سند نامه ::
 
آيت الله گلپايگاني : هرگز مطابق ميل آنها حرف نمى‏زنم
موضوع : آيت‏اله گلپايگانى
از : 21 تاریخ 12 / 7 / 48
به : 316 شماره : 3106 / 31
ساعت 1630 روز 10 / 7 / 48 گلپايگانى در منزل خود با شخصى كه از كرج آمده بود و چكى به مبلغ سه هزار تومان از طرف حاج محمدباقر مؤمنى جهت وى آورده بود مذاكره و به او اظهار داشت اخيرا ما گرفتار دولت شده‏ايم البته هميشه گرفتار بوده‏ايم ولى فعلاً بيشتر گرفتار هستيم. شخص ناشناس كه از كرج آمده بود صحبت از يك اعلاميه كرد. گلپايگانى گفت اين اعلاميه را سازمان منتشر كرده است زيرا ما اعلاميه داريم براى مسجدالاقصى و منبر رفتيم بعد سازمانيها اين را منتشر كردند.
گلپايگانى افزود پريروز آقاى كافى آمده بود اينجا ديدن ما وقتى كه ملاقات او تمام شد به او گفته بودند برو سازمان وقتى از منزل ما بيرون رفت او را به سازمان بردند و تا ساعت ده نگاه داشتند و به او زياد توهين كرده بودند.
گلپايگانى افزود اين دولتيها پيشترها به حرف نزدن ما قانع بودند ولى فعلاً به سكوت قانع نيستند مى‏گويند بيائيد مطابق ميل ما حرف بزنيد و منهم هرگز مطابق ميل آنها حرف نمى‏زنم خلاصه در زحمت هستم شخص ناشناس اظهار كرد كه راديو عراق اظهار كرده بود كه آقاى قمى را از كرج بردند و ما تلفن كرديم به منزل قمى ديديم خير هنوز كرج است شخص ناشناس اضافه كرد در پشت تلفن خودم را معرفى نكردم فقط جوياى حالش شدم گلپايگانى گفت تلفن قمى سانسور است اين شخص گفت خير گلپايگانى گفت قطعا سانسور است زيرا سازمان مى‏خواهد بفهمد چه كسى با قمى ارتباط دارد و كى با او مربوط است گلپايگانى اضافه كرد الآن تلفن ما هم كنترل و سانسور است البته قبلاً هم سانسور بوده ولى فعلاً بيشتر شده است. گلپايگانى در خاتمه به شخص ناشناس گفت فعلاً ما دو ناراحتى داريم يكى ناراحتى داخلى و آن اين است كه طلاب يك دسته مى‏روند اوقاف و يك دسته مى‏روند به دانشگاه و ما راضى نيستيم و دولت بيشتر از سابق بر اوضاع مسلط شده. گلپايگانى به اين شخص سفارش كرد اگر كسى خواست چيزى وقف كند بگو وقف بيمارستان ما بكند چون اين بيمارستان خرج زياد دارد شخص ناشناس گفت اگر چيزى وقف شود ممكن است دولت بگيرد گلپايگانى گفت به موقوفات بيمارستان كارى ندارند اين شخص خداحافظى كرد و رفت و بعد محدث‏زاده كه عازم تهران بود با آقا ملاقات و مقدارى پول به وى داد سپس صادقى واعظ كه عازم مشهد بود آمد و به ايشان هم مقدارى پول داد و رفت.
نظريه منبع : نظرى ندارد.
نظريه رهبر عمليات : مفاد گزارش صحت دارد. ارم
نظريه امنيت داخلى : مفاد گزارش صحيح است گلپايگانى فعلاً سياست سكوت را در پيش گرفته زيرا از اعمال گذشته خود نتيجه مطلوبى نگرفته است هدف گلپايگانى از چنين اظهاراتى بهره‏بردارى به نفع خود مى‏باشد. روحانى
آقاى اوانى
خلاصه‏اى تهيه تا به عرض برسد ضمنا بهره‏بردارى شود 14 / 7