سند نامه ::
 
آيت الله گلپايگاني : كارهاى اينها دستورش از جاى ديگر مى‏آيد
موضوع : آيت‏اله گلپايگانى

از : 21 تاریخ 3 / 4 / 48
به : 316 شماره : 1641 / 21
در ساعت 17 روز 2 / 4 / 48 آيت‏اله گلپايگانى ضمن مذاكره با على صافى در منزلش صحبت از اوضاع عراق نموده و اظهار مى‏كند از قرار ديگر خبرى نيست و معلوم شد كه اين كارها دستورى بوده است و از قرار قواى نظامى را هم از مرز بندرعباس برده‏اند. صافى در پاسخ اظهار مى‏كند ممكن است مجددا تمام درآمد شط‏العرب براى عراق باشد و اضافه كرد كارهاى اينها دستورش از جاى ديگر مى‏آيد. گلپايگانى خنديده و مى‏گويد چه خوب شد ما اقدامى نكرديم.
سپس از لايحه حمايت خانواده1 و زنها صحبت به ميان آمد. صافى گفت در مصر كنفرانسى‏درباره مرئه (زنها) تشكيل داده‏اند و از قرار كنفرانسى در يكى از كشورهاى اسلامى درباره زنها تشكيل شده و روزنامه كويتى مطلب را نوشته ولى روزنامه‏هاى ايران اصلاً ننوشته‏اند و اشاره‏اى هم ننموده‏اند. صافى افزود در افغانستان طلاق به دست مرد است و اين لايحه زنها خيلى ايراد دارد. گلپايگانى اظهار كرد حاصل اين كارها كه دولتيها براى زنها انجام داده‏اند همه بى خود بوده صافى جواب داده بله خودشان هم فهميده‏اند كه اين لايحه غلط است و بالاخره بايد طلاق به دست مرد باشد و بايد تعدد زوجات باشد گلپايگانى اظهار كرد اين دولتيها بالاخره بايد به دستور اسلام عمل كنند صافى گفت اينها خودشان نمى‏فهمند چه كار مى‏كنند گلپايگانى خنديد و گفت بله اينها اين همه سر و صدا از عراق راه انداختند يك مرتبه ديگر در روزنامه هيچ خبرى نيست صافى گفت به طورى كه مى‏گويند راديو عراق هنوز به ايران بدگوئى مى‏كند ولى ايران چيزى نمى‏گويد.
نظريه منبع : نظرى ندارد.
نظريه رهبر عمليات : مفاد گزارش صحت دارد و اصلح است اعمال و رفتار گلپايگانى و صافى كماكان تحت كنترل قرار گيرد. مرشد
نظريه امنيت داخلى : مفاد گزارش مورد تأييد.
گلپايگانى و صافى كه از طرفداران پر و پا قرص گلپايگانى است هر دو نسبت به برنامه‏هاى اجرا شده مخالف و خود را در همه حال زخمى مى‏بينند و فعلاً دستگاه گلپايگانى راه خود را در جهت انتقاد و مخالفت با هرگونه برنامه‏اى از طرف دولت ادامه مى‏دهد. روحانى
رئيس ساواك ـ درباره طرز فكر گلپايگانى و صافى فعلاً نظرى داده
نشده.
آقاى شكورى
ضمن درج در گزارش روزانه بهره‏بردارى شود. 11 / 4
در گزارش روزانه درج شد 12 / 4 / 48
1 نسخه
1ـ براى توضيح در خصوص «لايحه خانواده» به سند 13 / 12 / 45 رجوع كنيد.