سند نامه ::
 
صدور بيانيه در خصوص وقايع لبنان
متن بيانيه حضرت آيه‏اللّه‏ العظمى گلپايگانى دام عزّه‏العالى

بسم‏اله الرحمن الرحيم

حوادث فجيع لبنان و تجاوزات بيرحمانه بنفوس و اموال مسلمانان موجب تأثر و تأسف عميق جامعه روحانيت شيعه و حوزه علميه قم و عموم مسلمين جهان است اخبار واصله حاكى است كه اين بار اسرائيل و صهيونيسم متجاوز نقشه‏هاى خود را بدست جمعى از مسيحيان مزدور اجرا ميكند و خون مجاهدين و مدافعين از دين و حقوق انسانى را ميريزد و خانه‏هاى مسلمانان را ويران و هزار تن از زنان و كودكان بيگناه را آواره كرده و متأسفانه كشورهاى استعمارگر از آنها حمايت ميكنند. بديهى است تجاوز و تعدى به مسلمين لبنان تجاوز بعموم مسلمانان جهان است. بر تمام دول و ملل مسلمان لازم است در اينموقع حساس هم بستگى و رشد اسلامى خود را اظهار بهر نحو ميتوانند در خاموش كردن آتش فتنه و احقاق حقوق با مسلمين لبنان همكارى نمايند و مخصوصا با كمك‏هاى مالى مؤثر جبهه اسلام را در مقابل كفر مستحكم سازند زيرا بى‏تفاوتى و سكوت و يارى نكردن مسلمين در پيشگاه خداوند متعال مسئوليتى بزرگ دارد طبق اخبار رسيده مسلمين لبنان خصوصا شيعيان احتياج شديد به غذا و دارو و كمك‏هاى ديگر دارند و لازم است مؤمنين به نداى برادران و خواهران مسلمان و اطفال بيگناه آنها پاسخ مثبت دهند. و لااقل از كمك مالى بآنها دريغ ننمايند اشخاصى كه ميخواهند براى آنها وجوهى بفرستند ميتوانند توسط بانك صادرات شعبه مركزى قم حساب شماره ـ 2202 ـ وجوه خود را با اسرع وقت ارسال دارند تا بوسيله حضرات علماء اعلام لبنان به مصارف لازمه آنها برسد ما ضمن تقدير از مجاهدات و فداكارى‏هاى مسلمانان عزيز لبنان پشتيبانى خود را با آنها اعلام ميداريم و از خداوند متعال مسئلت داريم كه اسلام و مسلمين را در تمام جبهه‏ها منصور و مؤيد بدارد و به همه ما توفيق عمل بوظيفه در اينموقع حساس عنايت فرمايد
تاريخ 20 محرم‏الحرام 1396 محمدرضا الموسوى الگلپايگانى