سند نامه ::
 
آيت الله گلپايگاني : پيغام ميدهيم براى بالاترها اصلاً جواب ما را نمى‏دهند
موضوع : سخنرانى آيت‏اله گلپايگانى در خاتمه درس
از : 21 تاریخ 4 / 6 / 48
به : 316 شماره : 2516 / 21

بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحيم
بنا بود از روز 12 ماه درسها را شروع كنيم ولى به علت آتش‏سوزى مسجدالاقصى سه‏شنبه و چهارشنبه را تعطيل مى‏كنيم تا با برادران مسلمان جهان همدردى خود را اعلام كنيم. در جرايد نوشته بودند مسجدالاقصى را آتش زدند تمام اعراب را خشمگين كردند ولى تمام مسلمانان جهان خشمگين شده‏اند و من در اعلاميه خود نوشته بودم بايد مسلمانان جهان عزاى ملى اعلام كنند و مثل زمانى كه قبور ائمه را در مكه خراب كردند ملت و دولت ايران همدست شدند و يك روز مثل روز عاشورا تمام ايران تعطيل شد و مردم با دستجات و قمه در خيابانها حركت كردند حالا هم يك روز بايد تعطيل عمومى كنيم و عزاى ملى اعلام شود اما در جرائد نوشته بود كه عامل اصلى آتش سوزى دستگير شده ولى مسلم است كه اسرائيل در آتش سوزى دست داشته چون اين معلوم است كه آن سرزمين تحت اشغال اسرائيل است و بايد اول كارى كه مسلمانان بكنند اماكن مقدسه را از دست اسرائيل پس بگيرند اما اعلاميه كه من نوشتم چه ضررى براى دولت داشت و آن سيد بيچاره را دستگير كرده‏ايد و مسبب اصلى من هستم. بيائيد مرا دستگير كنيد من از قديم اصلاً داخل سياست نمى‏شدم ولى در روزنامه‏ها بيشتر و تندتر از اعلاميه من نوشته‏اند ولى اعلاميه من سياسى بوده چون از آنها اجازه نگرفته‏ام و ما آبروى مملكت شما و مملكت خودمان1 را مى‏خواهيم و بعضى از كشورها كه بر ضد ما صحبت مى‏كنند آنها بدانند كه شما با ما هستيد (غرض عراق بود) اما در روزنامه فرمان به من فحش داده‏اند و من سكوت كردم آنها از سكوت من استفاده كرده‏اند و باز به من توهين مى‏كنند. روزنامه فرمان در روزنامه نوشته كه چرا شما سكوت كرده‏ايد و تلگراف نزده‏ايد حالا اگر تلگراف مى‏زدم و به من مى‏گفتند كه ما تمام پستهاى دولتى كافر و سنى هستند ولى اماكن مقدسه را احترام مى‏گذاريم ولى شما كه همه مسلمان هستيد در اماكن خود سينما ساخته‏ايد من چه جواب بدهم يا بگوئيد در دانشگاه خود دختر و پسر درس مى‏خوانند و حتى شبها با هم هستند يا دختران [را به] سپاه دانش برده‏ايد خودتان بگوئيد آيا ما جواب داريم بدهيم و پيغام ميدهيم براى بالاترها اصلاً جواب ما را نمى‏دهند. نمى‏دانم به مقامات بالاتر نمى‏رسد چند روز من مشهد رفتم اطراف منزلمان مأمورهاى سازمان امنيت بود هر وقت مى‏خواستم حرم بروم فورى چند مأمور با چرخ دنبال من مى‏آمدند مگر ما نقشه‏اى داشتيم ما به غير زيارت كار ديگر نداشتيم چرا كه ما از آنها اجازه نگرفته‏ايم به مشهد رفتيم يا از آنها اجازه نگرفته‏ايم اعلاميه داده‏ايم در مملكت خودمان اين همه روحانيت را اذيت مى‏كنند آن وقت مى‏خواهيد ما به كشور ديگر تلگراف بزنيم يكى از طلبه‏ها چند روز پيش آمد نزد من گفت روزى در آباده شيراز بودم يك دفعه يك مأمور جلوى مرا گرفت اسم شما چيست اهل كجا هستى. گفتم من مال يكى از دهات همين جا هستم مگر آدم نمى‏تواند به شهر بيايد آن مأمور گفته بود براى آخوندها ممنوع است يك چنين كشور آن وقت مى‏خواهند ما تلگراف كنيم اول بيائيم خودمان را اصلاح كنيم بعد ديگران را. در خاتمه صحبت خود گفت اگر گذاشتند و جلوگيرى نكردند عصر جمعه در مدرسه فيضيه بقيه صحبتها را در آنجا مى‏كنم اگر نگذاشتند هم كه هيچ.
نظريه رهبر عمليات : مفاد گزارش صحيح و مورد تأييد است. ارم
نظريه امنيت داخلى : مفاد گزارش صحيح. گلپايگانى مدتى است به علت تضييقاتى كه براى وى فراهم مى‏گردد در كمال ناراحتى به سر مى‏برد و روز جارى بدون اطلاع قبلى سخنرانى و گفتنيها را گفت اصلح است در مورد سخنرانى عصر جمعه وى تصميمات مقتضى اتخاذ گردد. روحانى
رئيس ساواك : ناراحتى گلپايگانى به علت بى‏اعتنايى در مشهد بود كه يك نوع حقارت در خود حس نموده.
فورى ـ آقاى اوانى گزارش عرضى تهيه شود 5 / 6

1ـ اصل : خودم.