سند نامه ::
 
عدم جلوس آيت الله گلپايگاني در منزل خود در روز ولادت امام حسين (ع)!
موضوع : آيت‏اله گلپايگانى
از : 21 تاریخ 6 / 8 / 47
به : 316 شماره : 3155 / 21
هر سال در تمام ولادتها آيات در منازل خودشان جلوس مى‏نمودند و امسال روز چهارم آبان كه مصادف با ولادت امام حسين (ع) بود آقاى گلپايگانى در منزل خود جلوس ننمود و هر كس رفت‏وآمد مى‏كرد مى‏گفتند آقا مريض است ولى علت چيز ديگرى بود زيرا ولادت امام حسين مصادف با ولادت اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر بود. به همين مناسبت جلوس نكردند. همچنين آقاى گلپايگانى براى علماء ديگر تلفن كرده بود كه جلوس نكنند ولى علماء در پاسخ نامبرده اظهار داشته‏اند كه اگر جلوس ننمائيم انعكاس بدى خواهد داشت.
نظريه منبع ــ نظرى ندارد.
نظريه رهبر عمليات ــ مفاد گزارش فوق صحت دارد. مدرس
نظريه امنيت داخلى :
مفاد گزارش را كاملاً تأييد مى‏كنم. عدم موفقيتى كه گلپايگانى و فرزندش سيدمهدى در مورد برگزارى رژه دختران دانش‏آموز در مراسم چهارم آبان حاصل نمودند آقاى گلپايگانى به ايجاد شايعات كسالت پرداخت از همچنين جهت در صورتى كه از بهبودى كامل برخوردار بودند و بعد از اين كسالت صحنه‏هاى ديگرى ساختند و بعد كه متوجه شدند آقايان ديگر جلوس كردند ايشان هم جلوس مختصرى با حضور عده‏اى از اطرافيان خود كرد كه بفهماند هم كرده و هم نكرده كردنش به خاطر آيات ديگر و نكردنش به علت شركت دختران دانش‏آموز در رژه كه تاكنون در قم سابقه نداشته و اين عمل در واقع سدّى بود كه شكست. روحانى
در گزارش روزانه و بولتن درج شد
در پرونده سيد محمدرضا گلپايگانى بايگانى شود ـ اوانى 8 / 8