سند نامه ::
 
آيت الله گلپايگاني : با از بين رفتن روحانيون در كشور، ايران بسوى كمونيسم پيش خواهد رفت
اظهارات آيت‏اله گلپايگانى در مسجد اعظم شهرستان قم
بولتن مورخه 28 / 6 / 52 سري

ساعت 0900 روز 28 / 6 / 52 نامبرده بالا در مسجد اعظم شهرستان قم در حضور عده‏اى حدود دوهزار نفر از طلاب علوم دينى حوزه علميه شهرستان قم سخنرانى و ضمن اظهار تاسف از تبعيد و دستگيرى روحانيون، تلويحا بدولت حمله و اظهار داشته : با از بين رفتن روحانيون در كشور، ايران بسوى كمونيسم پيش خواهد رفت.
ارزيابى خبر :
اجتماع فوق تشكيل و مطالب بالا توسط
نامبرده اظهار شده است.
توضيح :
بعلت اختلافاتى كه بين طرفداران خمينى و هواداران يادشده در مورد انتشار كتاب شهيد جاويد بوجود آمد و منجر به اهانت به سيدمهدى گلپايگانى فرزند نامبرده و دستگيرى عاملين اين جريان گرديد، طلاب طرفدار خمينى، بازداشت افراد مورد بحث و تبعيد روحانيون اخلالگر و طرفدار خمينى را مرتبط با عمال نفوذ آيت‏اله گلپايگانى در دستگاهاى دولتى تلقى نمودند لذا سخنرانى مشاراليه بمنظور تثبيت موقعيت و مبرا داشتن خود از جريانات فوق انجام گرفته است در حاليكه باطنا از دستگيرى و تبعيد عناصر مذكور خشنود است. بمنظور خنثى نمودن هدفهاى وى در اين زمينه بررسى و اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.
اداره يكم در قم شايع شود كه راندن طلاب از قم به درخواست آيت‏اله گلپايگانى بعلت انتشار كتاب شهيد جاويد بوده و براى اينكه خود را تبرئه كند اين بيانات را نموده است. سپهبد نصيري

1ـ اين سند گزارش تلفنگرام شماره : 2957 / 21ـ 28 / 6 / 52 است.