سند نامه ::
 
استفتاء از آيت الله گلپايگاني راجع به خريد و فروش كالاهاي مربوط به شركتهاي بهائي ها

موضوع : استفتائيه از آيت‏اله گلپايگانى
از : 20 ج تاریخ 21 / 4 / 52
به : 20 ه 12 شماره : 868 / 20 ج
بدينوسيله يك برگ فتوكپى استفتائيه شخصى بنام عباس علوى كه جهت حضرت آيه‏اله العظمى آقاى گلپايگانى فرستاده شده و از اين نوع اطلاعيه‏ها در اكثر شهرهاى ايران پخش گرديده است جهت استحضار تقديم ميگردد.
نظريه شنبه : اصولاً تقريبا مدت 9 ماه است كه از اين نوع اطلاعيه‏ها در اكثر شهرستانهاى ايران پخش و اين مسئله باعث كاهش يافتن فروش اين شركت شده در حاليكه سهامداران شركت ايران گاز خارجى و مسلمان بوده و تنها يكى دو نفر مانند آقاى ثابت1 شريك ميباشند.
نظريه يكشنبه ـ موضوع پخش اعلاميه از طريق بعضى عوامل و متعصبين مذهبى تاييد ميشود ولى موضوعى كه مورد توجه ميباشد اينكه چنانچه اين شركت با ورشكستگى روبرو گردد عده زيادى كارگر بيكار و در نتيجه خانواده‏هايى بى‏چيز خواهند شد كه بايد اين موضوع مورد توجه مراجع تقليد قرار گيرد. نظريه 20 ج ـ نظريه يكشنبه مورد تاييد است.
نظريه چهارشنبه 20 ه: قبلاً از اعلاميه مزبور همراه گزارش تقديم شده است. سپاهى
آقاى وثوقى به ساواك قم اعلام گرديد كه به آيت‏اله گلپايگانى در مورد صدور فتوائيه تذكر دهد. 9292 بايگانى شود. 3 / 5 / 52
بسم‏اللّه‏الرحمن الرحيم
محضر مبارك مرجع عاليقدر شيعه زعيم حوزه علميه
حضرت آيت‏اللّه‏ العظمى آقاى گلپايگانى ـ مدظله‏العالى

مستدعى است نظر مبارك را در مورد خريد و فروش كالائى كه مربوط به شركتهاى فرقه ضاله بهائيه است مانند: ايران گاز و نوشابه‏هاى كارخانجات شركت زمزم (پپسى ـ شوئپس ـ بابل آب ـ اسو) و ساير اجناسى كه از شركتهاى اين فرقه ضاله ميباشد و منافع آنها صرف تقويت كفر و تضعيف اسلام ميشود ـ مرقوم فرمائيد ـ متع‏اللّه‏ المسلمين بطول بقائكم
الشريف.
از طرف جمعى از مؤمنين عباس علوى

بسمه تعالى
تقويت كفر بهر كيفيت و عنوان حرام است و لازم است مؤمنين از خريد و فروش و قبول نمايندگى و تبليغ براى اجناسيكه مربوط به اين فرقه ضاله مضله ميباشد خوددارى نمايند و سزاوار است تجار و متمكنين متدين با تاسيس شركتها و همكاريهاى تجارى رفع نيازمنديهاى جامعه را بنمايند و نگذارند اين فرقه در شؤن اقتصادى مسلمين نفوذ نمايند خداوند متعال همه را از شر شيطان و نفس اماره و فتن آخرالزمان محافظت و مسلمانان را نصرت عنايت
فرمايد.
محمدرضا الموسوى الگلپايگانى1ـ ايرج ثابت پاسال پسر بزرگ حبيب‏اللّه‏ ثابت پاسال (متولد 1310 تهران) و از اعضاء فرقه بهائيت است. مديريت بخشى از تأسيساتى را كه پدرش داير كرده بود ـ شركت زمزم، جنرال تاير، شيشه مينا و تلويزيون ايران را به عهده داشت. وى ايران گاز و ايران سيلندر را نيز در اختيار داشت. ايرج ثابت مسئول كلوپ لاينز از باشگاههاى بنام فراماسونرى در ايران نيز بود. ثروت خانواده ثابت پاسال با توجه به عضويت آنها در فرقه بهائيت، لژ فراماسونرى و نزديكى‏شان به دربار به شدت فزونى يافت و از سرمايه‏داران بزرگ دوره حكومت پهلوى دوم به شمار مى‏رفتند كه حشر و نشرى هم با اسرائيل داشتند.