سند نامه ::
 
تهيه خلاصه پيشينه آيت الله گلپايگاني توسط ساواك
تاریخ 6 / 8 / 47
خلاصه پيشينه آيت‏ الله گلپايگانى
آيت‏اله سيد محمدرضا موسوى گلپايگانى فرزند محمدباقر در سال 1275 شمسى در قريه گوگد از توابع گلپايگان متولد شده و در كودكى به اراك عزيمت نموده و در نزد آيت‏اله شيخ عبدالكريم يزدى تحصيل و پس از مدتى به قم مسافرت كرده و در نزد اساتيد فقه از جمله آيت‏اله اصفهانى به تحصيل علوم دينى مشغول شده و سرانجام به مقام اجتهاد نائل شده و در حال حاضر يكى از سه مراجع تقليدى است كه در شهرستان قم اقامت دارند. مشاراليه تا قبل از فوت مرحوم آيت‏اله بروجردى گمنام بوده ليكن پس از درگذشت بروجردى به علت تحولات اخيرى كه در جامعه ايرانى رخ داد و مخالفتهايى كه با اين تحولات نمود به سرعت مشهور شد و در نتيجه به مقام مرجع تقليد رسيد و با وجوهاتى كه به عنوان سهم امام و غيره به او حواله مى‏شود شهريه اكثر طلاب حوزه علميه قم را پرداخت مى‏كند كه مجموعا 500 الى 600 هزار ريال در ماه مى‏باشد. نامبرده ضمن تدريس پيشنماز مسجد حسين‏آباد قم نيز مى‏باشد. آيت‏اله گلپايگانى همزمان با اعلام اصول انقلاب شاه و مردم مخالفت خود را با دولت و اقدامات اصلاحى آن شروع كرد و با انتشار اعلاميه‏هاى شديداللحنى مردم را عليه دولت تحريك و تشويق كرده است. ذيلاً مختصرى از فعاليتهاى و اعلاميه‏هايى كه طى چند سال اخير منتشر كرده از عرض مى‏گذرد :
1ـ در تاريخ 16 / 8 / 41 ضمن مخابره تلگرافهايى به پيشگاه ملوكانه و به عنوان آقاى نخست‏وزير از تصويبنامه انجمنهاى ايالتى و ولايتى شديدا انتقاد و آن را مخالف دين اسلام قلمداد كرده است.
2ـ در تاريخ 20 / 3 / 42 نامه‏اى خطاب به آيت‏اله ميرزا عبداله تهرانى نوشته كه به صورت اعلاميه‏انتقادآميز چاپ و منتشر گرديده و ضمن آن به دولت شديدا حمله شده است.
3ـ در تاريخ 16 / 2 / 42 تلگرافى در پاسخ تلگراف روحانيون همدان مخابره و ضمن ابراز نگرانى از اقدامات دولت از اتحاد روحانيون ابراز خرسندى كرده است.
4ـ در تاريخ 1 / 4 / 42 ضمن صدور اعلاميه‏اى از بازداشت خمينى و ساير روحانيون اظهار نگرانى و تأسف نموده و از دولت تنقيد كرده است.
5ـ در تاريخ 28 / 8 / 43 ضمن مخابره تلگرافى به عنوان آيت‏اله خمينى در تركيه از تبعيد وى اظهار تأسف نموده و افزوده براى جبران اين حادثه اقدام لازم به عمل آورده است.
6ـ روز 13 / 3 / 44 تلگرافى به پيشگاه شاهنشاه آريامهر مخابره و استدعا كرده اوامر لازم در مورد عفو و تخفيف محكوميت عده‏اى از عناصر افراطى مذهبى كه به اعدام و حبس محكوم شده‏اند صادر فرمايند.
7ـ در تاريخ 1 / 7 / 45 به علت نبودن آموزگار زن در دبيرستان دخترانه قم تصميم گرفته مى‏شود از معلم مرد استفاده شود لذا نامبرده تحريكاتى در اين زمينه به عمل آورده است.
8ـ در تاريخ 30 / 8 / 45 ضمن ارسال نامه‏اى به عنوان مهندس شريف‏امامى رئيس مجلس سنا از طرح لايحه قانون حمايت خانواده در مجلس انتقاد كرده است.
9ـ در تاريخ 16 / 9 / 45 ضمن تدريس اظهار داشته با اقداماتى كه به عمل آمده موضوع امتحان طلاب از طريق آموزش و پرورش منتفى گرديده است.
10ـ در تاريخ 28 / 9 / 45 ضمن تقديم عريضه مفصلى به پيشگاه شاهنشاه آريامهر استدعا كرده از تصويب لايحه قانون حمايت خانواده در مجلسين جلوگيرى به عمل آورند.
11ـ در تاريخ 24 / 12 / 45 ضمن سخنرانى در جلسه درس پيرامون لايحه قانونى حمايت خانواده مطالبى بيان داشته و شديدا از آن انتقاد كرده است.
12ـ روز 26 / 1 / 46 ضمن ارسال نامه‏هائى به عنوان رؤساى مجلسين سنا و شورا از لايحه قانونى حمايت خانواده انتقاد و اشكالاتى بر آن وارد نموده است.
13ـ در تاريخ 3 / 3 / 46 اعلاميه‏اى پيرامون جنگ اعراب و اسرائيل صادر و از اسرائيل شديدا تنقيد كرده است.
14ـ در تاريخ 12 / 6 / 46 به منظور اعتراض به تخليه و تعمير مدارس فيضيه و دارالشفاء قم از طرف اوقاف در مراسم نماز جماعت حاضر نشده است.
15ـ در تاريخ 14 / 12 / 46 ضمن ارسال نامه‏اى به عنوان شوراى سلطنتى از لغو برخى از تعطيلات مذهبى انتقاد كرده و افزوده با توجه به اقدامات گذشته دولت چنين به نظر مى‏رسد كه دولت به اسم اصلاحات قصد مبارزه با شعائر اسلامى را دارد.
16ـ در تاريخ 18 / 1 / 47 ضمن مخابره تلگرافى به پيشگاه شاهنشاه آريامهر از لغو تعطيلات مذهبى انتقاد كرده و استدعا نموده كماكان روزهاى مزبور تعطيل رسمى اعلام شود.
17ـ روز 21 / 7 / 47 پس از پايان جلسه درس اظهار داشته عده‏اى از طلاب به وى مراجعه كرده و خواستار جلوگيرى از تأسيس سينما در شهرستان قم شده‏اند و افزوده او نيز عقيده دارد كه در حريم ائمه اطهار نبايد مركز فساد به وجود آيد و در زمينه ممانعت از احداث آن اقداماتى به عمل آورده است.
18ـ روز 28 / 7 / 47 بنا به دعوت قبلى فرماندار و رئيس شهربانى شهرستان قم در منزل آيت‏اله گلپايگانى با وى ملاقات مى‏نمايد. نامبرده ضمن انتقاد از تأسيس سينما در قم تهديد كرده چنانچه اقدامى در مورد جلوگيرى از ايجاد آن به عمل نيايد قيام خواهد كرد و از جان خود دريغ نخواهد داشت. موقعى كه فرماندار شروع به دادن پاسخ مى‏كند. مشاراليه به عنوان اعتراض محل مذاكره را ترك مى‏كند.
19ـ روز 7 / 8 / 47 ضمن تدريس از برگزارى مراسم رژه دختران دانش‏آموز قم به مناسبت چهارم آبان ماه انتقاد كرده است.
20ـ روز 6 / 8 / 47 اظهار داشته شهريه كليه طلابى كه در مؤسسه تبليغات دينى وابسته به سازمان اوقاف در قم شرت مى‏كنند قطع خواهد كرد.
در پرونده محمدرضا گلپايگانى بايگانى شود ـ اوانى