سند نامه ::
 
رفع اختلاف پيروان آيت الله گلپايگاني و وابستگان به امام خميني
موضوع : سخنرانى آيت‏اله گلپايگانى

از : 22 ه تاریخ 4 / 10 / 56
به : 312 شماره : 1319 / ه
بعد از سخنرانى اخيرا آيت‏اله گلپايگانى در مسجد اعظم قم كه اظهاراتش مورد توجه طرفداران خمينى قرار گرفته، بين طرفداران آيت‏اله گلپايگانى و وابستگان به خمينى در خمين رفع اختلاف شده و با هم آشتى كرده‏اند. هم اكنون بين كليه معممين و متعصبين مذهبى بجز چند نفر كه جزء هيچكدام از دو دسته بحساب نمى‏آيند يكپارچگى و معاشرت مشاهده ميشود.
نظريه شنبه : نظرى ندارد.
نظريه سه‏شنبه : از متن سخنرانى آيت‏اله گلپايگانى اطلاعى در دست نيست ولى از گذشته نيز بين طرفداران خمينى و گلپايگانى اختلاف نظر عمده‏اى در خمين ديده نشده بود.
در كلاسه 9292 شخصى بايگانى شود. خوانسارى 12 / 10 / 36
در تاريخ 10 / 10 / 36 در گزارش روزانه درج گرديد. روحانى