سند نامه ::
 
اعلاميه آيات ثلاثه قم در پي اقدامات دولت عراق در مورد امام خميني

تلفنگرام پيرو: 1841 / 21 ه ـ 14 / 7 / 57

شماره: 1847 / 21 تاریخ 15 / 7 / 57
از: سازمان اطلاعات و امنيت قم
به: مديريت كل اداره سوم 312

روز جارى اعلاميه آيات ثلاثه تكثير و توزيع گرديده، متن آن به شرح زير بعرض ميرسد.
باصرى‏نيا
بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحيم
به طورى كه عموم مردم اطلاع دارند حكومت عراق برخلاف آداب اسلامى و ميهمان‏نوازى عربى و برخلاف قوانين حقوق بشر حضرت آيت‏اله خمينى دامت بركاته را تحت فشار و محاصره قرار داده كه طبق اخبار واصله ايشان ناچار به ترك عراق و عزيمت به كويت شده‏اند و دولت كويت هم از پذيرفتن ايشان خوددارى نمود. اين پيش آمد و عدم اطلاع از وضع معظم‏له موجب نگرانى فوق‏العاده ملت مسلمان به خصوص شيعيان و جامعه روحانيت گرديد جاى بسى تعجب و تاسف است كه دولت عراق تا چندى قبل از هرگونه حمله تحريك‏آميز به حكومت ايران خوددارى نميكرد اكنون به عذر عدم مداخله در امور داخلى كشور ديگر كه از اظهار رأى و اعلام نظر يكى از مراجع جلوگيرى مينمايد بديهى است ملت مسلمان و مردم جهان اين اقدامات را مانند اقدامات ديگر دولت كنونى عراق عليه حوزه علميه بزرگ نجف اشرف و مقامات برجسته روحانى جز به دستور استعمار و مخالفين اسلام نداشته و عواقب آن را وخيم و نابخشودنى ميشمارد ما اين عمليات حكومت عراق و فشارهائى كه بر يكى از رهبران دينى جهت ارضاى مقامات غير ملى ايران مينمايد محكوم ميكنيم. و آن را اهانت به تمام مسلمين و زعماى فكرى آنها ميدانيم معلوم است كه عكس‏العمل اين عمليات در تمام مجامع آزاديخواه دنيا و طرفداران حقوق بشر جز تنفر و اعتراض نخواهد بود همگى حكومت عراق [را ]كه با اين عمل و اعمال سابق1 خود پشتيبانى از استعمار را به عهده گرفته است محكوم خواهند نمود و به حكومت ايران اعلام ميكنيم كه اگر در اين عمل و سلب آزادى از ايشان كه توهين مستقيم به ملت ايران و جامعه روحانيت و تشييع است با دولت عراق تبانى ندارد رسما عدم رضايت خود را از عمل دولت عراق اعلام نمايد و ملت مسلمان هم بايد بداند كه جامعه روحانيت مجاهدات خود را در راه پيشرفت مقاصد دينى تعقيب چنانچه با همه فشارها و كشتارها و تضييقاتى كه از طرف هيئت حاكمه ايران شده و حتى به منزل بعضى از مراجع تجاوز و جمعى را مقتول و مجروح كردند آنها را از راه خود باز نميدارد و بيارى خداوند متعال به وظايف دينى خود عمل خواهند نمود. و ماالنصر2 الا من عنداله خداوند متعال عموم مسلمانان را از شر اجانب محفوظ و دست دشمنان را از بلاد اسلام قطع فرمايد.
سوم شهر ذيعقده‏الاحرام 1398 ـ 14 / 7 / 57
سيدكاظم شريعتمدارى ـ مهر و امضاء
شهاب‏الدين حسينى‏المرعشى نجفى ـ مهر و امضاء
محمدرضا الموسوى الگلپايگانى ـ مهر و امضاء
بعرض تيمسار رياست ساواك رسيد. 15 / 7 / 57
فورى بولتن. 15 / 7

1ـ اصل : سابقه.
2ـ اصل، آن نصر.