سند نامه ::
 
هشدار آيت الله گلپايگاني به مسئولان راجع به ايجاد سينما در قم

موضوع : اظهارات آيت‏اله گلپايگانى پيرو / 3060 / 21 ـ 29 / 7 / 47
از : 21 تاریخ 29 / 7 / 47
به : 316 شماره : 3061 / 21
ساعت 20 روز 28 / 7 / 47 آقاى سرشار فرماندار قم به اتفاق سركار سرهنگ درخشانفر رئيس شهربانى بنا به دعوت قبلى در منزل گلپايگانى با وى ملاقات نمودند. گلپايگانى با حالت اعتراض اظهار داشت چنانچه در قم سينما ايجاد شود ما قيام خواهيم كرد و بيش از اين حد حاضر نيستيم صبر كنيم و اگر هم دراين راه من كشته شدم مانعى ندارد چه اصرارى است كه بعضى از مأمورين مى‏خواهند با ساختن سينما آشوب برپا كنند و صدها نفر از مردم را به كشتن بدهند و حال آنكه شخص اعليحضرت ابدا راضى نيستند من وسيله شخصى مطمئن سفارش دادم كه اين موضوع را به عرض اعليحضرت برسانند كه شهرستان قم احتياج به سينما ندارد و ابدا مصلحت نيست كه اين لانه فساد در قم داير گردد گلپايگانى افزود كه تقاضاى من اين است كه در مراسم چهارم آبان دختران دانش‏آموز شركت نكنند و سر و صدا به راه نيندازند و از گرام و ساير آلات موسيقى استفاده نگردد البته مراسم دختران دانش‏آموز در داخل مدارس خودشان اشكال شرعى ندارد. آقاى فرماندار پاسخ داد كه سينما از نظر تنوير افكار عمومى و فيلمهاى تبليغاتى مربوط به امور آموزش و پرورش. صنعتى و اجتماعى و همچنين مسافرتهاى شاهانه صد در صد سودمند مى‏باشد و حتما آيت‏اله استحضار دارد هنگامى كه چنين فيلمهايى در خيابانها به معرض نمايش گذارده مى‏شود مردم با چه اشتياقى براى تماشا شركت مى‏نمايند بنابراين وقتى ساختمانى ايجاد شود زحمت مردم مرتفع گرديده همچنين فيلمهاى اخلاقى و آموزنده كه محرك و مشوق احساسات اخلاقى و ملى است در آن‏جا به معرض تماشا گذاشته خواهد شد. گلپايگانى از اين موضوع ناراحت شده و گفت اساسا براى‏شنيدن پاسخ درخواست خود حاضر نيستم و قصد داشت كه از اطاق خارج شود كه سيدمهدى وى را منصرف نمود. گلپايگانى گفت من از آقايان مى‏خواهم كه اظهاراتم را به مركز منعكس كنيد تا به عرض برسد و از ايجاد اين لانه فساد در قم كه حوزه علميه موردنظر اعليحضرت هم هست به طور كلى صرفنظر گردد و تصور مى‏كنم شخص مورد نظر من تقاضايم را به عرض اعليحضرت رسانده باشد و به طور يقين اعليحضرت هم قبول خواهند فرمود و راضى نيستند بعضى از مأمورين قم با ايجاد سينما آشوب برپا كنند كما اينكه در دو منطقه ديگر هم كه تقاضا شد از ايجاد سينما صرفنظر گرديد. آقاى فرماندار راجع به شركت دختران دانش‏آموز در مراسم چهارم آبان اظهار داشت دستور داده‏ام برنامه‏هايى را كه با شئون حوزه علميه قم مغاير است حذف نمايند لكن شركت دانش‏آموزان دختر با حفظ شعائر دينى كه مورد تقاضاى مصرانه كليه دانش‏آموزان دختر نيز هست بلااشكال به نظر مى‏رسد.
گلپايگانى در اين مورد مطلبى ايراد ننمود و ساعت 40ـ20 اين ملاقات خاتمه يافت.
نظريه منبع ـ نظرى ندارد.
نظريه رهبر عمليات ـ مفاد گزارش فوق صحت دارد. مرشد نظريه امنيت داخلى ـ مفاد گزارش منبع صحيح است پيشرفتهاى كنونى كه با اجراى انقلاب به منصه ظهور مى‏رسد اين اجازه را به كسى نمى‏دهد كه در لباس زهد و تقوى بخواهد ممانعت از اجراى برنامه‏اى كند كه در تنوير افكار عمومى اين شهرستان نقشى بس مهم و اساسى دارد و به نظر امنيت داخلى حال كه آقاى گلپايگانى قصد قيام دارد با قاطعيت هر چه تمامتر ضربه‏هاى لازم به ايادى و اطرافيان وى به موقع وارد و مجالى به آنان نداد كه حتى تصور آن را بكند. عامل اجرائى سيد مهدى گلپايگانى است كه به انحاء مختلف اهالى را تحريك مى‏كند. روحانى.