سند نامه ::
 
انتخاب امام خميني به عنوان مرجع تقليد شيعيان از سوي مراجع بزرگ قم

موضوع: اظهارنظر بازاريان در مورد مراجع تقليد

از: 20 ه 15 تاریخ 15 / 3 / 57
به: 312 شماره : 50497 / 20 ه 15
در بين بازارى‏ها گفته ميشود كه كليه مراجع بزرگ مذهبى مقيم قم مانند گلپايگانى. نجفى مرعشى. روحانى. شريعتمدارى در يك نشست همگانى به توافق رسيده‏اند كه خمينى در شرايط فعلى كه از نظر فقهى بالاتر از ديگران است در سمت مرجع تقليد شيعيان برگزيده شود اين تصميم مورد تائيد آيت‏اله خوانسارى در تهران و آيت‏اله خوئى در نجف اشرف قرار گرفته است. اكنون اكثريت بازارى‏ها و ديگر طبقات مذهبى طبق اين تصميم خمينى را مرجع تقليد ميشناسند و وجوهات عموما به نام او جمع‏آورى ميشود و مراجع تقليد ديگر در ايران در مسائل كلى خود را در اختيار خمينى قرار داده‏اند. طرفداران جبهه ملى سابق و كسانى كه از نظر سياسى داراى افكارى به نفع شورويها ميباشند اين مطلب را مورد حمايت قرار داده و از آن بهره‏بردارى ميكنند.
نظريه شنبه. در گذشته به وسيله رجال دربار و رجال دولتى پيوسته ارتباط مستقيم با روحانيون طراز اول برقرار بوده است و جامعه روحانيت در مواقع حساس از دربار و دولت در مقابل وسائس خارجى حمايت و پشتيبانى ميكرده‏اند در سال‏هاى اخير به علت قطع اين رابطه نه تنها جامعه مذكور از دربار و دولت حمايت نميكنند بلكه ندانسته و يا دانسته روش كار دشمنان ايران را در تضعيف دربار و دولت تائيد ميكنند با توجه به اينكه هنوز در قشر وسيعى از مردم خصوصا طبقه بى سواد تعصب كوركورانه نسبت به پيروى از دستورات مقامات روحانى وجود دارد اگر اختلافات و كشمكش بين جامعه روحانيت و دربار و دولت از بين نرود دو دستگى در بين مردم ريشه‏هاى عميقى پيدا خواهد كرد و براى امنيت و آرامش مملكت خطر بزرگى را در برخواهد داشت دشمنان ايران در شرق و غرب از پيدايش اختلافى در ايران خرسند و ايادى آنها در دستگاه دولت و در جامعه روحانيت به اين آتش اختلاف دامن ميزنند اين مطالب همه وطن‏پرستان را نگران ساخته و نگرانى آنها بيشتر ناشى از اين امر است كه اكثريت كارمندان دولت نيز امروز در صف انتقادكنندگان و ناراضى‏ها قرار دارند و زمينه را براى توسعه اختلاف در بين جامعه ايرانى آماده‏تر ميسازند.
نظريه سه شنبه: نظرى ندارد.
نظريه چهارشنبه: نظرى ندارد.
در گزارش وقايع روزانه مورخه 14 / 4 / 37 درج شود.
اصل در 129320
در پرونده شخصى محمدرضا گلپايگانى به كلاسه 9292 بايگانى شود.