سند نامه ::
 
جلال آل احمد : شما كه از بالا تا پايين تان همه منافي عفت ميكند ...