سند نامه ::
 
اعلاميه آيت الله گلپايگاني بر ضد بهائي ها
موضوع : گلپايگانى

از : 21 تاریخ 17 / 8 / 48
به : 316 شماره : 3490 / 21
ساعت 16 روز 12 / 8 / 48 گلپايگانى در منزل خود با طلبه‏اى كه از بروجن آمده بود مذاكره و اظهار داشت ما اعلاميه‏اى نوشته‏ايم بر رد بهائيها مى‏خواهيم منتشر كنيم. طلبه فوق از او مى‏پرسد همانست كه مرحوم بروجردى هم منتشر كرد گلپايگانى گفت اين هم به فارسى چاپ مى‏شود هم به عربى منتهى در يك برگ است و يك طرف آن عربى و يك طرف فارسى است و خودم مهر و امضاء مى‏كنم و مطالب آن مربوط به خوددارى مسلمين در معاشرت با بهائيان كه بين مسلمين پخش گردد. سپس عده‏اى به منزل وى وارد و يكى از ميان اين عده اظهار داشت معذرت مى‏خواهم ما با ناصر مكارم و حرم پناهى1 صحبت مى‏كرديم و دير شد در ضمن صحبت معلوم شد اين شخص سيد مرتضى عسگرى2 متصدى كليه‏الفقه عراق است كه به ايران آمده در اين جلسه مهدى گلپايگانى و على و لطف‏اله صافى نيز حضور داشتند. مهدى به سيد مرتضى عسگرى گفت مؤسسات شما چطور است عسگرى گفت مؤسسات ما فعلاً برقرار است و توضيحات در مورد كليه‏الفقه داد و گفت ما گروه مالى و گروه دينى و فرهنگى داريم و اگر 300 نفر نام‏نويسى كنند بين آنها 100 نفر قبول مى‏كنيم و سال گذشته 390 نفر شاگرد داشتيم و كليه‏الفقه چهار سال دوره دارد و شرط ورود به آن داشتن ديپلم است و الآن يك سال است كه دولت ما را به رسميت شناخته و بعد از اينكه يك ديپلم چهار سال دوره مى‏بيند يك ليسانس به او مى‏دهيم و اين ليسانس را دولت عراق و تمام كشورها به رسميت مى‏شناسند و ما دو نوع ليسانس داريم ليسانس ادبيات عربى و ليسانس امور اسلامى و در كليه‏الفقه هشت نفر از استادان دانشگاه تدريس مى‏كنند و در آخر سال هم دانشجويان بايستى يك كتاب بنويسند ضمنا يك آزمايش عملى هم مى‏كنيم و بايستى در دبستانها و دبيرستانهاى خودمان درس بگويند و بعد بايد يك سخنران و يك نويسنده خوبى هم بشوند و هدف اصلى ما اين است كه ما مبلغ خوب بسازيم سيد مرتضى عسگرى افزود ما فقه و اصول و فلسفه. علوم قرآن و علم الاجتماع و تاريخ اسلام و علم النفس، علم الحديث، ادبيات عرب و يك زبان خارجى تدريس مى‏كنيم و دانشجويان در هر سال ايام محرم در بين دستجات تبليغ مى‏كردند ولى امسال دولت بعثى عراق جلوگيرى كرد و نگذاشت نامبرده اضافه كرد كه يكى از استادان نحو سال چهارم ما الآن وزير فرهنگ همين بعثى‏هاست و گفت از دانشجويان كشورهاى خارج هم مى‏پذيريم و سال گذشته ده نفر قبول كرديم از بحرين و يمن و اندونزى و آفريقا و دو نفر هم از انگلستان و تا چهل نفر بيشتر قبول نمى‏كنيم سيدمهدى سئوال مى‏كند خرج اين مؤسسه چقدر است عسگرى گفت در ماه بيست هزار تومان كه چهارده هزار تومان آن را از خودش در مى‏آوريم و بقيه را هم از مردم مى‏گيريم سيدمهدى گفت چطور كه دولت عراق شما را به رسميت شناخت گفت مقدمات كار قبل از آمدن دولت بعثى درست شده بود و اوايل كار دولت بعثى بود كه ما را به رسميت شناخت ولى الآن مقدارى در مضيقه هستيم.
نظريه منبع ـ نظرى ندارد.
نظريه رهبر عمليات ـ نظرى ندارد.
نظريه امنيت داخلى ـ سيدمرتضى عسگرى در قم به منزل قدوسى3 وارد شده و با بعضى از فضلاى حوزه تماس حاصل نموده نامبرده گويا دو ماه قبل به ايران آمده است و در تهران منزل شيخ عباسعلى اسلامى بوده است. روحانى
رئيس ساواك ـ نظرى نيست. مهران
آقاى اوانى 1ـ در مورد تهيه و توزيع اعلاميه مراتب به بخش 321 اعلام ضمنا خلاصه‏اى تهيه تا به عرض برسد. 24 / 8
2ـ بهره بردارى شود.
مراتب به بخش 321 منعكس شد ـ اوانى
يك نسخه به پرونده مرتضى عسگرى ضميمه شد در پرونده محمدرضا گلپايگانى بايگانى شود ـ اوانى 8 / 9

1ـ حرم پناهى فرزند مهدى در سال 1347 ه ق متولد شد. پس از طى مقدمات از محضر آيات عظام خوانسارى، حجت بروجردى، گلپايگانى و اراكى بهره‏مند شد از آثار وى مى‏توان به : 1ـ كتاب طهارت و صلوة و مقدمات عبادات از كتاب جامع احاديث الشيعه 2ـ كتاب ملابس و مساكن از كتاب جامع احاديث شيعه 3ـ شرح وسيلة النجاة اصفهانى 4ـ شرح كفاية الاصول اشاره نمود. ر. ك : گنجينه دانشمندان، محمد شريف رازى، ج 2، ص 134.
2ـ آيت‏اللّه‏ آقاى حاج سيد مرتضى عسگرى از علماء و نويسندگان نامى و محقق اين عصر مى‏باشد، براساس نقل گنجينه دانشمندان، آيت‏اللّه‏ عسگرى در ساير نشو و نما يافته و از اين جهت به عسگرى شهرت يافته است، از محضر آيات عظام سامرا و نجف اشرف استفاده نموده و سالها به امر آيت‏اللّه‏ العظمى حكيم در بغداد اقامت و وكالت مطلقه از معظم‏له داشته و به خدمات دينى از قبيل اقامه نماز جماعت و تأليف كتب مفيده و ارشاد مردم شيعى بغداد نموده و كرارا مورد حمله و اعتراض دولت شوم بعثى عراق واقع شده تا سال 1391 ق كه مجبورا به ايران مهاجرت و در شمال تهران (نزديك تجريش) سكونت و به تأليف و نقد و انتقاد كتب عامه اشتغال دارد. برخى آثار مطبوع ايشان از اين قرار است :
1ـ عبداللّه‏ بن‏سبا در دو جلد. 2ـ احاديث عايشه. 3ـ مأة و خمسون صحابى مخلقة در دو جلد، كه با عنوان يكصد و پنجاه صحابى ساختگى به فارسى ترجمه شده است. 4ـ معالم‏السبطين. در چند جلد. 5ـ و.... ر. ك : گنجينه دانشمندان، جلد 4، صص 660 / 659.
3ـ شهيد آيت‏اللّه‏ قدوسى در دوازده مرداد ماه سال 1306 شمسى در نهاوند متولد شد. پدرش، آخوند ملا احمد عالم بزرگ شهر و مرجع تقليد مردم نهاوند و شهرهاى اطراف بود. شهيد قدوسى مراحل مقدماتى تحصيل در حوزه علميه را با جديت پشت سر گذاشت و براى تحصيلات عالى در محضر اساتيد بزرگ از جمله آيت‏اللّه‏ العظمى بروجردى حضور يافت و از محضر درس فقه و اصول حضرت امام خمينى (ره) نيز بهره فراوان برد. آشنايى شهيد قدوسى با مرحوم علامه طباطبايى حادثه بزرگى در زندگى او بود. ارتباط شهيد قدوسى با علامه طباطبايى همچنان ادامه يافت و سرانجام در سال 1334 (ه ش) داماد آن بزرگوار شد.
از اقدامات شهيد قدوسى تأسيس و اداره مدرسه حقانى با همكارى شهيد دكتر آيت‏اللّه‏ بهشتى بود. شهيد قدوسى در آستانه ورود امام به ايران يكى از اعضاى فعال «كميته استقبال» بود وى سپس به فرمان امام به دادستانى كل انقلاب
اسلامى منصوب شد و حضرت امام هنگام نصب ايشان فرمودند «اكنون دادستانى كل انقلاب قدرت اصلى كشور است و در واقع دولت اصلى همين است. سرانجام آيت‏اللّه‏ قدوسى در صبح شنبه 14 شهريور 1360 با بمبى كه منافقين در دادستانى كار گذاشته بودند به شهادت رسيد (ر. ك : ياران امام به روايت اسناد ساواك شهيد آيت‏اللّه‏ سعيدى، ص 48.