سند نامه ::
 
آيت الله گلپايگاني : اينها در مملكت قصد دارند تا هر اندازه كه بتوانند جلو دين را بگيرند

شماره : 5494 / 21 تاریخ 20 / 9 / 56
از : سازمان اطلاعات و امنيت قم
به : مديريت كل اداره سوم 312

بدينوسيله يك نسخه فتوكپى (4 برگ) خلاصه اظهارات آيت‏اله گلپايگانى كه در تاريخ 16 / 9 / 36 كه پس از خاتمه درس بمناسبت فرا رسيدن ايام محرم و صفر در مسجد اعظم ايراد نموده جهت استحضار از مفاد آن بپيوست تقديم ميگردد. رئيس سازمان اطلاعات و امنيت قم ـ معينى
محترما به استحضار ميرساند. 22 / 9 / 36
نكات مهم در بولتن درج شود. ثابتى 22 / 9 / 36
در بولتن درج شد.
در پرونده آيت‏اله گلپايگانى به كلاسه 9292 بايگانى شود.
22 / 9 / 36

مقارن ساعت 1030 روز جارى آيت‏اله آقاى گلپايگانى جهت تدريس طلاب طبق معمول هر روزه در شبستان غربى مسجد اعظم آمده و به منبر رفته ضمن گفتار مذهبى اظهار داشت اكنون كه بمناسبت در پيش بودن ماه محرم الحرام كه آقايان طلاب آمادگى براى رفتن به شهرستانها و قراء را دارند و براى چند روزى جلسه درس ما تعطيل ميشود لازم دانستم با آقايان قدرى صحبت نمايم شما در هر شهر و منطقه‏اى كه جهت تبليغ تشريف ببريد بايد در وظائف خودتان با شدت تمام كوشا باشيد و آن چه را كه اسلام به دوش شما گذاشته بگوش مردم برسانيد. امروزه روحانيت وظائف سنگين و مهمى بدوش دارد. نه تنها كشور ايران بلكه اكثر كشورهاى اسلامى جهان بشما احتياج داشته و با چشم احترام به روحانيت مينگرند و هر روز تلگرافها، نامه‏هاى مراجعين تقاضايشان بر اين است كه مبلغ چه بداخل و چه خارج از كشور اعزام شود و چون شهرستان مذهبى قم در كشور و در جهان بزبان افتاده اين تقاضا را از علماى قم دارند. بطوريكه در چند روز اخير در روزنامه‏ها نوشته شده است كه در صدر اسلام حجاب وجود نداشته اينها دشمنانى هستند كه ميخواهند با اين بيانات و نوشته‏ها باسلام لطمه بزنند كسانيكه اين مطالب را مينويسند مطلع نيستند و به نوشته‏ها و احاديث هم مراجعه نمينمايند آيا مسئله حجاب از طرف پروردگار به پيغمبرش نازل شده است يا علما از خودشان مسئله حجاب را درست كرده‏اند اين صحبتها قبلاً هم بوده تازگى ندارد. هر روزى در كشور ما به يكنوعى مردم را ناراحت نموده و تشنجات فراهم مى‏نمايند كما اينكه در مورد تغيير تاريخ هجرت حضرت پيغمبر كه يك تاريخ اسلامى محسوب مى‏شود چه ناراحتى‏هائى بوجود آوردند آنهائيكه دم از اسلام ميزنند و ميگويند دين اسلام بهترين اديان است پس چرا تاريخ اسلام را از بين برده و بجاى اين تاريخ پر افتخار تاريخ زرتشتى را جانشين آن نموده‏اند. قبل از اينكه تاريخ را عوض نمايند به مجلس سنا و مجلس شورايملى تلگراف كردم كه اين عمل صحيحى نيست ولى كسى گوش بحرف ما نداد و تاريخ را عوض كردند كه اينگونه موجب ناراحتى و نارضائى مردم را بوجود آورده‏اند ولى نگران و ناراحت نباشيد انشاءاله اين جريان بزودى خاتمه پيدا ميكند سپس اضافه نمود. اينها در مملكت قصد دارند تا هر اندازه كه بتوانند جلو دين را بگيرند مثلاً چند سالى است كه درب مدرسه فيضيه را بسته‏اند. طلاب با اين وضع مسكن با ناراحتى شديدى مواجه هستند. ما هم درخواست كرديم كه درب مدرسه را باز كنند ولى جوابهائى ميدهند كه همانطور كه مى‏بينيد نتيجه‏اى نگرفته‏ايم. اميدواريم در اينگونه كارها كه بخواهند جلوى درسهاى علميه را بگيرند موفق نشوند و نظرشان بر اين است كه اينگونه مدارس تقليل پيدا كند. بعناوين مختلف موجبات نارضايتى و ناراحتى مردم را فراهم ميكنند. مثلاً اين وضع گوشت مملكت است و آن وضع آب است كه نمى‏توانيم وضو بگيريم. و آنهم وضع زمينى است و آن وضع بانكها است كه حرام است. ميگويند ما هم بانكهاى ما بايد مثل بانكهاى خارجى باشد. ما پيشنهاد كرديم كه اين سود با بهره‏اى كه ميخواهيد از مردم بگيريد هر چى كه ميخواهيد بيائيد بصورت شرعى درست بكنيد كه حرام نباشد ولى كسى گوش به اين حرفها نميدهد و تشخيص حلال و حرام را نميدهند. مثلاً عده‏اى از اين كشور مذهبى كه در سال واجب است به مكه بروند شما به بينيد چند سالى است چه برنامه‏اى از طرف اوقاف براى مردم درست كرده‏اند كه ديگر مردم هوش مكه رفتن را نمى‏نمايند. به بينيد امسال1 مردم با چه مشكلاتى خود را به مكه رسانده‏اند كه آنجا اعمالشان را انجام دهند و در هنگام محرم بودن آنها از ورودشان جلوگيرى نموده و مسائل مذهبى را كه اغلب آنها نميدانستند هنوز هم كه بخانه‏شان آمده‏اند محرم هستند. ميخواهيم به ببينيم زيارت حضرت امام حسين عليه‏السلام چه سياستى است در مملكت كه بايد بگويند اينطور برويد اينطور برگرديد و نميگذارند مردم آزادانه زيارت رفته و واجبات خود را عمل نمايند. آنهائيكه ميگويند در كشور اخلال و آشوب ايجاد شده است بيايند بررسى بكنند به ببينند چه كسانى باعث اين ناراحتيها در كشور شده‏اند مگر غير از اين است كه همين ناراحتيها را خودتان فراهم ميكنيد و آنهائيكه ميگويند بين علما تفرقه است اشتباه ميكنند علما درباره مسائل دينى هيچگونه اختلافى با يكديگر ندارند و همه ما نظرمان درباره مسائل دينى يكى است. چند روز قبل از كشور هند شخصى بمن مراجعه و گفت در مساجد ما بت گذاشته‏اند وقتى كه ما بدولت اعتراض مينمائيم كه در مسجد چرا بت گذاشته‏ايد ميگويند شما كه فعلاً پيشنماز و روحانى نداريد هر وقت روحانى آورديد ما بت‏ها را از مسجد خارج ميكنيم پس در اينصورت وظائف سنگينى بعهده علما است كه بايد بكشورهاى خارج از شماها اعزام نمائيم تا مسائل دينى و مذهبى را بآنها تفهيم نماييد. بلكه از شماها بآنجاها اعزام كنيم و مدتى در آنجا بماند تا اينكه از خودشان مبلغى بوجود بيايد و شما به كشور خودتان برگرديد. شما بدانيد هر قدر كه آنها بخواهند روحانيت را تضعيف نمايند مردم بيشتر بطرف شما ميآيند و اسلام را يارى مينمايند در خاتمه براى موفقيت آنها دعا كرد و حاضرين با آرامش از جلسه درس خارج شدند.

1ـ اصل : امثال.