سند نامه ::
 
صدور اعلاميه از سوي مراجع ثلاثه قم در مورد فاجعه كشتار مردم در ميدان ژاله

شماره: 1607 / 21 ه
از: سازمان قم تاریخ 22 / 6 / 57
به: مديريت كل اداره سوم 312
پيرو 1593 / 21 ه ـ 22 / 6 / 57

بعد از ظهر روز جارى اعلاميه‏اى با متن زير به صورت فتوكپى با امضاء آيات ثلاثه منتشر گرديد. ضمنا در مورد صدور اعلاميه فوق نظر عالى را به ملاحظات مندرج در ذيل گزارش خبر شماره پيروى معطوف ميدارد.
متن اعلاميه
بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحيم
هفت روز از جنايات فجيع و كشتار بيرحمانه دستگاه جبار در تهران ميگذرد و هر روز تألم جامعه روحانيت نسبت به مردم مسلمان بيشتر و داغ‏ها تازه‏تر ميگردد. هزاران نفر مردم مسلمان را كه از حكومت نظامى بى‏اطلاع بودند و ايستاده يا نشسته بودند بر آتش گلوله بستند و كشتارى كم نظير نمودند. زنان و كودكان ـ مردان پير و جوان بى‏دفاع بسيارى را به خاك و خون كشيدند و عموم ملت ايران را داغدار كردند.
انا لله و انا اليه راجعون1
جامعه روحانيت با اعلام عزاى عمومى نماز جماعت و حوزه‏هاى درس را تعطيل و مردم مسلمان ايران با تعطيل كسب و كار همدردى و يگانگى خود را با برادران و خواهران مسلمان اظهار داشتند و مردم ثابت كردند كه خواهان برچيده شدن نظام استبدادى و استعمارى هستند. اين اتحاد و اتفاق و استقامت و پايدارى سزاوار تقدير و تشكر است. دنيا بايد بداند كه ملت ايران خواستار عدالت اجتماعى و برقرارى نظام اسلامى و اجراى احكام قران مجيد ميباشد و با حكومت نظامى و كشتار دستجمعى و زندان و تبعيد از خواسته‏هاى خود منصرف نميشوند و به مبارزه صحيح و منطقى خود ادامه ميدهند. اعلام حكومت نظامى دليل ضعف دستگاه و قانون شكنى بيشتر از طرف كسانى است كه خود را مجرى قانون اساسى ميدانند. جامعه روحانيت و ملت ايران اين جنايات بى‏شمار و حكومت نظامى را محكوم ميكند. ضمن طلب مغفرت و رحمت براى كشته‏شدگان به عموم برادران و خواهران مسلمان به خصوص داغديدگان و مصيبت زدگان تسليت عرض و از كسانى كه با تعطيل عمومى برادرى و اخوت دينى خود را ثابت كرده‏اند تشكر نموده و از عموم مسلمانان انتظار داريم با توجه به رشد سياسى و اجتماعى كه دارند بهانه براى كشتار بدست دشمنان ندهند ملت ايران پيرو جامعه روحانيت و علماء اعلام ميباشند و به اخبار جعلى و بى‏اساس جرايد و وسايل خبرى و تهمت و اتهاماتى كه نسبت به مقامات روحانى و ملى داده ميشود ترتيب اثر نميدهند. اميد است برادران ايمانى نسبت به مجروحين و بازماندگان مقتولين حوادث اخير از هرگونه كمك و مساعدت دريغ ننمايند.
محمدرضا موسوى‏الگلپايگانى سيدكاظم شريعتمدارى شهاب‏الدين الحسينى المرعشى
مهر و امضاء مهر و امضاء مهر و امضاء
تاريخ 21 / 6 / 57
ـ افسر نگهبان به دفتر ويژه و نخست‏وزيرى تلگرام نمود
ـ روز 23 / 6 / 37 در بولتن درج شود
گيرنده دفتر ويژه سرهنگ كلارستاقى ساعت 21
گيرنده نخست‏وزيرى مزينانى. گوينده ـ صبح اميد
جهت بهره‏بردارى باستحضار رئيس دايره عمليات برسد.


1ـ اصل : الراجعون.