سند نامه ::
 
همه مراجع با برنامه آنها مخالف هستند
موضوع : تظاهرات طلاب

از : 21 ه تاریخ 20 / 10 / 56
به : 312 شماره : 8001 / 21

ساعت 9 صبح روز 18 / 10 / 36 در مدرسه خان قم يك بريده روزنامه اطلاعات را كه به قلم احمد رشيدى مطلق تحت عنوان ايران و استعمار سرخ و سياه و راجع به خمينى مطالبى نوشته بود به ديوار الصاق كرده بودند و طلبه‏ها دور بريده روزنامه جمع شده و چون جمعيت زياد بود و همه نميتوانستند بخوانند لذا يكنفر كه جلو بود شروع كرد با صداى بلند به خواندن تا رسيد به نام روح‏اله خمينى طلبه‏ها بصداى بلند صلوات فرستادند و از همانجا شعار و تظاهرات شروع شد
جمعيت كه حدود پانصد نفر بودند از مدرسه خان بيرون آمدند و قصد داشتند به صحن وارد شوند كه فراشها فورا دربهاى صحن را بستند و طلبه‏ها مقدارى شعار جلوى صحن داده و گفتند برويد منزل آيت‏اله گلپايگانى طلاب همگى بمنزل گلپايگانى رفتند بطوريكه منزل مذكور پر از طلبه و افراد شخصى شد آيت‏اله گلپايگانى پشت ميكروفن رفتند و 5 دقيقه سخنرانى كرده و گفت ديشب روزنامه را برايم خواندند خيلى ناراحت شدم مدتى است كه به دين و روحانيت جسارت ميكنند دستگاهها ميگويند روحانيت با ما بودند در صورتيكه همه مراجع با برنامه آنها مخالف هستند و اينرا همه ميدانند و حالا هم مخالف هستيم و بعدا هم مخالف خواهيم بود و تلگرافاتى كه ما براى آنها كرديم الآن هم رونوشتش در تلگرافخانه موجود است. بعد طلبه‏ها را نصيحت كرد كه بايد متحد باشيد اختلاف را كنار بگذاريد اختلاف بين ما از آمدن كارتر به ايران بدتر و زيان‏آورتر است آنها از اختلافات ما استفاده ميكنند. قبل از اينكه شما بيائيد من داشتم نامه مينوشتم براى آيت‏اله خوانسارى كه جلو اين كارها را بگيرد چون من شخصا با دستگاه رابطه ندارم. ما درسها را تعطيل كرديم ولى نبايد كه بهمين جا اكتفا كنيم ما بايد با آقايان ديگر هم صحبت كنيم تا آنها هم با ما اقدام كنند.
سخنرانى گلپايگانى كه تمام شد جمعيت بطرف منزل شريعتمدارى حركت كردند و در مسير خيابان شعار ميدادند و مامورين با اتومبيل به تظاهركنندگان حمله بردند آنها هم به مامورين سنگ پرتاب ميكردند تا بمنزل شريعتمدارى رسيدند در منزل ايشان طلبه‏اى بنام سيد كاظم رضوى كشميرى بلند شد و گفت حضرت آيت‏اله الآن كه ما از منزل آيت‏اله گلپايگانى به منزل شما ميآمديم سرهنگ جوادى دستور شليك داد و با تراكتور به ما حمله كردند شما بدرد دل ماها برسيد شريعتمدارى سخنرانى كرد و گفت چون من مريض هستم نميتوانم صحبت كنم ولى امروز صبح روزنامه را خواندم خيلى متاثر شدم و بايد اين شخص كه توهين كرده مجازات شود ما اقدام ميكنيم حرف ما را گوش نميدهند ولى اين را بدانيد اينها همه بضرر خودشان است چون همه مردم ايشان (خمينى) را ميشناسند ولى شما آرام باشيد و متحد باشيد معلوم ميشود شما ما را قبول داريد كه به اينجا آمديد پس بگذاريد ما با آقايان مشورت كنيم تا ببينيم چه بايد كرد. سخنرانى شريعتمدارى كه تمام شد چون مقارن با ظهر بود لذا اعلام كردند عصر ساعت 3 قديم منزل آقاى نجفى جمع شويد.
ساعت 5 / 3 طلبه‏ها در منزل آيت‏اله نجفى جمع شدند آيت‏اله نجفى سخنرانى كرده و گفت من ايشان را (خمينى را) خوب ميشناسم ما هشتاد سال است با هم رفيق هستيم ايشان با اين حرفها كوچك نمى‏شود من اقداماتى كرده‏ام و نامه براى آقاى نورى در تهران نوشته‏ام كه ايشان هم اقدام كنند.
بعد از اتمام سخنان نجفى طلاب بمنزل سيد صادق روحانى و آقا مرتضى حائرى رفتند كه من ديگر در اين دو منزل نبودم.
شب بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم گفته شد كه آقاى حائرى سخنرانى مى‏كند ولى حائرى بطور ايستاده پاى منبر چند كلمه صحبت كرده اظهار داشت صلاح نيست ما در مسجد اعظم سخنرانى كنيم چون اينجا را هم مثل مدرسه فيضيه ميگيرند اگر بنا باشد صحبت كنيم در جاى ديگر صحبت خواهيم كرد والسلام.
بمحض اتمام سخنرانى حائرى شعار درود بر خمينى ـ مرگ بر اين حكومت يزيدى شروع شد و از مسجد بطرف خيابان موزه بيرون آمدند جلو درب مسجد مامورين آماده بودند طلبه‏ها به محض مشاهده مامورين با دست بطرف آنها اشاره كردند و فرياد ميزدند مزدور برو گمشو در تظاهرات امشب بعنوان اعتراض حدود 1000 عدد روزنامه اطلاعات را پاره كردند ضمنا بعنوان اعتراض نسبت به توهينى كه در روزنامه اطلاعات به خمينى شده بود كليه درسهاى حوزه تعطيل بود.
نظريه شنبه ـ طلبه‏ها عقيده دارند كه خود دولت ميخواهد كه در مملكت آشوب و بلوا باشد بدليل اينكه خودشان ميدانند كه اگر چنين مطلبى در اخبار روزنامه‏ها يا مجلات بنويسند مردم اعتراض ميكنند و الا طلبه‏ها آرام و مشغول درس خواندن بودند يكنفر مطلبى در روزنامه نوشت حوزه را بهم ريخت.
نظريه يكشنبه ـ مفاد گزارش صحيح و نظريه شنبه مورد تائيد است با درج مقاله اشاره شده در متن گزارش خبر در روزنامه اطلاعات و اذهان عمومى كلاً متوجه اين معنا است كه دستگاهها موجد تظاهرات بوده و ميخواهند كه آشوب باشد تا آنها بهره‏بردارى نمايند. آنچه مسلم است اينكه هر موقع در جرايد مطلبى عليه خمينى نوشته شده تظاهراتى را بدنبال داشته است. شراره
نظريه دوشنبه : متعاقب درج مطالبى در روزنامه اطلاعات در مخالفت با خمينى نمايندگان فروش اين روزنامه در قم و كاشان وسيله نامه و تلفن تهديد شده‏اند تصور ميرود كه اين مسئله در فروش روزنامه اطلاعات نيز اثر نامطلوبى گذارد. پارسا
نظريه سه‏شنبه : نظرات يك‏شنبه و دوشنبه مورد تائيد بوده شايع است بعد از مسافرت كارتر دولت جهت سركوبى طلاب و روحانيون مخالف تعمدا مبادرت بدرج اين مقاله كرده تا بتواند مسببين آشوب اخير در سراسر كشور را شناسائى و بازداشت كنند. رهبر
9292 بايگانى شود 2 / 11 / 36