سند نامه ::
 
استفتاء از آيت الله گلپايگاني راجع به مصرف گوشتهاي وارداتي

موضوع : نظريه آيت‏اله گلپايگانى در مورد مصرف گوشت يخ زده
از : 21 ه تاریخ 1 / 2 / 53
به : 312 شماره : 1316 / 21
ساعت 7 بعدازظهر روز 31 / 1 / 53 در منزل آيت‏اله گلپايگانى از سيدمحمد بطحائى خواهرزاده آقاى گلپايگانى سئوال كردم كه آقا در مورد گوشت يخ‏زده اعلاميه‏اى صادر نكرده‏اند وى اظهار داشت كه جمعى از مسلمين در اين زمينه از ايشان سئوال كرده‏اند و آقا هم جواب داده سپس بطحائى يكبرگ فتوكپى استفتائيه گلپايگانى را در مورد گوشت يخ‏زده كه در تاريخ 26 / 1 / 53 از وى سئوال كرده بودند بمن داد و در ضمن مشهدى محمود قهوه‏چى منزل گلپايگانى اظهار داشت كه امروز يكى از قصابهاى تهران براى حساب سال خود به آقاى گلپايگانى مراجعه كرد پس از حساب آقا خمس و سهم امام را از او قبول نكردند. چون پول او از فروش گوشت منجمد بود و قصاب موصوف مأيوسانه رفت.
نظريه شنبه ـ عين فتوكپى مذكور بپيوست تقديم ميگردد.
نظريه يكشنبه ـ ضمن تقديم عين فتوكپى استفتائيه بعرض ميرساند گلپايگانى فردى است متعصب مذهبى خشك و غيرقابل انعطاف و سوابق موجود از وى نشان ميدهد هرگاه در اين زمينه‏ها از وى استفتاء شود بدون توجه به مسائل روز و مصالح دولت نظريه خود را صرفا روى جنبه‏هاى مذهبى اعلام ميدارد و عوامل وى نيز متن استفتائيه را به منظور تسخير مريد وسيله دستگاه فتوكپى كه هم در منزل سيدمهدى و هم در بيمارستان گلپايگانى موجود است تكثير و توزيع مينمايند. ضمنا بعضا اينگونه مسائل را نيز از دستگاه خود گلپايگانى و بدستور خود وى بصورت استفتاء در آورده و از وى سئوال ميكنند با امضاهاى ناشناس از قبيل (جمعى از مؤمنين) و يا (عده‏اى از مسلمانان) و بعد گلپايگانى ذيل آن جواب ميدهد. شراره
نظريه سه‏شنبه : ضمن تاييد مفاد گزارش و نظريه يكشنبه باستحضار ميرساند وقتى گلپايگانى چنين فتوائى را داد ساير آيات و از جمله شريعتمدارى هم تحت فشار قرار گرفته و خواه‏ناخواه ناگزير به دادن فتوائى مشابه خواهد بود و چگونگى قبلاً طى تلگراف شماره 137 / 21 ه ـ 28 / 1 / 53
بعرض رسيده است. آذرخش
نظريه 21 / ه ـ نظريه سه‏شنبه مورد تاييد است.
محترما بعرض ميرساند.
3 / 3 / 53
محترما شماره 137 / 21 ه ـ 28 / 1 / 53
در پرونده آيت‏اله گلپايگانى بايگانى شود.بسم‏اللّه‏الرحمن الرحيم
حضور مبارك حضرت مستطاب آيه‏اللّه‏ العظمى
آقاى گلپايگانى دامت بركاته

در موضوع گوشتهايى كه از بلاد كفار وارد ميكنند و بنحو شرعى تذكيه آنها ثابت نشده بلكه از شواهدى اطمينان حاصل ميشود كه بطور شرعى ذبح نشده فتواى مبارك را راجع بخريد و فروش و خوردن آن مرقوم فرماييد و آيا گفته و نوشته اشخاص غيرموثق و يا
مجهول‏الحال اعتبار شرعى دارد يا نه؟ ادام اله ظلكم
از طرف عده‏اى از مسلمانان

بسمه‏تعالى
گوشتهائى كه از بلاد كفار مى‏آورند و تذكيه آنها بنحو شرعى احراز نشده است نجس و حرام است، و بر مسلمانان واجب است از خريدوفروش و خوردن آن اجتناب نمايند، و نوشته و گفته اشخاص غير موثق و مجهول‏الحال شرعا اعتبار ندارد خداوند متعال مسلمانان و بلاد اسلام را از شر كفار و دسايس آنها حفظ فرمايد.
محمدرضا الموسوى الگلپايگانى