سند نامه ::
 
از اينكار صرفنظر بكنيد
موضوع : آيت‏اله محمدرضا موسوى گلپايگانى

از : 20 ه 3 تاریخ 10 / 7 / 48
به : 316 شماره : 15837 / 20 ه 3
روز جمعه مورخه 4 / 7 / 48 به مناسبت ولادت حضرت على (ع) طبقات مختلف مردم جهت عرض تبريك به منزل نامبرده بالا در قم مراجعه و دست وى را مى‏بوسيدند و مداحها اشعار مذهبى مى‏خواندند. در اين مجلس عده‏اى مى‏گفتند آقا (گلپايگانى) جلد دوم خمينى است. خدا انشاءاله سايه ايشان را از سر مسلمين كم نكند. همچنين اضافه نمودند، آيت‏اله شخصى را كه دارد در قم سينما مى‏سازد احضار نموده و به او گفته هر مبلغى براى محوطه سينما پول داده‏ايد من بيشتر از آن به شما مى‏دهم از اينكار صرفنظر بكنيد ولى آن شخص حاضر نشده است.
نظريه منبع : منبع نظرى ندارد.
نظريه رهبر عمليات : به گزارش عملياتى خبر مراجعه شود خيام
نظريه 20 ه 3 : 20 ه 3 نظرى ندارد.
از طرف رئيس بخش 3 تابش 9 / 7 / 48
اداره كل سوم 9 / 7 / 48