سند نامه ::
 
اقدامات آيات عظام قم در پي وقايع 19 دي
تلفنگرام پيرو شماره 5679 / 21 ـ 22 / 10 / 36

شماره : 5694 / 21 ه تاریخ 22 / 10 / 56
از : سازمان قم
به : مديريت كل اداره سوم 312

وقايع بعدازظهر روز جارى تا ساعت 1800 بشرح زير بعرض ميرسد :
الف قم
1ـ شعارهاى مضره‏اى تحت عنوان درود بر خمينى ـ مرگ بر 66 1 در كوچه آقازاده و ناصر وسيله عوامل ناشناس نوشته شده بود كه نسبت به محو آنان اقدام گرديد.
2ـ از ساعت 1400 دمونتراسيونى2 از طرف رستاخيز ملت ايران بمنظور ابراز تنفر از اعمال چند روز اخير آشوبگران برگزار كه مراتب طى شماره 7954 / 21 ه ـ 22 / 10 / 36 بعرض رسيده است.
3ـ نماز آيات همچنان تعطيل مى‏باشد.
4ـ كليه مغازه‏هاى بازار و خيابانهاى قم در روز جارى باز گرديده است.
5ـ بقرار اطلاع تأييد شده متعاقب اعلاميه آيت‏اله شريعتمدارى ـ [از سوى] آيت‏اله نجفى مرعشى در همين زمينه اعلاميه‏اى صادر و منتشر شده ضمنا آيت‏اله گلپايگانى بتاريخ دوم صفر 1398 هجرى اعلاميه‏اى پيرامون وقايع اخير تهيه تا پس از ملاحظه آيت‏اله خوانسارى در تهران چاپ و سپس در قم و تهران توزيع گردد. همچنين آيت‏اله سيد محمد وحيدى به تبعيت از آيات فوق‏الاشاره اعلاميه‏اى در همين زمينه صادر و منتشر نموده است كه متن كامل و نمونه‏هاى آنها با پيك تقديم خواهد شد.
6ـ برابر اطلاع كسب شده از دستگاه گلپايگانى ممكن است فردا 23 / 10 / 36 بعنوان همدردى با تبعيد شدگان اخير آشوبگران دست بتظاهراتى بزنند.
ب ـ كاشان
1ـ نماز آيات كاشان همچنان تعطيل و روحانيون از شركت در مساجد خوددارى مى‏نمايند. در خاتمه اضافه مى‏نمايد كه اوضاع قم و كاشان در بعدازظهر امروز آرام و امكان بروز تشنج و اقدامات اخلالگرانه در روز جارى بعيد بنظر ميرسد.
رئيس سازمان اطلاعات و امنيت قم ـ معينى
در بولتن درج شود. ثابتى 24 / 10 / 36
محترما بعرض مقام مديريت كل اداره سوم رسيد مقرر فرموده در جريان امر مى‏باشند. زيرا رئيس سازمان قم مراتب را تلفنى بعرضشان رسانيده است. ملكى 22 / 10 / 36
در بولتن درج شود 24 / 10 / 56
در بولتن درج شده براى بهره‏بردارى باستحضار رياست دايره
عمليات و بررسى. 25 / 10 / 36
محترما باستحضار ميرساند. 24 / 10 / 36

1ـ كد رمز محمدرضا پهلوى است.
2ـ تظاهراتى.