سند نامه ::
 
صدور اعلاميه توسط آيت‏الله گلپايگانى در مورد حمله اسرائيل به لبنان
درباره: اعلاميه آيت‏اله گلپايگانى در مورد حمله اسرائيل به لبنان

از: سازمان اطلاعات و امنيت تاریخ 8 / 1 / 57
به: مديريت كل اداره سوم شماره: 39 / 21
پيرو شماره 20 / 21 ه ـ 1 / 1 / 2537

بدين وسيله يكبرگ از اعلاميه مزبور جهت استحضار از مفاد آن بپيوست تقديم ميگردد.
رئيس سازمان اطلاعات و امنيت قم ـ معينى
در پرونده 9292 بايگانى شود....22 / 1 / 47

بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحيم
لُعِنَ الَّذينَ كَفَروُا مِنْ بَنى‏اِسْرائِيلَ عَلى لِسانِ داوُدَ وَ عيسَى اَبنِ مَرْيَمَ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ كانُواْ يَعْتَدوُنَ
حوادث فجيعه و حملات وحشيانه حكومت ضدانسانى اسرائيل بجنوب لبنان و كشتار مرد و زن بى دفاع و اطفال بى‏گناه و تخريب اماكن و خانه‏هاى آنها موجب تأثر شديد حوزه علميه قم و عموم مسلمين گرديد. ضمن تجليل از فداكاريها و جانبازيهاى مسلمانان غيور كه از ناموس و شرف و حيثيت خود دفاع مينمايند، اين مصائب بزرگ را به حضرات آقايان علماء اسلام و برادران ايمانى و بازماندگان مقتولين تسليت عرض مينمائيم. هنوز مسلمانان از حوادث خونين قم و تبريز داغدار بودند كه خبر فاجعه جنوب لبنان بار ديگر قلوب همه را جريحه‏دار نمود و مردم مسلمان را در اين ايام عزادار ساخت. اين وقايع از نقشه‏هاى صهيونيسم بين‏المللى ضداسلام و كشورهاى اسلامى پرده برميدارد، و بهمه هشدار ميدهد كه بيش از اين ذلت و خوارى تجاوزات اسرائيل... را تحمل نكنند. اكنون برادران مسلمان ما در دست ارتش خونخوار يهود اسير و از شرافت و ايمان و اخوت اسلامى صدها مليون مسلمان يارى ميطلبند، و بزبان حال ميگويند (يالَلْمُسْلِمين) كجا رفت غيرت و حميّت اسلامى شما؟ كجا رفت برادرى و فداكارى شما؟ اى مسلمانان چطور تحمل ميكنيد كه يهود عنود بر شهر و ديار و نواميس مسلمين مسلط شود؟ بعضى سران دول اسلامى بجاى اينكه (اَشِدّاءُ عَلَى‏الكُّفارِ) باشند با اسرائيل سازش داشته باشند تا از فرصت استفاده كرده وحشيانه‏ترين جنايتها را مرتكب شود؟ آيا كشورهاى بزرگ و كوچك، اسرائيل و تجاوزات متوالى آنرا براى منطقه خطر نميشمارند؟ آيا نميدانند كه دنيا هواداران اسرائيل را مسئول واقعى اين جنايات ميشناسد؟ چرا از خواب غفلت بيدار نميشوند؟ صريحا اعلام ميكنيم تجاوز و تعدى بمسلمين لبنان تجاوز به عموم مسلمانان جهان و حقوق بشريت است، بر تمام دول و ملل مسلمان لازم است كه در اين موقع حساس همبستگى و رشد اسلامى خود را اظهار و بهر نحو ميتوانند با برادران مسلمان خود همكارى نمايند تا دست اسرائيل خائن را از كشورهاى اسلامى قطع نمايند، و مخصوصا با كمكهاى مالى مؤثر جبهه اسلام را در مقابل جبهه كفر مستحكم سازند. زيرا بى‏تفاوتى و سكوت و يارى نكردن مسلمين در پيشگاه خداوند متعال مسئوليتى بزرگ دارد. طبق اخبار واصله بيش از يكصد و پنجاه هزار نفر از برادران و خواهران و اطفال آنها آواره شده و احتياج شديد به غذا و دارو و خون و كمكهاى ديگر دارند، و لازم است مؤمنين بنداى آنها پاسخ مثبت دهند و به وسائل مطمئن اعانات خود را براى آنان ارسال دارند. از خداوند متعال مسئلت دارم كه اسلام و مسلمين را در تمام جبهه‏ها منصور و مؤيد بدارد، و بهمه ما توفيق عمل به وظيفه در اين موقع حساس عنايت فرمايد.
وَمَاالنَّصْرُالامِنْ‏عِنْدِاللّه‏ِالْعَزيزِالْحَكيم.
10 / ع / 2 ه / 1398 محمدرضا الموسوى الگلپايگانى
10 ربيع‏الثانى 1398 محمدرضا الموسوى الگلپايگانى
29 / 12 / 2536
كسانيكه بخواهند ميتوانند وجوه خود را بوسيله تمام شعب بانكها در همه شهرستانها بحساب 5959 بانك ملى شعبه قم كه مخصوص شيعيان لبنان افتتاح شده واريز نمايند و فيش آنرا بدفتر حضرت آيه‏اللّه‏ العظمى آقاى گلپايگانى دامت بركاته بقم بفرستند تا رسيد معظم‏له براى آنها ارسال شود