سند نامه ::
 
ارسال تلگراف از سوي آيت الله گلپايگاني در پي حمله عمال رژيم پهلوي به مردم در همدان و استرآباد
از: قم تاریخ 5 / 8 / 57
به: 312 شماره: 12105 / 21 ه
پيرو شماره 12098 / 21 ه ـ 4 / 8 / 57

آيت‏اله گلپايگانى روز جارى طى دو فقره تلگراف كه جهت پنج نفر از روحانيون همدان و اسدآباد مخابره نموده است وقايع همدان و اسدآباد را به عنوان فجايع عمال حكومت و حمله مسلحانه قواى دولتى و اراذل و اشرار در حمايت ماموران ژاندارمرى مانند حادثه كرمان تلقى نموده است.1 مراتب استحضارا عرض باصرى‏نيا
گوينده: نقشه‏چى گيرنده: [ناخوانا] ساعت 1845 متن دو تلگراف اخذ و در بولتن درج شود 6 / 8 / 57 درج شد باستحضار رياست دايره عمليات برسد.

1ـ متن تلگراف‏هاى موصوف به اين شرح است:
قم ـ اسدآباد همدان به وسيله جناب مستطاب حجت‏الاسلام آقاى حاج شيخ كاظم حمزه‏اى دامت تأييداته تلگرام نمايندگان طبقات مختلف اسدآباد با 225 امضاء متضمن حمله وحشيانه اراذل و اشرار در حمايت ژاندارمرى و مأموران مسلح كه تكرارى از حادثه ننگين كرمان بوده است موجب تاثر و تاسف شديد گرديد تكرار اين فجايع كه نوع اعتراض و قيام مردم را عليه استبداد و باز گرفتن حقوق خود نشان مى‏دهد دليل لجاجت و اهانت و بى‏اعتنائى حكومت به احساسات و خواسته‏هاى ملت است كه ما اين روش را محكوم مى‏كنيم و از خداوند قاهر منتقم نصرت اسلام و مسلمين و كيفر اشرار را مسئلت مى‏نمائيم. الگلپايگانى همدان ـ توسط جناب مستطاب حجت‏الاسلام والمسلمين آقاى حاج آقا مصطفى هاشمى و جناب آقاى حاج شيخ محمدعلى دامغانى خدمت حضرات علماى اعلام و حجج اسلام دامت بركاتهم تلگرام متضمن فجايع عمال حكومت در شهر همدان و حمله مسلحانه قواى دولتى به مردم موجب تاثر و تاسف عميق گرديد عمليات وحشيانه كه حاكى از سوء راى و لجاج مقامات يا ملت و ادامه روش استبدادى حكومت است موجب وسعت امواج اعتراضات و قيام مردم عليه استبداد [استضعاف] و استكبار ميگردد ما اين اعمال شرم‏آور را كه همه روزه در شهرها و نقاط مختلف كشور انجام مى‏گيرد به شدت محكوم مى‏كنيم و نصرت اسلام و مسلمين و كيفر ستمكاران و رفع ايادى استعمار و استبداد را از جوامع اسلامى از خداوند قهار منتقم مسئلت مى‏نمائيم. خواهشمند است سلام و تسليت حقير را به مجروحين و بازماندگان مقتولين و عموم مردم همدان ابلاغ فرمائيد. الگلپايگانى