سند نامه ::
 
مجلس ترحيم جلال آل احمد در مسجد پاچنار