سند نامه ::
 
تأسيس مدرسه علميه دخترانه در قم توسط آيت‏الله گلپايگانى

از : 312 تاریخ 17 / 8 / 56
محترما باستحضار ميرساند :
روز 16 / 7 / 36 يكى از منابع سازمان اطلاعات و امنيت قم با مجتبى نجفى بروجردى (داماد محمدحسين بروجردى) كه ساكن مشهد ميباشد، در شهر قم ملاقات نموده است. مجتبى نجفى بروجردى در اين ملاقات ضمن صحبتهاى خود اظهار داشته اخيرا آيت‏اله گلپايگانى بمنظور تأسيس مدرسه علميه دخترانه شبانه روزى، منزلى در خيابان صفائيه قم اجاره كرده كه شرايط تحصيل در اين مدرسه داشتن سن بالاتر از 16 سال و پوشيدن چادر مشكى است و در آن كتب علمى و دينى اخلاقى و قرآن تدريس مى‏گردد. پس از اين ملاقات با تحقيقاتى كه انجام گرفته مشخص شده طبق موافقت قبلى آيت‏اله گلپايگانى، واعظى بنام عبدالسيد محمودى فرزند عليباز (از روحانيون افراطى و اخلالگر) كه از مدتها پيش در صدد تأسيس چنين مدرسه‏اى در كرمان يا قم بوده، بعد از رمضان تعدادى دختر از يزد و كرمان با خود آورده و مدتى آنها را در منزل خود نگهدارى نموده است و بعد از آماده شدن محل مدرسه توسط واعظ نامبرده و سيدمهدى گلپايگانى دختران در آنجا اسكان داده شده‏اند. اين مدرسه در حال حاضر داراى 63 نفر دانش‏آموز بوده كه از شهرهاى كرمان و يزد و مشهد و اراك و قم در آنجا جمع شده و بصورت پانسيون مشغول تحصيل ميباشند. سازمان مذكور اضافه نموده: همزمان با اين اقدامات عبدالسيد محمودى اظهار داشته بود كه از منابر خود صرفنظر نموده و قصد دارد همه وقت خود را صرف رسيدن بامور مدرسه بنمايد. ولى بعدا با تغيير و تحولاتى كه بوجود آمده تصميم گرفته شده فرد ديگرى براى سرپرستى انتخاب شود تا اينكه همسر شيخ مجتبى نجفى بروجردى ضمن اظهارات خود عنوان كرده سيدمهدى گلپايگانى به اصرار زياد از من خواسته است تا در مدرسه صفائيه تدريس كنم ولى موافقت نكرده‏ام لكن دخترم كه سال گذشته در مكتب توحيد تحصيل ميكرد اينك در مدرسه صفائيه به تحصيل و تدريس اشتغال دارد. مشاراليها اضافه نموده اين مدرسه تحت نظر سيدمهدى گلپايگانى اداره ميشود و مديره داخل آن نيز خانم انورالملوك اديب دادگر كه قبلاً آموزگار بوده و حاليه بازنشسته شده، ميباشد و سرپرستى مدرسه نيز بعهده سيد على‏اكبر يزدى فرزند سيد عبدالواهاب واگذار شده و خواهر او نيز به امور مدرسه رسيدگى مينمايد.
مدرسه مذكور فاقد تابلو و پلاك بوده و بنظر ميرسد كه گلپايگانى بمنظور رقابت با دارالزهرا شريعتمدارى اقدام بتاسيس چنين مدرسه كرده باشد. برابر سوابق موجود آيت‏اله شريعتمدارى نيز مدرسه دخترانه‏اى در درالتبليغ اسلامى قم و يكى ديگر از روحانيون قم نيز مدرسه مشابهى تأسيس كرده بودند كه چگونگى وضع اين مدارس بعرض رسيد و مقرر شد كه به وزارت آموزش و پرورش اعلام شود كه در اجراى اوامر اعلام گرديد. وزارت مذكور اعلام نموده بود كه مدرسه دارالتبليغ داراى شخصيت حقوقى است و مدرسه ديگر فاقد مجوز قانونى است كه ترتيب جلوگيرى از ادامه كارش داده شده است.
بنظر ميرسد تأسيس مدارس دخترانه و آموزش مذهبى آنها بعنوان يك اقدام جديد مورد توجه روحانيون و آيات قرار گرفته است و بعيد نيست به تاسى از اقداماتى كه در قم انجام شده در نقاط ديگر كشور نيز براى ايجاد چنين مدارسى اقداماتى از ناحيه آيات و روحانيون انجام گيرد. مراتب براى استحضار و صدور هرگونه اوامر عالى در اين زمينه به عرض مى‏رسد.
مسئول بررسى. خوانسارى رئيس بخش 312 ـ دبيرى
رئيس اداره يكم عمليات و بررسى ـ عطارپور 16 / 8 / 46 بعرض مى‏رسد. ... 17 / 8 / 36