سند نامه ::
 
اطلاعات عمومی در باره جمشيد آموزگار
اطلاعاتى درباره : آقاى جمشيد آموزگار

1ـ مشخصات:
نام : جمشيد شهرت : آموزگار نام پدر : حبيب اللّه‏
تاريخ و محل تولد : 1301
شماره شناسنامه و محل صدور : 265
مذهب : مسلمانتابعيت فعلى / قبلى : ايران
مجرد / متاهل : همسرش خارجى است تعداد اولاد : يك فرزند دارد
محل سكونت : شهر تهران، تجريش، خيابان سعدآباد، خيابان دربند، پلاك 70
تلفن....
شغل و نشانى محلى كار : وزير كشور
2ـ تحصيلات :
دانشكده فنى دانشگاه تهران را تمام كرده بعد به آمريكا رفته در رشته اقتصاد بهداشت ادامه تحصيل داده است .
آخرين مدرك تحصيلى با ذكر سال: دكتراى اقتصاد و بهداشت دانشگاه كرنل امريكا
تخصص: ميزان آشنائى بزبانهاى خارجى: فرانسه وانگليسى
3ـ سوابق خدمتى (با ذكر تاريخ استخدام و مشاغل مهمى كه بر عهده داشته و دارد): رياست اداره مهندسى بهداشت ـ معاون مدير كل بهداشت ـ معاون وزارت بهدارى ـ وزير كار ـ وزير كشاورزى ـ وزير بهدارى ـ وزير دارائى ـ وزير كشور.
4ـ سابقه سياسى (دارد / ندارد)
5ـ خصائل فردى و خصوصيات اخلاقى: صحت عمل و درستى خوب
مديريت و شايستگى خيلى خوب حسن شهرت خيلى خوب
محاسن مطلع ـ باسواد ـ قاطع‏ـ باحافظه ـ دقيق ـ صريح اللهجه ـ موقع شناس
معايب تند خو و تا حدى عصبانى
اعتيادات مضره ندارد
تنبيهات و محكوميتها
6ـ اطلاعات متفرقه:
شايع است كه مشاراليه عضو سازمان سيا بوده و از طرف كشور امريكا تقويت ميشود.
1ـ مشخصات و تحصيلات:
دكتر جمشيد فرزند حبيب اله شهرت آموزگار متولد 1301 تهران داراى شناسنامه شماره .... صادره مذهب اسلام متاهل (همسرش خارجى بزبانهاى انگليسى. فرانسه بخوبى صحبت ميكند. داراى يك فرزند. تحصيلات دكتراى طب از دانشگاه آمريكا. ساكن تهران تجريش خيابان سعد آباد تلفن 83706
2ـ سوابق خدمتى:
مشاغل خدمتى وى بترتيب: معاون وزارت بهدارى. وزيركار. وزير كشاورزى. وزير بهدارى. وزير دارائى.
3ـ سوابق سياسى:
از نامبرده بالا تاكنون پيشينه مضره سياسى بايگانى شده بدست نيامده است. عضو حزب مليون. طرفدار سياست امريكا. سابقا متمايل به سياست انگليس بوده است.
4ـ صفات برجسته و امتيازات:
هوش خيلى زياد. در كارهاى ادارى بى نظير و براى انتخاب همكارانش تحت تاثير قرار نميگيرد. بسيار فعال و زرنگ. مدير و لايق و مورد اعتماد است.
5 ـ نكات ضعف :
عصبانيت و خشونت در كار. اعتيادات مضره ندارد. بمقام و قدرت زياد علاقمند است.
6ـ صحت عمل و درستى : خوب
7ـ حسن شهرت و معروفيت : خوب.
8ـ مديريت و شايستگى : خوب.
9ـ مشخصات ادارى (اگر كارمند دولت باشد): قدرت كار. سرعت در اتخاذ تصميم. قدرت ايجاد تشكيلات. ابتكار و قبول مسئوليت. اطاعت خوب. رفتار با مرئوسين تا حدى خشن است. نظريه كلى زيردستان : نسبت به وى چندان رضايت بخش نيست.
10ـ وضع مالى: معمولى
11ـ مسافرتهاى خارج از كشور: مشاراليه بكشورهاى امريكا. اروپا مسافرت نموده است. وى جزو جمعيت ياران دبيرستانى ايرانشهر است. با اينكه سن زياد و سابقه خدمت دولتى زيادى ندارد شهرت خوب كسب و مشاغل حساسى بدست آورده است. بين فاميل صاحب نفوذ و مرد برجسته‏اى است. نسبت بزيردستان طريقه.... از طرف شوراى عالى انجمن بررسى و بعضويت پذيرفته شده‏اند بدست آمده كه عينا با آدرس محل سكونت و شماره تلفن به ضميمه تقديم ميگردد ضمنا اعضاى شوراى عالى انجمن فارغ‏التحصيلان امريكا به شرح زير بعرض ميرسد.
1ـ مهندس عبدالرضا انصارى 2ـ دكتر حسن زاهدى
3ـ دكتر منصور اختيار1 4ـ جمشيد آموزگار
5ـ مهندس حميد قديمى 6ـ دكتر محمد حسن توران
7ـ مهندس ناصر گلسرخى 8 ـ دكتر نصراله قاسمى
9ـ دكتر هوشنگ رام
10ـ دكتر امير بيرجندى
11ـ دكتر محمد سام
12ـ دكتر امير نخعى
13ـ دكتر فريدون معتمد وزيرى
14ـ دكتر محمد على رشتى
15ـ خانم دكتر دره
16ـ دكتر كامبيز محمودى
17ـ دكتر تقى مرتضوى
18ـ دكتر منوچهر نيكپور
19ـ دكتر حسين فاخر
20ـ دكتر جمشيد اشرفى
21ـ مهندس ابوالحسن غفارى
22ـ خانم دكتر نخستين
23ـ دكتر مصطفى مزينى
24ـ دكتر مزينى
25ـ مهندس ناصر
26ـ دكتر پرويز زمانى
27ـ دكتر كريم پاسا
28ـ آقاى اكبرزاده
ضمنا دفترليست اسامى كليه اعضاء اين انجمن مربوط به گروههاى مختلف را كه در دفتر كار دكتر منصور اختيار بوده بدست آمده است كه بعدا اعلام خواهد شد. يك قطعه عكس ضميمه كه آقاى نخست وزير را باتفاق يكنفر بانو و نفر ديگر كه در يكى از هتل‏هاى تهران نشان ميدهد از دفتر كار دكتر اختيار بدست آمده است ذيلا نيز اطلاعات مختلفى بدست آمده بعرض ميرسد.
1ـ دكتر منصور اختيار با همكارى عوامل خود در بانك مركزى مقادير زيادى ارز بطور غير مجاز از كشور خارج ميكنند.

1ـ منصور اختيار متولد سال 1302 ش در تهران است. ليسانس رشته زبان و ادبيات انگليسى را از دانشگاه تهران در 1326 ش گرفت. سپس دكتراى همان رشته را از دانشگاه "اينديانا" در بلومينكن آمريكا (1339 ش) دريافت كرد و پس از مراجعه به ايران در دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه تهران در رشته تحصيلى خود به تدريس پرداخت. منابع: بيهقى، على اكبر، راهنماى اعضاى هيأت علمى دانشگاهها و... (سال تحصيلى 57 ـ 1356 ش) ج 2، تهران، انتشارات دبيرخانه شوراى عالى پژوهشهاى علمى كشور.