سند نامه ::
 
مراسم چهلمين روز درگذشت جلال آل احمد