سند نامه ::
 
او [جلال آل احمد] به رهائي ملت ايران از زير بار استعمار مي انديشد