سند نامه ::
 
تصوير خبر مرگ جلال آل احمد در روزنامه هاي كيهان و اطلاعات