سند نامه ::
 
آيت الله گلپايگاني : اين فاجعه ناگوار موجب تأثر عميق حقير و جامعه روحانيت گرديد
درباره: نامه آيت‏اله گلپايگانى خطاب به آيت‏اله سيداحمد خوانسارى پيرو شماره 368 / 21 ـ 24 / 3 / 54

شماره: 371 / 21 تاریخ 25 / 3 / 54
آيت‏اله گلپايگانى نامه‏اى به سيداحمد خوانسارى نوشته كه مفاد آن در زمينه مدارس فيضيه و دارالشفا ميباشد. وسيله فتوكپى در منزل خود تكثير و بصورت اعلاميه توزيع نموده نامه بشرح زير معروض فتوكپى آن با پيك تقديم خواهد شد.
رئيس ساواك قم ـ معينى

متن نامه :
حضرت مستطاب حضرت آيت‏اله سيداحمد خوانسارى دامت بركاته، با ابلاغ سلام و استحضار از سلامت وجود محترم بطوريكه استحضار داريد چند روز پيش عده‏اى از مأمورين به مدرسه فيضيه و دارالشفا حمله كردند و درب و پنجره‏ها را شكستند و جمعى از طلاب و محصلين علوم دينى را مضروب و مجروح و بازداشت نمودند اين فاجعه ناگوار موجب تأثر عميق حقير و جامعه روحانيت گرديد. تهمت‏هاى ناروائى كه در مطبوعات نسبت به روحانيت درج شده تكذيب ميشود و ساحت مقدس [روحانيت ]شيعه از تأييد مرام كمونيسم منزه و مبرا است. مستدعى است بهر نحو كه مقتضى ميدانيد عاجلاً براى رفع منع از مدرسه فيضيه و دارالشفا و آزادى طلاب و زندانيان بى‏گناه اقدام نمائيد تا رفع نگرانى شود. و تذكر دهيد جرايد را از توهين به مقدسات اسلامى بازدارند و بيش از اين موجبات نگرانى مسلمانان را فراهم ننمايند. سلامت و دوام تأييدات وجود مبارك را از خداوند متعال مسئلت دارم. دوم جمادى‏الثانى 1395
سيدمحمدرضا موسوى گلپايگانى مهر ـ امضاء گوينده ـ زندوكيلى گيرنده ـ عباسى ساعت 900 روز 25 / 3 / 53 در اجراى اوامر در بولتن روزانه 25 / 3 / 54 درج شود 26 / 3 / 54 آقاى وثوقى