سند نامه ::
 
آيت الله گلپايگاني : من از ايشان بازديد نخواهم نمود
موضوع : ملاقات استاندار با گلپايگانى عطف 133 / 316 ـ 17 / 5 / 48
از : 9 / ه تاریخ 20 / 5 / 48
به : 316 شماره : 4896 / 9ه
روز 17 / 5 / 48 آقاى پيرنيا استاندار خراسان شيخ محمدرضا نوغانى واعظ را احضار و اظهار مى‏نمايد «من در نظر دارم از گلپايگانى ديدن نمايم به شرط اينكه ايشان از من بازديد كند شما جريان را به وى اطلاع داده نظر او را به من بگوئيد» شيخ رضا نوغانى اظهار مى‏نمايد «من رابطه خوبى با گلپايگانى ندارم زيرا فرزندان فضول و بى‏ادب و هوچى دارد و خودش هم شخصيت بارزى كه از او پذيرايى و استقبال و تجليل شود ندارد ولى امر شما را اطاعت مى‏كنم.» شيخ رضا نوغانى پيغام آقاى استاندار را به گلپايگانى مى‏دهد سيد مهدى گلپايگانى در پاسخ نوغانى اظهار مى‏نمايد «پيرنيا مى‏خواهد رد گم كند چون به ديدن شريعتمدارى رفته در نظر دارد به ديدن آقا هم بيايد كه بگويند من از تمام علماء ديدن مى‏كنم لازم نيست ايشان از پدر من ديدن كند زيرا آمدن وى به نزد پدرم باعث بدنامى پدرم مى‏شود و علاوه بر اين پدر من ابدا حاضر نيست از استاندار بازديد نمايد زيرا هرچه ما از اين افراد به دور باشيم بهتر است و اگر به آنها نزديك شويم به موقعيت ما لطمه وارد مى‏گردد.» پيغام سيدمهدى گلپايگانى به آقاى استاندار گفته مى‏شود مجددا آقاى پيرنيا پيغام مى‏دهند «روش من در استان اين است كه به تمام علماء و جامعه روحانيت محبت نمايم با آنها ملاقات كرده و صحبت كنم و اين ديد و بازديدها باعث رفع اختلاف شده و به نفع طرفين است و به نفع ايشان است كه من از ايشان ديدن نمايم و ايشان به بازديد من بيايند و اگر آمدن ايشان به منزل من اشكال دارد در موزه آستانه از من بازديد نمايند «آيت‏اله گلپايگانى در مرحله دوم در پاسخ استاندار اظهار مى‏نمايد «ملاقات نمودن استاندار از من اشكالى ندارد زيرا درب منزل من به روى همه باز است ولى من از ايشان بازديد نخواهم نمود.»
توضيح منبع خبر : آقاى استاندار اصرار دارند كه به شرط بازديد از گلپايگانى ديدن نمايند ولى گلپايگانى تا به حال حاضر نشده است از ايشان بازديد كند و استاندار معتقد است در صورتى كه با گلپايگانى ملاقات و گفتگو نمايد در روحيه وى مؤثر بوده و نظر او را جلب خواهد كرد.
نظريه رهبر عمليات : آقاى استاندار عقيده‏مندند كه با مذاكره و گفتگو مى‏توانند نظر و عقايد گلپايگانى را عوض كرده و موافق نمايند اما اين اشخاص (به طور كلى روحانيون مخالف) محال است از روش و ايده خود دست بردارند. زيرا مخالفت با دولت برايشان دست‏آويزى شده و جنبه كاسبى و كسب درآمد و عايدات را دارد.
آقاى اوانى
با توجه به اقدامات انجام شده در گزارش روزانه درج ضمنا بهره‏بردارى شود 22 / 5
در گزارش روزانه درج شد
3 نسخه تكثير شده است
بهره‏بردارى شد