سند نامه ::
 
توصيه منوچهر اقبال به برخي نمايندگان مجلس راجع به آموزگار
درباره : دكتر اقبال مدير عامل شركت ملى نفت ايران
شماره : 103 / 302 تاریخ 18 / 4 / 44


طبق اطلاع دكتر اقبال مدير عامل شركت ملى نفت ايران بدوستانى كه در بين نمايندگان مجلس شوراى ملى دارد توصيه نموده كه از دكتر آموزگار وزير دارائى حمايت نمايند.
دكتر اقبال همچنين اخيرا بوسيله دكتر مصطفى الموتى1 نماينده مجلس شوراى ملى باعضاء فراكسيون پارلمانى حزب مردم و هلاكو رامبد2 رهبر آن نزديك شده و اختلافات خود را با كارگردانان حزب مردم حل كرده است.
رونوشت برابر اصل است.

گزارش عرضى تهيه شود و در پرونده‏هاى مربوطه بايگانى شد فعلا اقدام ندارد اين اطلاعيه در پروند دكتر جمشيد آموزگار بكلاسه 294 ـ الف ـ م بايگانى شود.
23 / 4 / 44 احمدى
رئيس بخش 322 رشيدى 23 / 4

1ـ مصطفى الموتى در 1306 ش در تهران و به روايتى در نور مازندران به دنيا آمد و از دانشگاه تهران ليسانس حقوق و دكتراى قضائى گرفت. روزنامه نگارى، سردبيرى روزنامه (داد مازندران)، مدير مجله صبح امروز، مدير مجله دانشمند، بازرسى دولت در بنگاه عمران، عضو هيئت مديره شركت معاملات خارجى، معاون نخست‏وزير و سرپرست بازرسى كل در دولت دكتر اقبال، نماينده مجلس شوراى ملى از سال 1339 از رودبار الموت قزوين در دوره‏هاى 21 و 22، دو سال عضو هيئت رئيسه مجلس شوراى ملى، 5 سال رئيس كميسيون برنامه مجلس شوراى ملى، قائم مقام و ليدر فراكسيون پارلمانى حزب ايران نوين، عضو هيئت رئيسه سومين مجلس موسسان، وزير اسبق دادگسترى، دبير كل انجمن قلم، بازرس شير و خورشيد، از سمتهاى وى بوده است. او از اعضاى جمعيت ياران وابسته به دكتر اقبال، عضو جمعيت فراماسونرى رئيس كلوپ روتارى مركز، عضو باشگاه ورزشى شاهنشاهى نيز بوده است. وى با اشرف پهلوى روابط صميمانه و نزديكى داشته است و گفته ميشود اعطاى پست معاونت نخست‏وزيرى نيز به پيشنهاد اشرف بوده است. وى پس از پيروزى انقلاب اسلامى به انگلستان پناهنده شد.
2ـ هلاكو رامبد فرزند محمد حسن در سال 1298ش در هشتپر بدنيا آمد. تحصيلات خود را در مدرسه نظام تا درجه افسرى ادامه داد. نامبرده از متمولين و سرمايه داران منطقه طاش بود و طبق گزارش ساواك در سالهاى 31 و 32 به لحاظ داشتن تمايلات چپى به توده‏ايها كمك مالى مى‏كرده و مدتى هم عضو جبهه ملى بوده ليكن پس از كودتاى 28 مرداد 1332 به سمت رژيم شاه آمده و جزء سرسپردگان و نوكران شاه بوده است. رامبد رئيس دفتر هواپيمائى ايتاليا و نماينده مجلس شوراى ملى بوده و طبق گزارش بيوگرافى ساواك وى فردى متين و موقر و ظاهرساز بوده و نسبت به مقام و شهرت و زن علاقه بسيارى شديدى داشته و از اعضاى جمعيت فراماسونرى و در سياست طرفدار غرب و رژيم شاهنشاهى معرفى شده است. رامبد در طول مدت نمايندگى‏اش با سوء استفاده از موقعيت خود به چپاول و كسب منافع مالى از راه زور و تحميل فشار بر مردم منطقه برآمد و طبق گزارش ساواك شكايات و اعتراضات بسيارى از سوى مردم منطقه به ساواك استان ارسال شده كه نمونه‏هاى آن در پرونده وى موجود مى‏باشد. در بين مردم شايعه‏اى درخصوص دلالى زن توسط رامبد وجود داشته كه ساواك نيز اين مسئله را تائيد كرده است.