سند نامه ::
 
اعلاميه آيت الله گلپايگاني در پي حمله مأمورين مسلح به مردم و هتك حرمت منازل مراجع تقليد در قم
بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحيم
حضرات آيات علماء و حج اسلام و دامت بركاتهم و برادران مسلمان ايديهم لله تعالى


با اهداء سلام تلگرام‏ها و طومارها و نامه‏هاى زيادى مبنى بر احوالپرسى و همدردى در فاجعه اخير قم از آقايان محترم واصل و موجب تشكر گرديد نظر به اينكه جواب مستقل و مفصل براى هر يك مى‏سور نيست اين جواب براى عموم ارسال ميشود. حملات مأمورين مسلح به مردم مسلمان و هتك حريم منازل مراجع تقليد و قتل نفوس محترمه و ضرب و جرح جمعى كثير از آقايان فضلاء و طلاب عزيز و مؤمنين محترم منجر به كسالت قلبى و بسترى شدن حقير در بيمارستان گرديد و فعلا بحمداله حالم بهتر است. تحمل اين صدمات در راه حمايت از اسلام موجب افتخار و مزيد اجراست. مسلمانان على‏الخصوص شيعيان از داخل و خارج مملكت مراتب تنفر و انزجار خود را از اين تجاوزات بوسائل مختلفه ابراز و اهالى محترم و متدين شهرستان مذهبى قم و ساير شهرستان‏ها با تعطيل كسب و كار و بذل نفوس و اموال ثابت كردند كه در راه حفظ حيثيات اسلامى و پشتيبانى از جامعه روحانيت از هرگونه فداكارى و جانبازى دريغ ندارند. ما ضمن تقدير از اين احساسات پاك ثبات قدم و اجر و ثواب براى همه مسئلت و اطمينان داريم كه انشاءاله تعالى با اين اتحاد و استقامت خطرهاى بزرگى كه متوجه اسلام است دفع خواهد شد آيا با اين تظاهرات و اعتصابات و تعطيل‏هاى عمومى در سطح كشور هنوز هم ميتوانند بگويند عده‏اى معدود و عامل استعمار ناراضى هستند؟ همه ميدانند چه كسانى دائما با استعمارگران در ارتباط هستند. ناراحتى حقير از صدمات و اهاناتى است كه به اسلام و مسلمين وارد شده و ميشود. هر روز جمعى از آقايان فضلاء و طلاب عزيز و مردم متدين را هدف تير قرار ميدهند، و هم‏اكنون عده‏اى از آقايان علماء اعلام و طلاب و مردم و دانشجويان متدين در زندان يا تبعيد بسر ميبرند. نگرانى ما از اين است كه بيش از نيم قرن است ايادى بيگانه با ترويج فحشاء و فساد و ترتيب جشن فرهنگ و هنر و صرف اموال ملت در اين امور و تشكيل حزبهاى تحميلى و بى‏فائده و بستن پيمان‏هاى فرهنگى با كفار و ماديون و محدود كردن نويسندگان و گويندگان مذهبى و روشنفكران متدين و حمايت از فرق ضاله و منحرف و طرح برنامه‏هاى ضد دينى و آموزش و پرورش و اختلاط مدارس و مراكز فرهنگى و تعطيل دانشگاه‏ها و از بين بردن كشاورزى و اقتصاد مملكت به عنوان صدمات و دهها موضوع ديگر كوشش ميكنند شخصيت اسلامى اين مملكت را تغيير داده و با اين سياست غلط زمينه را براى ماركسيستى و كمونيستى و ساير مسلك‏هاى باطل آماده نمايند. اگر خيال ميكنند با هجوم به خانه علماء و مدارس دينى و دانشگاهها ميتوانند جامعه روحانيت و ملت را از راهى كه بر حسب وظيفه شرعى پيش گرفته‏اند برگردانند و به اهداف نامشروع خود برسند سخت در اشتباهند، زيرا ملت مسلمان ايران خواهان اجراء احكام قران مجيد و عدالت اجتماعى و برقرارى نظام اسلامى ميباشد تغيير تاريخ اسلام به تاريخ مجهول و مجعول ارتجاعى كفر و آتش‏پرستى مخالفت صريح با شعائر اسلام و اهانت به مقام شامخ حضرت ختمى مرتبت صلى‏اله عليه و آله ميباشد. بر تمام طبقات لازم است در اسناد و مدارك و نوشته‏هاى خود تاريخ اسلامى را بنويسند و نگذارند فراموش شود و به راهنمائى جامعه روحانيت با اتحاد و اتفاق كامل در يارى اسلام و عمل به احكام قرآن مجيد و تقويت حوزه علميه جديت داشته باشند و از ترويج و نشر كتب و نوشته‏ها و آراء منحرف كه موجب اختلاف و مانع پيشرفت اهداف مقدسه اسلام و روحانيت و خوشنودى دشمنان اسلام ميباشد احتراز و اجتناب نمايند.
نصرت اسلام و مسلمين و دفع شر كفار و معاندين را از خداوند متعال مسئلت و ملتمس دعا هستم
والسلام عليكم و رحمه‏اله و بركاته رجب المرجب
محمدرضا گلپايگانى 17 / 3 / 1357