سند نامه ::
 
سخنراني آيت الله گلپايگاني در مورد جنگ اعراب و اسرائيل
موضوع : اظهارات آيت‏اله گلپايگانى در شهرستان قم

شماره : 33551 / 20 ه 14 تاریخ 2 / 8 / 52
روز 27 / 7 / 52 مصادف با روز 21 ماه مبارك رمضان در مسجد امام حسن عسگرى در شهرستان قم مجلسى با حضور آيت‏اله گلپايگانى، آيت‏اله شريعتمدارى، آيت‏اله نجفى و سيدصادق روحانى تشكيل و آيت‏اله گلپايگانى در مورد نبرد اخير اعراب و اسرائيل1 سخنرانى نموده و ضمن اشاره به بمباران دمشق و قاهره و انهدام بيمارستانها و كشتار بيگناهان سوابق تاريخى مبارزات يهود و اسلام را بررسى ميكند و در اين زمان جمعيت حاضر در مجلس اشك مى‏ريزند و سپس ادامه داده اگر به ما اجازه بدهند حاضريم تفنگ بدست گرفته به نفع برادرانمان عازم جبهه شويم و حاضرين در اين لحظه با صداى بلند و دستجمعى فرياد ميزدند صحيح است، صحيح است و در پايان به صداى الله‏اكبر سربازان عرب در جبهه‏هاى نبرد اشاره ميشود و آيت‏اله گلپايگانى از مردم درخواست ميكند كه بگويند الله اكبر و مجلس باطنين الله‏اكبر الله‏اكبر به اتمام ميرسد. نظريه يكشنبه : باتوجه باعتماد به منبع مفاد گزارش خبرى باحتمال قوى از ناحيه آيت‏اله گلپايگانى عنوان گرديده است. اورنگ
نظريه چهارشنبه : نظريه يكشنبه صحيح
است. اميدوار بپرونده سيدمحمدرضا گلپايگانى ضميمه و بايگانى شود. 5 / 8 / 52

1 ـ رژيم جنايتكار و اشغالگر قدس در اجراى برنامه توسعه‏طلبانه و آرمان شوم «نيل تا فرات» و با حمايت همه جانبه آمريكا در خرداد 1346 حمله گسترده و همه جانبه خود را به كشورهاى عربى و از جمله مصر و سوريه و اردن آغاز كرد و طى شش روز جنگ، با استفاده از امكانات نظامى خود، خاورميانه عربى را با جنگى فراگير روبرو كرد. انگيزه اصلى اسرائيل از اين جنگ، نيل به اهداف از قبل تعيين شده صهيونيسم بين‏الملل و درهم شكستن مقاومت جهان عرب به رهبرى جمال عبدالناصر بود. (ر. ك : كوثر، ج 1، ص 219) به دنبال حمله اسرائيل در جنگ شش روزه علماء و مراجع از جمله امام خمينى (ره) و آيات عظام همچون آيت‏اللّه‏ ميلانى با صدور اعلاميه، بيانيه و افتتاح شماره حساب به كمك برادران عرب و فلسطين مورد تهاجم رژيم غاصب اسرائيل شتافتند.