سند نامه ::
 
اظهارات آيت الله گلپايگاني در خصوص آتش سوزي مسجدالاقصي
موضوع : آيت‏اله گلپايگانى

از : 21 تاریخ 4 / 6 / 48
به : 316 شماره : 2484 / 21
ساعت 11 صبح 2 / 6 / 48 آيت‏اله گلپايگانى در اطاق خود با شاكرى و سيدمهدى پسرش و يك طلبه اصفهانى كه هويتش معلوم نشد اظهار كرد اسرائيل خودش خون خودش را مباح كرده است شاكرى اعلاميه‏اى را به آقا مى‏دهد و مى‏گويد شما اين را مهر كنيد گلپايگانى مى‏گويد اعلاميه مهر نمى‏خواهد امضا كافى است. طلبه اصفهانى گفت جريان چيست. گلپايگانى اظهار كرد ما درباره آتش‏سوزى مسجدالاقصى چيزى نوشتيم و داديم درب مدرسه فيضيه زده‏اند و طلبه‏ها جمع شدند به مطالعه آن و سازمانيها هم آمدند طلبه اصفهانى گفت سازمانيها مى‏ترسند اين حرفها به خودشان برگردد گلپايگانى گفت ما در اين اعلاميه كلمه عمال اسرائيل را به كار برديم و نظر به اينكه در دنيا بلوا راه شده جريان آتش‏سوزى مسجدالاقصى سر و صداى عجيبى راه انداخته لذا سازمانيها هم با اين كار مخالف نيستند و بعيد است ممانعت كنند. گلپايگانى اضافه كرد عبدالناصر خيلى حماسه خوانده و افزود اين آتش‏سوزى به دست خود يهوديها شده ولى مى‏گويند يك جوان مسيحى اين كار را كرده است. سيدمهدى به طلبه اصفهانى گفت تا چهار بعد از ظهر اعلاميه‏ها حاضر مى‏شود و ما قصد داريم در تمام شهرستانها توزيع كنيم و مقدار زيادى به شما مى‏دهيم كه در اصفهان توزيع كنيد.
نظريه منبع : اعلاميه‏هاى گلپايگانى معمولاً در چاپخانه علميه زيرنظر فضل‏اله طباطبائى به چاپ مى‏رسد.
نظريه رهبر عمليات : مفاد گزارش صحت دارد اعلاميه تكثير شده و فعلاً در قم توزيع گرديده است. ارم
نظريه امنيت داخلى : مفاد گزارش صحيح و به عرض مى‏رساند كه همان طور كه قبلاً به استحضار رسيده تهيه اعلاميه گلپايگانى و تكثير آن صحت دارد و چاپخانه علميه مبادرت به چاپ آنها نموده و با اينكه قبلاً تعهد سپرده بود كه بدون اطلاع مبادرت به اين اقدام ننمايد. نسبت به اجراى دستور گلپايگانى و چاپ اعلاميه اقدام كرده كه مورد مؤاخذه قرار گرفته. روحانى
رئيس ساواك ـ آقاى گلپايگانى چون تا به حال اقدامى ننموده بود ناراحت شده لذا براى جبران گذشته مبادرت به صدور اعلاميه نموده كه مراتب قبلاً به استحضار رسيده.
يك نسخه در پرونده سيد مهدى گلپايگانى است.
در پرونده سيد محمدرضا گلپايگانى بايگانى شود اوانى 12 / 6
آقاى اوانى ـ آقاى ابراهيمى
بهره‏بردارى شود 11 / 6