سند نامه ::
 
مذاكرات آيات ثلاثه قم با يكديگر راجع به وقايع مدرسه فيضيه
موضوع: حوادث اخير قم
رونوشت گزارش خبر شماره 26773 / 20 ه 12 ـ منبع شيدا
1 ـ دو سه روز قبل از 15 سال جارى1 در مدرسه فيضيه قم سخنرانيهائى انجام و احتمالاً شعارهائى داده شده تا اينكه شب 15 / 3 / 54 مجلس فاتحه‏اى تشكيل و در شب 16 / 3 / 54 پس از نماز جماعت مغرب و عشا از بلندگوههاى مدرسه مذكور شعارهائى داده‏اند و سرانجام عصر شنبه 17 / 3 / 54 با مداخله مأمورين انتظامى جريان پايان مى‏يابد.
2 ـ روز 18 / 3 / 54 مراجع تقليد از قبيل شريعتمدارى ـ گلپايگانى ـ نجفى در منزل شيخ مرتضى حائرى اجتماع كرده تا درباره حوادث صحبت نمايند ولى پس از آگاهى طلاب آنان جلو منزل نامبرده آمده و حائرى اظهار ميدارد راضى نيستم در خانه من بيائيد آنها ميگويند ما در كوچه ايستاده‏ايم و در نتيجه سخنان تندى بين طلاب و حائرى رد و بدل ميگردد.
3ـ روز 19 / 3 / 54 آقايان مراجع در منزل سيد محمد حسين طباطبائى جمع ميشوند طلاب پس از اطلاع بمنزل وى مراجعه مينمايند و هنگام خروج مرعشى و گلپايگانى جلوى آنان را ميگيرند و پس از اينكه آقاى شريعتمدارى از منزل خارج ميشود طلاب به ايشان برخورد و آيت‏اله شريعتمدارى اظهار ميدارد خبيث‏ها برويد معلوم نيست شما طلبه‏ايد يا نه. آنها هم داد زده ميگويند شما لياقت مرجعيت را نداريد.
4 ـ روز 20 / 3 / 54 آقاى گلپايگانى از برخى مدرسين قم دعوت ميكند كه ساعت 8 صبح بمنزل ايشان بروند كه آقايان ناصر مكارم شيرازى. حسين نورى. صلواتى. غروى و [ناخوانا] بعضى ديگر ميروند. آقاى گلپايگانى پس از اظهار تأسف ميگويد از شما ميخواهيم اين طلاب را آرام كنيم. و اينها اجازه دهند ما بنشينيم با آقاى شريعتمدارى كارى انجام دهيم و اضافه مينمايد كه من در اين دو سه روز بيش از سى مرتبه بآقاى شريعتمدارى تلفن كرده‏ام اما طلاب نميگذارند كه ما كار كنيم در اين جلسه مكارم شيرازى پيشنهاداتى بشرح زير اظهار ميدارد:
الف ـ بايد علاج واقعه را قبل از وقوع كرد و نگذارند چنين حوادثى پيش آيد و براى جلوگيرى از تكرار اين واقعه از آمدن افراد كم سن و سال و نوجوان بحوزه علميه جلوگيرى شود و چون اين عده كمتر از 20 سال دارند بايد حوزه يك مدرسه عالى و دوره نهائى داشته باشد.
ب ـ به درددل طلاب رسيدگى شود اينها خواسته‏هائى دارند و وقتى توجه نشود اين مسائل پيش ميآيد.
پ ـ آقايان از دولت بخواهند كه آمار دستگيرشدگان را بدهند تا معلوم شود كدام يك طلبه هستند و كدام نيستند.
ت ـ آقايان از رفتن به نماز فعلاً خوددارى كنند تا تكليف نماز آقاى اراكى در مدرسه فيضيه روشن شود.
آقاى گلپايگانى اظهار نموده بنظر من مدرسه فيضيه اهميت بسيار دارد و اگر اين مركز بدست دولت بيافتد گرفتن مدرسه‏هاى دينى شهرستانها خيلى آسان خواهد بود ما بايد كوشش كنيم تا مجددا مدرسه را در تصرف خودمان بگيريم.
نظريه شنبه: نظرى ندارد.
نظريه چهارشنبه: شنبه در اظهارات خود صادق ميباشد ضمنا بوى آموزش داده شده هرگونه اجبار واصله در اين زمينه را بموقع گزارش نمايد.
اصل در 161111 است
در پرونده 9292 بايگانى شود.1ـ مراسم بزرگداشت شهداى پانزده خرداد 1342 كه همه ساله از سوى طلاب حوزه علميه قم در مدرسه فيضيه برگزار مى‏گرديد، در پانزده خرداد سال 1354 به تظاهرات عليه رژيم مبدل گشت. بطورى كه وقتى مأمورين رژيم قصد خارج كردن طلاب را از مدرسه داشتند، آنها با امتناع از اين كار دست به تحصن زدند در اين تحصن، رژيم درهاى مدرسه را بست و متحصنين را در آنجا محبوس كرد، بطورى كه حتى از رساندن مواد غذايى از خارج به آنها ممانعت مى‏شد. روز شانزدهم خرداد طلاب محبوس در مدرسه فيضيه به نشانه سرخى خون شهيد، پرچم سرخى را بر فراز بام مدرسه افراشتند. اين موضوع، دستمايه‏اى براى جوسازى رژيم عليه آنها گرديد، بطورى كه روزنامه‏هاى وابسته نوشتند: «اينها عده‏يى از طرفداران شوروى هستند و پرچم سرخ را كه علامت كمونيستها است، برافراشته‏اند» البته به اين طريق، خبر مدرسه فيضيه ـ اگر چه تحريف شده ـ در كشور منتشر شد و علاقمندان به روحانيت به طور ضمنى در جريان خبر قرار گرفتند. دستگاه تبليغاتى رژيم كه از هر فرصتى براى وارونه جلوه دادن نهضت اسلامى آزاد مردان روحانيت استفاده مى‏كرد. اين بار نيز اعتراضات و تظاهرات آنان را حركتى غير اسلامى تبليغ كرده نوشتند «در لباس روحانيت، اخلالگران در قم دست به اغتشاش زدند! اخلالگران ماسك به صورت زده و با چوب و چماق به مأموران انتظامى حمله بردند» سرانجام در 17 خرداد جارى با حمله مأمورين رژيم به مدرسه فيضيه و ضرب و شتم طلاب متحصن، عده‏اى از طلاب را روانه زندان و گروهى ديگر به سربازخانه گسيل گشتند. در اين ميان برخى از طلاب از فرصت استفاده كرده و در سرباز خانه‏ها به فراگيرى فنون نظامى پرداختند. ر. ك : هفت هزار روز تاريخ انقلاب اسلامى، غلامرضا كرباسچى، جلد 2، صص : 4 / 632 با اين حال رژيم از جوسازى خود عليه مبارزين روحانيت كوتاه نيامد در 22 خرداد مذكور، بلندگوهاى دروغگوى رژيم درباره حادثه فيضيه مجددا دست به جوسازى زدند.
روزنامه اطلاعات نوشت:
«در محل سكونت آشوبگران قم، مواد و مدارك تازه‏اى كشف شد، امروز مقامات انتظامى اعلام كردند كه در ادامه بازرسى از محل سكونت افراد نقابدارى كه در قم ايجاد تشنج نموده و دستگير شده‏اند. علاوه بر بمب و مواد منفجره و كتابهاى ضاله و كمونيستى، تعدادى وافور، ورق بازى!! كلاه‏گيس و همچنين آرم و نشان مخصوص گروههاى تروريست و آنارشيست وابسته به جناح‏هاى افراطى خارجى نيز كشف و ضبط گرديده است... »
برابر اسناد موجود آيت‏اله گلپايگانى در پاسخ به دروغ‏پردازى‏هاى رژيم عليه روحانيت و مبارزان حادثه فيضيه، در نامه‏يى خطاب به آيت‏اله خوانسارى ضمن افشاگرى جوسازى‏ها رژيم، از وى خواستند تا از نفوذ خود در دستگاه حاكمه نسبت به رفع تبليغات سوء رسانه‏ها استفاده كند.
در همين راستا آيت‏اله مرعشى نجفى نيز در نامه خود به آيت‏اله آشتيانى، از وى خواستند تا از نفوذ خود در دستگاه حاكمه نسبت به جلوگيرى از تبليغات سوء رژيم در اين امر استفاده كند.
توجه خوانندگان محترم را به گزارشهاى ساواك در خصوص اين واقعه تاريخى جلب مى‏نماييم:
شماره : 5 ـ274ـ4ـ108 / 5 تاريخ : 16 / 3 / 54
گزارش
محترما مقام عالى را آگاه ميسازد: بطوريكه استحضار دارند غروب روز 15 / 3 / 54 اطلاع حاصل شد كه عده‏اى از طلاب ناراحت قصد دارند تحت عنوان سالگرد پانزده خرداد مجلس يادبودى در مدرسه فيضيه تشكيل دهند كه مراقبت و پيش‏بينى‏هاى لازم معمول گرديد تا اينكه پس از خاتمه نماز مغرب و عشاء عده‏اى از طلاب بى نظر با آرامش از مدرسه مزبور خارج و بمنازل خود رفتند ليكن عده‏اى از طلاب ناراحت بطور دسته جمعى در داخل صحن مدرسه شروع بتظاهر نموده و با دادن شعارهائى نظير ـ درود بر سعيدى‏ها درود بر خمينى و اهانت بمقامات عاليه (مرگ بر... مزدور) سر و صدا براه انداخته و قصد داشتند بهمان حالت از مدرسه خارج و بداخل خيابانها بيايند كه در اجراى امريه رياست محترم شهربانى و معاونين شهربانى ابتداء با استفاده از ماشين آب پاش و سپس چون تظاهرات آنها شدت يافت و مجددا با دادن عارهاى زننده عليه مقامات عاليه قصد خروج داشتند و با ماشين آب‏پاش از آنها جلوگيرى نگرديده لذا با استفاده از دو كپسول گاز اشك‏آور از خروج آنها ممانعت كه در اين موقع بداخل مدرسه رفته و درب اصلى را بسته و مجددا در داخل مدرسه مبادرت بتظاهرات و دادن شعارهاى مخالف نمودند تا اينكه در ساعت 2200 عده‏اى از آنها كه قصد داشتند از درب فرعى مشرف به رودخانه متوارى شوند دستگير و بشهربانى دلالت گرديدند.
لزوما در شعبه اطلاعات ابتداء از دستگير شدگان بشرح زير:
1ـ عباس حسينى فرزند افضل 16 ساله اهل نهاوند قزوين ساكن قم. روبروى كوچه فرح پلاك ندارد منزل پدرى 2ـ سيد محمود فرزند على شهرت دريابارى شناسنامه 3123 صادره دماوند متولد 1336 شغل محصل علوم دينى اهل دماوند ساكن فعلى قم مدرسه گلپايگانى حجره 3 فوقانى تبعه ايران، مسلمان باسواد، مجرد 3ـ احمد محدث فرزند حسين 23 ساله طلبه اهل خزعلى‏آباد آبادان ساكن قم مدرسه خان 4ـ سيد محمد هادى فرزند سيد حسين شهرت ناجى شناسنامه نميداند متولد 1338 نجف اشرف شغل شاگرد حجره فرش فروشى اشجعى واقع در پاساژ امجدى مذهب شيعه، تبعه ايران ساكن قم خيابان بهروز باغ پنبه منزل خالقى‏نژاد 5ـ سيد مصطفى شريفى فرزند سيد عبدالحسين شناسنامه 3213 صادره قم متولد 1334 قم شغل دانشجوى سال اول مدرسه عالى قضائى قم اهل و ساكن خيابان محمدرضاشاه محل الونديه كوچه توحيد پلاك 86 ـ2 منزل پدرى، مجرد، باسواد، مذهب شيعه تبعه ايران 6ـ على‏اصغر فرزند محمد رضا شهرت شم آبادى شناسنامه شماره 839 صادره سبزوار متولد 1341 اهل سبزوار ساكن فعلى قم مدرسه مؤمنيه حجره تحتانى شغل محصل علوم دينى، مجرد، باسواد، تبعه ايران، مسلمان 7ـ غلامرضا فرزند محمد ابراهيم شهرت رضائى شناسنامه 13 متولد 1334 صادره ملاير شغل جوشكار، اهل ملاير خيابان همدان كوچه توسط پلاك 52 منزل پدرى، تبعه ايران، متأهل باسواد، مسلمان 8ـ اسلام‏الدين فرزند احمد شهرت رستگار شناسنامه نميداند متولد 1336 شاهى باسواد، بدن عيال و اولاد، دين اسلام، مذهب شيعه اثنى عشرى اهل شاهى جويبار ساكن فعلى قم خيابان آذر مدرسه رضويه حجره 34 فوقانى
9ـ محمدعلى بخشى فرزند قربانعلى شماره شناسنامه 8 يونس‏آباد شاهرود متولد 1332 طلبه مدرسه بازار شاهرود اهل زيراستاق شاهرود ساكن قم عربستان بالا كوچه چاله حمام پلاك 45 منزل استيجارى رحيمى 10ـ على محمد حسينى فرزند محمد 20 ساله شغل بناء اهل يزد ساكن يزد مدرسه خان يزد 11ـ محمد نقى فرزند حسينعلى شهرت متقى شماره شناسنامه 46 صادره نائين متولد 1330 شغل محصل علوم دينى اهل نائين ساكن فعلى قم خيابان صدوق كوچه بنى حسينى پلاك 6، تبعه ايران، مسلمان، باسواد 12ـ نبى‏اله فرزند محمدرضا شهرت ابراهيم‏زاده شناسنامه نميداند متولد 1336 صادره آمل شغل محصل علوم دينى اهل آمل ساكن دهكده تركلا خانه پدرى مجرد ـ تبعه ايران، مسلمان، باسواد
13ـ سيد على فرزند سيد حبيب‏اله شهرت مير ديلمى شناسنامه نميداند تاريخ تولد 1340 صادره گرگان شغل محصل علوم دينى اهل گرگان فاضل‏آباد محمد آباد منزل پدرى، تبعه ايران، مجرد، مسلمان، باسواد 14ـ محمود برازنده فرزند على اكبر شناسنامه نميداند متولد 1338 تبريز، مجرد، با سواد اهل شهر تبريز ساكن فعلى قم مدرسه حجتيه پارك هشتم حجره 127 شغل محصل علوم دينى در رشته مقدمات مذهب شيعه، تبعه دولت ايران 15ـ احمد عبادى فرزند عباسقلى 16 ساله اهل آران نجف‏آباد اصفهان ساكن قم مدرسه حاج ملاصادق 16ـ كمال‏الدين فرزند على اكبر شهرت اديب شناسنامه نميداند صادره يزد متولد 1336 شغل محصل علوم دينى اهل يزد ساكن فعلى قم مدرسه رضويه حجره شماره ـ فوقانى، تبعه ايران، باسواد، مجرد، مسلمان 17ـ ابوالفضل حسينى فرزند افضل 15 ساله طلبه مدرسه آقاى گلپايگانى اهل نهاند قزوين ساكن قم. قم نو خيابان اراك روبروى كوچه حمام منزل پدرى 18ـ محب على فرزند على اصغر شهرت انصارى شماره شناسنامه نميداند صادره همدان متولد 1336 شغل محصل علوم دينى اهل همدان ساكن فعلى قم خيابان بهروز و مدرسه مهديه حجره 14 تحتانى، تبعه ايران، مسلمان، با سواد، مجرد 19ـ جواد حبيبى فرزند فضل اله 23 ساله طلبه مدرسه سعادت اهل آمل ساكن قم مدرسه سعادت. 20ـ حسين فرزند محمد شهرت خداداد شناسنامه نميداند صادره قم متولد 1336 شغل محصل علوم دينى و از دو سال قبل به بنائى مشغول هستم اهل قم ساكن قم خيابان بهروز كوچه كورش پلاك ندارد منزل پدرى تبعه ايران، مسلمان، باسواد، مجرد 21ـ اللّه‏رحم (معروف به مصطفى) فرزند غلامعباس شهرت غلام نژاد شناسنامه 7 صادره نجرود اراك متولد 1340 مجرد با سواد اهل نجرود اراك ساكن قم مدرسه رضويه واقع در خيابان آذر شغل طلبه مذهب شيعه تبعه ايران 22ـ عباس حسينى فرزند محمد 18 ساله طلبه مدرسه رضويه خيابان آذر اهل تهران ساكن قم مدرسه رضويه 23ـ صادق تركمانى فرزند حاجى على شناسنامه شماره 1368 همدان متولد 1332 همدان مجرد ـ ديپلمه رياضى از دبيرستان رضاشاه كبير اهل همدان ساكن خيابان شاهپور كوچه فراجى پلاك 1 ساكن فعلى تهران خيابان ده مترى دوم كوچه تقوى پلاك 35 شغل كارمند شركت صنايع هواپيمائى ايران مذهب شيعه ـ تبعه دولت ايران بازجوئى بعمل آمده همگى منكر شركت در تظاهرات بوده و مدعى هستند كه شعار هم نداده‏اند و با اينكه در داخل مدرسه بوده و شعاردهندگان را هم ديده‏اند هيچيك از آنها را نمى‏شناسند. با مراتب معروضه و با نگرش باينكه
طلاب بى‏نظرى كه قصد شركت در تظاهرات را نداشتند بلافاصله پس از خاتمه نماز از مدرسه خارج و بمنازل خود رفته‏اند و اين اشخاص همگى در مدرسه باقى مانده و هنگام تظاهر داخل مدرسه بوده و در حاليكه از مدرسه خارج ميشده‏اند دستگير گرديده‏اند تصور ميرود همگى آنها در تظاهرات شركت داشته و براى فرار از كيفر از بيان حقيقت خوددارى مى‏نمايند ـ اينك پرونده بحال حاضر تقديم تا چنانچه اجازه فرمايند جهت رسيدگى بيشتر و روشن شدن قضيه بسازمان اطلاعات و امنيت قم فرستاده شود.
رئيس شعبه اطلاعات. ستوانيكم محمدى
عينا از نظر رياست سازمان محترم شهربانى ميگذراند معاون ادارى و سرپرست دايره اطلاعاتى. ه ـ سرهنگ كامكار
پرونده امر ضمن اعزام متهمين مذكور جهت اقدام مقتضى بسازمان اطلاعات و امنيت شهرستان قم ارسال گردد.
رئيس شهربانى قم. سرهنگ شهرستانى
امنيت داخلى ـ 1ـ دقيقا اين افراد تحت بازجوئى قرار گرفته ميزان دخالت و احيانا تحريك آنها در تظاهرات روشن شود 2ـ پس از خاتمه
تيمسار رياست سازمان اطلاعات و امنيت كشور تاريخ: 17 / 3 / 54
(مديريت كل اداره سوم 312) شماره: 309 / 21 ه
درباره: تظاهرات طلاب
پيرو 308 / 21 ه ـ 16 / 3 / 54
از بامداد روز جارى تعدادى در حدود 100 نفر از طلاب در مدرسه فيضيه شروع بدادن شعار عليه مقامات عاليه نموده و از ساعت 0930 حدود شصت نفر طلبه كه برخى از آنان با پارچه صورت خود را پوشانده‏اند بر روى بام مدرسه آمده و مشغول دادن شعار و پرتاب سنگ بطرف مأمورين ميباشند ضمنا شوراى هماهنگى صبح امروز تشكيل و پس از استخراج نظر مقامات مركز تصميم گرفته شد كه با شدت و قدرت از اقدامات طلاب جلوگيرى و شهربانى قم براى تأمين اين منظور از مركز تقاضاى نيروى كمكى نموده است كه صورتجلسه مربوطه وسيله پيك تقديم خواهد شد. 309 / 21 ه ـ 17 / 3 / 54
رئيس ساواك قم معينى
گيرنده آقاى مجتبوى ـ 312
گوينده: زندوكيلى
ساعت 1015 روز 17 / 3 / 54
تيمسار رياست سازمان اطلاعات و امنيت كشور تاريخ: 17 / 3 / 54
(مديريت كل اداره سوم 312) شماره: 310 / 21 ه
درباره: مذاكره آيت‏اله شريعتمدارى با گلپايگانى و نجفى
پيرو 309 / 21 ه ـ 17 / 3 / 54
برابر اطلاع، ساعت 1145 روز جارى ناصر مكارم شيرازى نزد آيت‏اله شريعتمدارى رفته و در مورد تظاهرات طلاب با مشاراليه مذاكره و نظر ويرا اشعار نموده شريعتمدارى ضمن اظهار عدم رضايت از وضعى كه طلاب بوجود آورده‏اند اضافه نموده بايد اقداماتى انجام داد كه مأمورين از شدت عمل خوددارى و موضوع بصورت مسالمت‏آميز حل و فصل گردد و متعاقب آن شريعتمدارى براى تبادل نظر با آيات گلپايگانى و نجفى باندرون رفته است نتيجه مذاكرات و اقدامات مشاراليهم متعاقبا بعرض خواهد رسيد. معينى
گيرنده ـ آقاى دبيرى
گوينده ـ شب‏افروز
ساعت 1215 ـ 17 / 3 / 54
تيمسار رياست سازمان اطلاعات و امنيت كشور تاريخ: 17 / 3 / 54
(مديريت كل اداره سوم 312) شماره: 314 / 21 ه
پيرو شماره 310 / 21 ه ـ 17 / 3 / 54
باستحضار ميرساند: در ساعت 1230 روز جارى نمايندگان آيات همراه معاون شهربانى و نماينده ساواك از درب مدرسه دارالشفا داخل و به تظاهر كنندگان پيشنهاد نمودند طلاب و اشخاصيكه مايل هستند بدون درگيرى با پليس به محل كار و منزل خود بروند از درب مدرسه خارج شوند لكن تظاهر كنندگان مقاومت نمودند و با دادن شعار شكستن درب و پنجره از خروج [از] مدرسه خوددارى نمودند و در ساعت1630 مأمورين اعزامى از تهران در معيت مأمورين ساواك و اطلاعات شهربانى قم وارد مدرسه مزبور شده و كليه طلبه‏هاى مستقر در مدارس را كه حدود 240 نفر بودند دستگير و عمليات بدون تيراندازى و خونريزى در ساعت 1730 خاتمه پذيرفت و در حال، دستگيرشدگان تحت بازجوئى مى‏باشند تحقيقات ادامه دارد نتيجه پس از تحقيق كامل و شناسائى عوامل محرك كه وسيله مأمورين نفوذى شناخته خواهند شد و بوسيله عكسهاى عملياتى كه از صحنه برداشته شده است متعاقبا بعرض خواهد رسيد.
رئيس ساواك قم معينى
تاريخ: 17 / 3 / 54 شماره: 5ـ275ـ / 4ـ108
گزارش
محترما خاطر عالى را آگاه ميسازد: گزارش مأمورين وابسته حاكى است روز 16 / 3 / 54 مجددا عده‏اى از طلاب ناراحت پس از برگزارى نماز مغرب و عشاء در داخل مدرسه فيضيه بطور دسته جمعى مبادرت به تظاهر و دادن شعارهاى مخالف نظير (رهبر ما خمينى عزيز است ـ رهبر شما پهلوى كثيف است ـ درود بر خمينى عزيز ـ مرگ بر.... مزدور ـ مرگ بر شما مزدوران كه براى يك لقمه نان خودتان را بحكومت ننگين فروخته‏ايد) نموده و با پرتاب سنگ و آجر بطرف مأمورين بطور دسته جمعى قصد خروج از مدرسه را داشته‏اند كه با استفاده از ماشين آب پاش و يك كپسول گاز اشك‏آور از خروج آنها جلوگيرى و 5 نفر از آنها را كه بيش از سايرين فعاليت و تظاهر مينمودند دستگير و بشهربانى دلالت نموده‏اند: لزوما در شعبه اطلاعات از 5 نفر مذكور كه خودشان را 1 ـ رجبعلى ملكيان فرزند حسين شناسنامه 16 صادره اصفهان متولد 1336 اهل اصفهان ساكن اصفهان خيابان هاتف مدرسه علميه نوريه حجره 14 تحتانى شغل محصل علوم دينى، تبعه ايران، مجرد، باسواد، مسلمان 2 ـ سيد صدرالدين فرزند سيد سخاءالدين شهرت موسوى شناسنامه شماره 8 صادره زنجان متولد 1328 اهل زنجان ساكن فعلى قم مدرسه خان حجره 9 تحتانى شغل محصل علوم دينى، مسلمان، متأهل، باسواد، تبعه ايران 3 ـ محمد فرزند نادرعلى شهرت نادرى شناسنامه شماره 7337 صادره بابل متولد 1336 بابل، مجرد، باسواد اهل بابل ساكن قم كوچه توليت مدرسه سعات حجره 6 طبقه اول مذهب شيعه. تبعه ايران 4 ـ سيد محمد صادق فرزند سيدمهدى شهرت احمدى شناسنامه نميداند صادره همايون شهر اصفهان متولد 135 اهل همايون شهر ساكن فعلى قم خيابان چهار مردان كوچه عشقعلى پلاك ـ شغل محصل علوم دينى، مجرد، باسواد 5 ـ عليرضا فرزند ابراهيم شهرت مجتبى شناسنامه نميداند 16 ساله مجرد باسواد اهل قريه ابرده مشهد خراسان ساكن قم مدرسه فيضيه طبقه تحتانى حجره 16 مذهب شيعه، تبعه ايران معرفى مينمايند بازجوئى شده همگى منكر شركت در تظاهرات بوده و متعذر بعذرهاى غير موجه ميباشند.
با مراتب معروضه و با نگرش باينكه پنج نفر مذكور قبلاً بوسيله مأمورين در بين تظاهر كنندگان شناسائى و سپس دستگير گرديده‏اند قويا جزء تظاهركنندگان بوده و براى فرار از كيفر از بيان حقيقت خوددارى مى‏نمايند اينك پرونده بحال حاضر تقديم تا چنانچه اجازه فرمايند جهت رسيدگى بيشتر و روشن شدن قضيه بسازمان محترم اطلاعات و امنيت شهرستان قم ارسال گردد.
رئيس شعبه اطلاعات ستوانيكم محمدى
عينا از نظر رياست محترم شهربانى ميگذراند.
معاون ادارى و سرپرست دايره اطلاعاتى. ه
سرهنگ كامكار
امنيت داخلى
رسيدگى لازم معمول و در مورد اينها و 23 نفر روز قبل نيز نظر مركز خواسته شده. 17 / 3
تيمسار رياست سازمان اطلاعات و امنيت كشور
از: ساواك قم تاريخ 18 / 3 / 54
به: مديريت كل اداره سوم شماره: 319 / 21
درباره: صورتجلسه عمليات ضد اغتشاش
پيرو 314 / 21 ـ 17 / 3 / 1354
بدينوسيله يك نسخه صورت جلسه عمليات ضد اغتشاش كه روز 17 / 3 / 54 وسيله مأمورين شهربانى و ساواك و گارد اعزامى از مركز و مدارس فيضيه و دارالشفاء انجام شده به پيوست تقديم ميگردد.
رئيس ساواك قم ـ معينى 18 / 3
رهبر عمليات زندوكيلى
رئيس شعبه 1 شب‏افروز
رئيس امنيت داخلى رضائيان 18 / 3 / 54
صورت جلسه
چون بعدازظهر روز پنجشنبه 15 / 3 / 54 عده‏اى از طلاب ناراحت و اخلالگر در داخل مدارس فيضيه و دارالشفاء موضع گرفته و با انجام تظاهرات و دادن شعارهاى مضره عليه مقامات عاليه مملكتى موجبات اغتشاش و بى نظمى منظور را فراهم نموده بودند و با نصب يك قطعه پرچم قرمز رنگ بر روى بلندترين نقطه بام مدرسه فيضيه تظاهر به مقابله با پليس نموده و چند قطعه پارچه كه روى آن شعارهاى مخالف نوشته شده بود به درب و ديوارهاى مدرسه الصاق كرده بودند و با اينكه از طرف مأمورين پليس مكرر بآنها تذكر داده شده بود كه از مدرسه خارج و متفرق شوند توجهى ننموده و با نشان دادن چوب‏هائى كه در دست داشتند بشدت تظاهرات خود مى‏افزودند. عليهذا ساعت 1630 روز 17 / 3 / 54 طبق طرح و برنامه تنظيمى قبلى مأمورين شهربانى و ساواك قم در معيت اكيپ اعزامى از مركز بمدارس فيضيه و دارالشفاء وارد كه طلاب داخل مدارس مزبور بمحض مشاهده مأمورين شروع بتظاهرات و دادن شعارهاى مخالف نموده و با سنگ و چوب بطرف مأمورين حمله‏ور گرديدند كه مأمورين ناگزير بمقابله پرداخته و در اثر زد و خورد و پرتاب سنگ از جانب طلاب 12 نفر از مأمورين شهربانى قم مجروح و تعدادى از شيشه‏هاى در و پنجره مدارس مزبور شكسته و سرانجام 243 نفر از طلاب مزبور دستگير و بشهربانى دلالت گرديدند ـ اين برنامه در ساعت 1730 خاتمه پذيرفت.
ب. توضيح اينكه در اين جريانات 28 اصله از باتن‏هاى چوبى و چهار عدد از كلاه‏هاى ايمنى مأمورين شكسته است.
رئيس ساواك قم معينى رئيس شهربانى قم سرهنگ شهرستانى
معاون انتظامى شهربانى قم سرهنگ كامكار معاون ادارى شهربانى قم. سرهنگ جوادى فرمانده اكيپ اعزامى از مركز سروان كيا
رئيس دايره پليس سرهنگ 2 پارسا
رئيس دايره زندان سرگرد مؤمن‏زاده
رئيس كلانترى بخش 2 سروان نيكومنش
معاون كلانترى مركز ستوانيكم افاضلى
رئيس شعبه اطلاعات. ستوانيكم محمدى