سند نامه ::
 
عكس العمل بازاريان و تجار و قشرهاي مختلف مردم در مقابل خريد سهام بانك صادرات از سوي يك بهائي
موضوع : بانك صادرات و اقدامات افراطيون مذهبى

از : 10 ه تاریخ 25 / 10 / 56
به : 312 شماره : 10477 / 10 ه 1

اخيرا عده زيادى از بازاريان و تجار و متعصبين مذهبى و بدنبال آن افراد ساده و عامى حسابهاى پس انداز و جارى خود را از كليه شعب بانك صادرات اصفهان خارج و در ساير بانكها مانند پارس ـ ملى ـ سپه و... حساب باز كرده‏اند.
نظريه شنبه : بطوريكه شايع است اين موضوع بعلت آنستكه گفته شده نصف سرمايه و اعتبار بانك صادرات توسط هژبر يزدانى (سرمايه‏دار معروف كه گفته ميشود بهائى است) خريدارى شده لذا مراجع مذهبى معامله با اين بانك را تحريم نموده و سعى دارند افراد بيسواد و عامى را نيز وادار به بستن حسابهاى خود در اين بانك بنمايند.
نظريه يكشنبه : بدنبال سخنرانى آيت‏اله گلپايگانى در مسجد اعظم قم و ايراد مطالب تحريك‏آميز عليه تاريخ شاهنشاهى ـ حجاب و تعطيل بودن مدرسه فيضيه قم و چگونگى كار بانكها و ايجاد تضييقات از طرف دولت عده‏اى از روحانيون و افراطيون مذهبى با تهيه و پخش نوارهاى سخنرانى و ارسال آنها بشهرستانها بانك صادرات را تهديد به بستن نموده‏اند. ضمنا اكثر صندوقهاى قرض‏الحسنه و تعاونيهاى اسلامى و مؤسسات مشابه حسابهاى خود را در بانك صادرات بسته و در ساير بانكها حساب باز نموده‏اند.
نظريه چهارشنبه : با توجه به اينكه عناصر خرابكار و فرصت‏طلب از كليه موقعيتها استفاده مينمايند اخيرا عده‏اى تحت همين پوشش مبادرت بشكستن شيشه‏هاى شعب بانك صادرات در نقاط مختلف اصفهان نموده و اغلب اعلاميه‏هائى بشيشه و ديوار بانك نصب مينمايند و برابر تحقيقى كه بعمل آمده در بين كاركنان بانك نفوذ نموده و با برانگيختن احساسات مذهبى آنان طورى كاركنان بانك را تحت تأثير قرار ميدهند كه عده‏اى از آنان تا بحال استعفا داده‏اند كه ادامه اين وضع بى شك خطراتى را دنبال خواهد داشت. لذا وسيله يكشنبه بشنبه آموزش داده شد
مراقبتهاى لازم معمول تا افراد محرك را شناسائى و معرفى نمايد.
نظريه جمعه : مفاد خبر مورد تأييد است.
نظريه 10 ه : نظريه سلسله مراتب عملياتى مورد تأييد است.
محترما باستحضار ميرساند. 4 / 11 / 36
دايره بررسى روى سابقه ضميمه شود. 5 / 11
9292 بايگانى شود. 15 / 11 / 36