سند نامه ::
 
برگزاری مجلس ترحیم از طرف آیت الله گلپایگانی به مناسبت شهادت حاج آقا مصطفی خمینی
تعطيل حوزه علميه و بازار قم بمناسبت فوت مصطفى خمينى پسر روح‏اله خمينى و دادن شعار بنفع خمينى و پخش اعلاميه در مجلس ترحيم در شهر قم
تاریخ 10 / 8 / 56
روز 30 / 7 / 36 مصطفى خمينى پسر ارشد روح‏اله خمينى بعلت سكته قلبى در عراق فوت شده است. بهمين علت كلاسهاى درس حوزه علميه قم بمدت دو روز و بازار اين شهر نيز روز جارى تعطيل گرديده است.
بعد از ظهر روز 1 / 8 / 36 از طرف آيت‏اله گلپايگانى بمناسبت فوت ياد شده مجلس ترحيمى با حضور آيات‏اله گلپايگانى، شريعتمدارى و نجفى مرعشى و شركت قريب شش هزار نفر از طبقات مختلف و طلاب علوم دينى و روحانيون شهر قم در مسجد اعظم برگزار گرديده است.
در اين مجلس تعداد معدودى از طلاب در بين جمعيت مبادرت به دادن شعار «درود بر خمينى» نموده‏اند كه اين جريان موجب بر هم زدن نظم مجلس گرديده و حاضرين در مجلس با سرعت مسجد را ترك كرده‏اند.
در هنگام خارج شدن جمعيت از مسجد اعلاميه‏هاى مضره‏اى به امضاء «روحانيون مبارز قم» و «كنفدراسيون دانشجويان ايران» در محوطه مسجد ريخته شده است.
آيات مذكور و مدرسين و روحانيونى كه در مجلس حاضر بودند از اقدام آن تعداد از طلاب علوم دينى كه مبادرت به دادن شعار و پخش اعلاميه كرده‏اند، اظهار ناراحتى نموده‏اند. در اين مجلس اعلام شده صبح روز 2 / 8 / 36 مجلس ترحيم ديگرى از طرف آيت‏اله گلپايگانى و بعد از ظهر از جانب آيت‏اله شريعتمدارى در مسجد اعظم شهر قم برگزار خواهد شد و مجلسى نيز از طرف آيت‏اله نجفى مرعشى در حسينيه نجفى شهر قم منعقد ميگردد.
ارزيابى خبر :
خبر صحت دارد.
اقدامات انجام شده :
1ـ مراتب به نخست وزيرى اعلام گرديده است.
2ـ با شهربانى كشور شاهنشاهى مذاكره شده تا با تقويت نيروهاى انتظامى شهربانى قم از بروز تشنجات احتمالى جلوگيرى نمايند و چون در شهرهاى ديگر نيز ممكن است باين مناسبت مجالس برگزار شود دستور مراقبت داده شد.
از طبقه‏بندى سرى خارج و به خيلى محرمانه تبديل شده 9292 بايگانى شود. غلامرضا 10 / 8 / 36