سند نامه ::
 
مذاكرات راجع به اوضاع عراق در منزل آيت الله گلپايگاني
موضوع : آيت‏اله گلپايگانى

از : 21 تاریخ 30 / 3848
به : 316 شماره : 1474 / 21

ساعت 11 صبح روز 28 / 3 / 48 آيت‏اله گلپايگانى به اتفاق صافى و شخص ناشناس در اندرون خانه خود مشغول بحث درباره اوضاع عراق بودند شخص ناشناس گفت آقاى قائمى1 يكى از روحانيون ــ پيغام داده كه بهتر است مراجع قم دور هم نشسته و خلوت نمايند و پس از مشورت هر چه صلاح است متفقا درباره عراق انجام بدهند گلپايگانى از اين پيشنهاد استقبال نكرد و گفت بهتر است اين جلسه در منزل ما نباشد زيرا جمعيت ازدحام مى‏كنند و نتيجه تصميمات را از ما جويا مى‏شوند. گلپايگانى افزود ما فكر خوبى كرديم و در بين مردم شايع نموديم كه يك نفر را به عراق فرستاده‏ايم و منتظر جواب هستيم صافى اظهار داشت به نظر من پيشنهاد تشكيل جلسه مراجع قم به تحريك دولت باشد شخص ناشناس گفت بالاخره بهتر است آقا با ساير علماء هماهنگ شوند تا بين علماء اختلاف به وجود نيايد صافى گفت وجود اختلاف در بين علماء هيچ مانعى ندارد زيرا سابقا هم بين علماء اختلاف وجود داشته لكن فعلاً دامنه اين اختلافات كم شده است.
نظريه منبع : صافى از نزديكان و مشاورين گلپايگانى است و گلپايگانى بدون وجود سيدمهدى (فرزندش) و آقاى صافى هيچگونه اراده‏اى از خود ندارد. نظريه رهبر عمليات : مفاد گزارش صحت دارد و نظريه منبع مورد تأييد است. مرشد نظريه امنيت داخلى : مفاد گزارش صحيح و نظريه منبع مورد تأييد است. روحانى
آقاى شكورى بهره‏بردارى شود 5 / 4 رئيس ساواك ـ نظرى نيست. بهره‏بردارى شد. 9292 2 نسخه تكثير شده است.

1ـ حجت‏الاسلام والمسلمين حاج شيخ عبدالرسول قائمى از علماء معاصر آبادان بوده كه در سوم رمضان 1321 (ه ق) درحومه اصفهان متولد شد و پس از مقدمات در 19 سالگى به اصفهان آمده و سطوح فقه را نزد حجت‏الاسلام والمسلمين سيد احمد درب امامى و آقا شيخ على يزدى استفاده كرده و در درس خارج آيت‏اللّه‏ حاج سيد محمدرضا خراسانى و آيت‏اللّه‏ العظمى حاج سيدعلى نجف‏آبادى و آيت‏اللّه‏ آقا سيد محمد نجف‏آبادى استفاده نمود و در سال 1364 (ه ق) به هنگام بازگشت از حج چون همراهان وى اهل آبادان بودند و از طرفى حدود پنجهزار نفر از پيروان كسروى در آنجا فعاليت مى‏نمايند تصميم گرفته تا چند شبى را در آبادان به امر تبليغ بپردازند و پس از مدتى مرحوم آيت‏اللّه‏ اصفهانى در پاسخ به تقاضاى اهالى آبادان به وى نوشتند كه لازم است شما به آبادان برويد از اين پس ايشان به آنجا مهاجرت نموده و منشأ خدمات ارزنده‏اى از قبيل تأسيس مسجد، پرورشگاه ايتام و... گرديد. ر. ك : محمد شريف رازى، گنجينه دانشمندان، ج 3، ص 20ـ 16.