سند نامه ::
 
اين وضع مملكت و آزادى در آن است !
سخنرانى آيت‏اله گلپايگانى در مسجد اعظم قم
گيرنده : دفتر ويژه اطلاعات تاریخ 4 / 6 / 48

ساعت 0930 روز 4 / 6 / 1348 آيت‏اله گلپايگانى در مسجد اعظم بياناتى به شرح زير اظهار داشته است :
«امروز، فردا و شنبه جلسه درس به عنوان همدردى به مناسبت آتش زدن مسجد الاقصى تعطيل است. اين فاجعه مربوط به اعراب نيست بلكه تمام جامعه اسلامى و مسلمانان جهان بايد سوگوار باشند. مسجدالاقصى بعد از كعبه، مقدس‏ترين اماكن اسلامى و قبلاً قبله مسلمانان بوده است. به عقيده من كسى كه مرتكب آتش زدن مسجد شده هر كه باشد و مال هر كجا باشد از طرف اسرائيل بوده و اين اسرائيل است كه خانه خدا را آتش مى‏زند. مسلمانان بايد متحد شوند و اماكن مقدس واقع در سرزمينهاى اشغالى را از اسرائيل پس بگيرند. كسانى كه صحبت ما را مى‏شنوند بايد به مقامات بالاتر اطلاع بدهند. اين دولتها هستند كه بايد در اين مورد اقدام كنند. از من خواسته شده به مقامات آنجا درباره چگونگى وضع آيت‏اله حكيم و مسلمانان نامه بنويسم و بپرسم كه آيا مسلمانان مى‏توانند به منزل ايشان بروند. من چگونه مى‏توانم چنين نامه‏اى بنويسم آيا از من نخواهند پرسيد كه وضع شما بهتر از ما است كه سئوال مى‏كنيد. خود شما و روزنامه‏ها درباره مسجدالاقصى مطالبى شديد مى‏نويسد و ابراز تأسف مى‏كنيد مگر من در اعلاميه چه نوشته بودم كه سيد اولاد پيغمبر و بچه را برديد كتك زديد و مى‏خواستيد سرشان را ببريد و زن و بچه‏شان را به اسارت به اسرائيل بفرستيد. او چه گناهى داشت؟ من كه در اعلاميه مطالبى برخلاف مصلحت مملكت ننوشته بودم. اگر كسى مقصر است من بودم بايستى مرا بگيريد. رويه من هميشه اين بوده كه در سياست مداخله نكنم. روزنامه فرمان به من نوشته چرا شما سكوت كرديد حسين بن على جد شما را كفار شهيد كردند چرا اعلام جهاد نمى‏دهيد.
من چه بنويسم و چطور بنويسم كه صدايم به گوش مقامات عاليه برسد. حسين بن على را آنهايى كه مسلمان بودند و پشت سرش نماز مى‏خواندند شهيد كردند. مگر روحانيت ديگر داراى ارزشى است. يك نفر شيخ در آباده شيراز وقتى مى‏خواسته وارد شهر شود پاسبانى جلو او را مى‏گيرد و مى‏گويد چه كار داريد بعد مشخصات او را يادداشت مى‏كند. شيخ مى‏پرسد مگر آمدن من در شهر جرم است پاسبان جواب مى‏دهد بايد آدم وارد شهر شود.
يك نفر از طرف من به آباده رفته بود و خوب تبليغ اسلامى مى‏كرد. سازمان امنيت او را از كار بركنار كرد. به اين دليل كه چرا قبلاً اجازه نگرفته او را فرستاده‏ام. اين وضع مملكت و آزادى در آن است. جرم منهم اين است كه چرا اجازه نگرفته به مشهد رفتم. به همين علت در مشهد اطراف منزل مرا مأمورين سازمان امنيت محاصره كردند و هر جا رفتم مأمورين دنبالم آمدند مگر من رفته بودم اخلال كنم؟ اما درباره مسجدالاقصى، تعمير آن توسط يهوديان بدتر از آتش زدن آن است و مسلمانان نبايد اجازه چنين كارى را بدهند. به منظور همدردى با كشورهاى اسلامى 10 روز يا حداقل 3 روز اگر نشد 1 روز در تمام كشور عزادارى اعلام شود.»
ارزيابى : صحت دارد.
نظريه :
آقاى اوانى 9 / 6
در پرونده محمدرضا گلپايگانى بايگانى شود اوانى ـ 9 / 6