سند نامه ::
 
آيت الله گلپايگاني : با اينگونه مطالب ايجاد ناراحتى و نارضائى ميكنند
اظهارات آيت‏اله گلپايگانى در شهرستان قم
تاریخ 19 / 9 / 56

روز 15 / 9 / 2536 آيت‏اله گلپايگانى در خاتمه درس به حاضرين اظهار داشته در حاليكه طلاب از نظر مسكن در مضيقه هستند مدتى است درب مدرسه فيضيه قم را بسته‏اند، مردم از وضع آب و برق و گوشت ناراضى هستند، بانك‏هاى كشور به صورت شرعى عمل نميكنند، براى مكه رفتن مردم ايجاد اشكال كرده‏اند، اخيرا در روزنامه‏ها نوشته‏اند كه در صدر اسلام حجاب وجود نداشته است، تاريخ كشور را عوض كرده‏اند و با اينگونه مطالب ايجاد ناراحتى و نارضائى ميكنند ليكن اين جريان بزودى خاتمه پيدا ميكند شما كه براى تبليغ بشهرستانها و دهات ميرويد اين مطالب را بگوش مردم برسانيد.
ارزيابى : اظهار مطالب صحت دارد.
گيرندگان : دفتر ويژه اطلاعات
اداره يكم
دايره بررسى
در پرونده 9292 بايگانى شود. 27 / 9 / 36