سند نامه ::
 
آيت الله گلپايگاني : خود دنيا بداند كه ما آزادى نداريم
موضوع : سخنرانى گلپايگانى

از : 21 تاریخ 6 / 6 / 48
به : 316 شماره : 2547 / 21
ساعت 5 / 9 روز 4 / 6 / 48 نامبرده در مسجد اعظم نطقى به اين مضمون ايراد كرد. ما هرچه سكوت ميكنيم و از سياست كناره‏گيرى مينماييم دستگاه اشتباه كرده و سوءتفاهم ميكند چندى پيش روزنامه فرمان عليه من مطالبى نوشته بود داير براينكه چرا مثل جدت حسين با كفار نميجنگيد و غيره و شهيد نميشوند من اصلاً چيزى نگفتم ولى الآن بايد سئوال كرد كه من گيرم آنها را كفار دانسته و با آنها وارد جنگ شدم بمن گفتند كه شما چطور مسلمان هستيد كه در شهرهاى مذهبى شما مركز فسق و فجور و سينما است و گفتند شما چطور مسلمانيد كه دختران و زنان سپاه دانش ميروند پسرها و دخترها در دبيرستانها و دانشگاهها مخلوط هستند در حاليكه ما در شهر مقدس كربلا و نجف به احترام آنها سينما و غيره نساخته‏ايم آن وقت من به اينها چه بگويم؟ اى نويسنده روزنامه فرمان اصلاً نميدانم من بدستگاه چه كرده‏ام مثل يك فرد جانى مرا اذيت و مراقبت ميكنيد.
يكنفر ارسال نمودم مسجد و غيره درست كرد بعد دستگاه از ايشان التزام گرفته كه ديگر چون نماينده فلانى هستيد اينجا نيائيد. امسال در مشهد خانه من محاصره سازمان امنيت بود سوار ماشين ميشدم با موتورسوارى مرا تعقيب ميكردند درباره آتش‏سوزى مسجدالاقصى كه عزاى ملى است يك نوشته‏اى دادم فورا سيد فضل‏اله چاپخانه‏اى را بردند و آنقدر اذيت كرده‏اند كه خدا ميداند در حاليكه نوشته برعليه اسرائيل چاپ كرده است و آن وقت ميگويند كه چرا اجازه نگرفته‏ايد پس آزادى يعنى چه گويا ميگويند نان خوردن آزاد است ولى بايد اجازه گرفت خود دنيا بداند كه ما آزادى نداريم اينقدر كه براى اسرائيل كار كرده‏ايد دولت عراق و اسلام تمام ايران حتى علماى ايران را يهود ميدانند ما خواستيم در اين اعلاميه دلسوزى كنيم و اين لكه يهوديت كه بر پيشانى ما و ايرانيان زده‏ايد شايد برطرف شود غرضى كه نداشتيم و خودتان هم در روزنامه و غيره مينوشتيد تعمير مسجدالاقصى به چه درد ميخورد بايد عزاى ملى اعلام كنيد و مسجد اشغال شده مسلمين را از يهود پس بگيريد اينقدر كه به اسرائيل دلسوزيد سر سيد فضل‏اله را هم (چاپخانه‏اى) ببرند و زن و بچه‏اش را هم به اسرائيل بفرستند. وقت آقايان را نميگيرم دنباله بحث را روز جمعه در مدرسه فيضيه 15 جمادى‏الثانى انشاءاله تعقيب خواهم كرد.
نظريه منبع ـ نطق گلپايگانى خيلى بضرر دستگاه از نظر موقعيت حساس كه با خارجه دارد تمام ميشود اين سيد يكمقدار خل است بايد كوشيد از راه مبارزه منفى و راههاى ديگر ايشان را وادار به سكوت كرد و با ايشان نبايد لجاجت كرد. نظريه رهبر عمليات ـ مفاد گزارش صحيح است گلپايگانى در اثر بى‏اعتنائى دولت و مراقبتى كه از وى
در مشهد ميشده بسيار عصبانى و ناراحت است ولى در ضمن سعى ميكند از تمام جريانات بهر وسيله‏ايكه شده بنفع خود بهره‏بردارى تبليغاتى نمايد. ارم
نظريه امنيت داخلى ـ مفاد گزارش صحيح مفاد گزارش صحيح است گلپايگانى خود را از هر جهت در تنگنا ديده و با احضار سيدفضل‏اله طباطبايى مدير چاپخانه علميه كه بدون اجازه مبادرت بچاپ اعلاميه گلپايگانى نموده و [با] توجه بناراحتيهاى گذشته مبادرت بسخنرانى نمود و راهى جز اظهار اين مطالب براى خود نديده نامبرده كماكان در ناراحتى بسر ميبرد و كليه اقدامات وى بتحريك سيدمهدى پسر اوست. روحانى نظريه رئيس ساواك ـ نامبرده از موقعيكه از مشهد مراجعت نموده بعلت بى‏احترامى كه باو شده و احتراماتى كه براى شريعتمدارى قائل شده‏اند يك نوع... حقارت در خود حس نموده كه منجر به صدور اعلاميه و سخنرانى در موقع درس و اتهامات ديگر بساواك گرديده كه بمرور ايام رفع خواهد شد. آقاى اوانى قبلاً خلاصه‏اى تهيه و بعرض رسيده شد و گزارش عرضى تهيه شود.11 / 6