سند نامه ::
 
استفتاء از آيت الله گلپايگاني در مورد معاشرت و معامله با بهائيان
استفتاء از محضر مقدس حضرت آيه‏العظمى آقاى بروجردى قدس سره كه بر حسب تقاضاى عدّه از مؤمنين حضرت آيه‏العظمى آقاى گلپايگانى مدظلّه‏العالى ذيل آنرا مرقوم فرموده‏اند.

8 ذى‏الحجه 1374
حضرت آيه‏اللّه‏ العظمى آقاى بروجردى مدظله‏العالى على رئوس‏المسلمين بحق محمد واله چه مى‏فرماييد راجع به معاشرت و معامله با بهائيان از قبيل اكل و شرب با آنها و مهمانى كردن آنها و به مهمانى آنان رفتن و زن دادن بآنان و زن گرفتن از آنها و دخول در حمامات آنان و راه دادن آنها بحمامات مسلمين و خريد و فروش با آنها و كرايه و اجاره دادن املاك و وسائط نقليه بآنها و استخدام آنان و اجاره نمودن املاك و وسائط نقليه بآنها و معالجه نزد آنها و اصلاح سر و صورت آنان و كار كردن براى آنها مجانا و يا تحت هر يك از عناوين معاملات شرعيه از قبيل جعاله و مزارعه و مساقات و شركت و صلح و نحو اين امور از انحاء معاشرت و معامله با آنها مستدعى است نظر شريف را مرقوم داريد ادام‏اللّه‏ ظلكم
بسمه تعالى
لازم است مسلمين نسبت باين فرقه معاشرت و مخالطه و معامله را ترك كنند فقط از مسلمين تقاضا دارم آرامش و حفظ انتظام را از دست ندهند.
بسمه تعالى
بنحوى كه حضرت آيه‏اللّه‏العظمى آقاى بروجردى قدس سره مرقوم فرموده‏اند لازم است مسلمين نسبت باين فرقه ضاله معاشرت و مخالطه و معامله را ترك كنند و از عموم مسلمين تقاضا دارم آرامش و حفظ انتظام را رعايت نمايند خداوند متعال همه را از شر ور وفتن آخرالزمان حفظ فرمايد محمدرضا الموسوى الگلپايگانى