سند نامه ::
 
استفتائيه جمعي از عشاير و روستائيان از آيت الله گلپايگاني در مورد تحريك برخي از آنان از سوي رژيم شاه براي مقابله با مردم

شماره: 12315 / ه 12 تاریخ 21 / 8 / 57
از: سازمان اطلاعات و امنيت قم
به: مديريت كل اداره سوم 312

بعدازظهر روز جارى استفتائيه خطى بدون امضاء ظاهرا از طرف [مردم] متدين عشاير و روستاها به عنوان آيت‏اله گلپايگانى و پاسخ ايشان ذيل استفتائيه مزبور با متن زير تكثير و توزيع گرديده است استحضارا معروض.
رئيس سازمان اطلاعات و امنيت قم. باصرى‏نيا

بسمه تعالى
محضر مقدس حضرت آيت‏اله‏العظمى آقاى حاج سيدمحمدرضا گلپايگانى مدظله العالى.
محترما خاطر مبارك را مستحضر ميدارد در حال فعلى كه مردم ايران با هوشيارى مراجع عاليقدر اسلام بيدار شده و عليه حكومت جبار ايران با تظاهرات و كوشش‏هاى پيگير پشتيبانى خود را نسبت به مراجع تقليد به دنيا اعلام داشته حكومت جبار ايران ناچار با تلاش‏هاى مذبوحانه دست به تبليغات شومى زده و مردم روستائى و عشاير را عليه اين قيام تحريك كرده و چنان وانمود مينمايند كه تظاهرات شهرستان‏ها منشاء دينى ندارد لذا در بعضى شهرستان‏ها جمعى را به عنوان كولى و غيره اغفال كرده و با چوب و چماق و پشتيبانى مامورين دولتى به تظاهركنندگان حمله ور شده و هموطنان مجاهد و مبارز شهرى را كه به حمايت از قرآن و اسلام و از مال و جان خود دريغ نمينمايند مورد هجوم قرار ميدهند كه نظير آن در شهر كرمان و چند شهر ديگر ديده شده است. متمنى است بيان فرمائيد اعمال اينگونه افراد اغفال شده در چه درجه‏اى از حرمت و نارضايتى خدا و رسول است.
از طرف متدينين عشاير و روستاها

بسم‏الله الرحمن الرحيم
الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من‏الظلمات الى‏النور والذين كفروا اولياء هم الطاغوت. روستائيان و عشاير كه مسلمان و معتقد به اصول و نظمات اسلام هستند و مكرر غيرت و حميت‏دينى خود را اظهار كرده‏اند در نصرت خدا و پشتيبانى از علماء اعلام و مراجع تقليد كوتاهى نمينمايند و برادران شهرى خود را در پاسدارى از قران مجيد و اعتلاى كلمه توحيد تنها نميگذارند و در اين نهضت اسلامى و مبارزه با استبداد كه تمام مراكز و نقاط كشور را گرفته و طلاب و دانشگاهيان و دانشجويان و فرهنگيان و بازرگانان و كارمندان موسسات دولتى و طبقات ديگر مردم در آن شركت دارند همگام با ديگران دين خدا را يارى خواهند نمود. اطمينان داريم كه اكثريت قريب به اتفاق روستائيان و عشاير با بينش و ايمانى كه دارند تلقينات سوء و دعوت‏هاى شيطانى را نميپذيرند و اگر نعوذبالله1 معدودى از آنها فريب بخورند و به حزب و ولايت طاغوت به پيوندند انزجار تنفر خود را از آنها ابراز ميكنند و نخواهند2 گذاشت كه عمليات ننگين آنها به نام عشاير و روستائيان در تاريخ ثبت گردد بديهى است حمله‏هاى افرادى به نام كولى و غيره در حمايت مامورين مسلح دولت به شهرها حرام و موجب غضب خداوند قهار است. خداوند متعال همگان را از شر ابليس مزدور استعمار حفظ فرمايد والسلام على من اتبع الهدى. 5 ذيحجه 98 ـ محمدرضا موسوى گلپايگانى
در بولتن درج گرديد. جهت بهره‏بردارى باستحضار رئيس دايره عمليات برسد. 23 / 8 / 57 در پرونده 9292 بايگانى شود.