سند نامه ::
 
شنود تلفني منزل آيت الله گلپايگاني توسط ساواك
موضوع : شنود پايگاه در تاريخ 6 / 6 / 48 از منزل آيت‏اله گلپايگانى

از : 21 تاریخ 7 / 6 / 48
به : 316 شماره : 2570 / 21
آقا جعفر پسر خوانسارى : در گلپايگان بودم روزنامه را ديدم خيلى از حركت زشت اينها ناراحت شدم.
آيت‏اله : اين همان است كه آن دفعه هم تلگراف براى آقاى شريعتمدارى كرد اين خود سازمان بوده است.
آقا جعفر : هنوز نسبت به سخنرانى عكس‏العملى نشان نداده‏اند؟
آيت‏اله : مى‏گويند نرويد منبر به عنوان التماسى نه به عنوان تعقيبى مثلاً مى‏گويند شما نرويد كس ديگر برود ولى از اينجا كسى
نيامده است و ما گفته‏ايم ما قرار نبود فردا صحبت كنيم ولى حالا كه اينها نوشتند ما فردا مى‏خواهيم يك قدرى از منويات بگوئيم كه منويات چه چيزهايى است، رابطه‏اى با سازمان اينجا نداريم ولى از تهران بعضيها مى‏آيند و التماس مى‏كنند صحبت نكنيد ولى ما اطمينان نداريم كه بگذارند فردا صحبت كنيم حالا بايد اطمينان پيدا كنيم. اين مسلم است كه فردا كسانى را درب مدرسه مى‏گذارند.
آقا جعفر : اگر اين طور باشد از دو جهت خارج نيست يا مردم مى‏ترسند نمى‏آيند درب مدرسه يا اگر بيايند احتمال ناراحتى هست.
آيت‏اله گلپايگانى : اگر ما احتمال بدهيم ايجاد ناراحتى بشود نمى‏رويم. عمده مطلب اين است كه نمى‏توانيم كه بگوئيم منصرف شده‏ايم و حالا رفته‏اند تهران جواب بياورند و اينها مسلم است با اسرائيل رابطه دارند. من آن روز كه منبر رفتم خيلى چيزها را يادم رفت به علت اينكه عصبانى بودم در عوض خيلى چيزها را نمى‏خواستم بگويم گفتم و حالا ديگر رسميت پيدا كرده است.
ناشناسى كه صداى وى شناخته نشد : رئيس رومانى كه دشمن سرسخت اسلام است و در تمام جهات رأى بر عليه اسلام داده است و نبايد اصلاً دعوتش كنند.
آيت‏اله : من ديروز به برقعى گفته بودم بيايد برود منبر ولى چون تلگراف را در روزنامه نوشته بودند من خواستم منويات را نشان بدهم بگويم منويات چيست و اينكار منويات نيست. من به برقعى گفته بودم منبر برود ملايم هم بگويد و در مجلس تندى نشود بعدا اين آقاى ساواك تلگراف كرد به پيروى از منويات اعليحضرت [ناخوانا] كرده گفتم كسى نرود منبر خودم مى‏روم تا يك كمى از منويات صحبت كنم منويات اين است شما اشتباه كرديد اگر منويات بود فلان و فلان كار نمى‏شد.
ناشناس : در جشن مشروطيت رفته بودند لاى زنها
صافى : اينجا نوشته است به قرارى كه جمعى از معممين نقل كرده‏اند.
آيت‏اله : معممين حامى قرآن اين معممين سازمانيها هستند.
ناشناس : حقيقت اين است كه خودشان هم مى‏دانند در جامعه چقدر منفورند كه هر كس بخواهد به او توهين بكند مى‏گويد به پيروى از منويات اين توهين است.
ناشناس : حرفى نزده‏اند راجع به فردا
آيت‏اله : غيرمستقيم چرا توصيه مى‏كنند و مستقيم نه. هنوز يك ادارى نيامده است كه بگويد
همه غير ادارى هستند كه مى‏آيند و پيدا است كه آنها را فرستاده‏اند كه مى‏گويند نرويد منبر اگر مى‏رويد ملايم.
ناشناس : سازمانيها چقدر منفورند، كسى نيست كه از اينها بدش نيايد آقاى شريعتمدار را هم مى‏خواهند ضايع1 كنند.
آيت‏اله : من يك وقتى تسليم بودم كه مقدارى از مطالب را بتوانم بگويم و گاه گاهى جلوى بعضى از مفاسد را بگيرم. ولى وقتى آدم مأيوس مى‏شود و مى‏بيند از اين راه هيچ كارى نمى‏تواند بكند خوب فكر مى‏كند الآن 70 سال از سن من مى‏گذرد خيلى پير شدم 80 سال دو لا دولا راه مى‏روم بگذار 6الى 7 سال آدم زودتر بميرد و لااقل از اين طرف خدمت به اسلام بكند، اينها بدجورى پيش گرفته‏اند همه بى‏دينها را كتاب كرده‏اند دست مردم مى‏دهند.
ناشناس : در يك جا گفته بودند به نام شاهنشاه آريامهر، بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحيم.
صافى : اين كه خودش مى‏گويد به من الهام مى‏شود نزديكترين اشخاص به خدا هستم.
ناشناس : اين وضع نشد كه مسجدالاقصى را خراب كنند.
صافى : امروز در گلپايگان مجلس مفصلى گرفتيم از طرف علما. كه آخرهاى مجلس جا نبود آقاى محمودى رفت منبر يك دكان هم باز نبود و خيابان هم بسته بود.
ناشناس : در اندونزى و جاكارتا تظاهرات زيادى شده در اين باره كه راديو نگفته در اين موقع آقاى آيت‏اله براى نماز به مسجد رفت.
آقاى اوانى ـ تهيه خلاصه‏اى در مورد قسمت شنود تذكر اين...كه توجه داده شود 11 / 6
لازم به ساواك محل داده شود و ضميمه گردد.
1ـ اصل : زايع.