سند نامه ::
 
عزيمت جلال آل احمد و همسرش به تهران براي شركت در مراسم درگذشت خليل ملكي