سند نامه ::
 
اظهارات آيت الله گلپايگاني در مورد ايجاد سينما در قم
موضوع : مراجعه طلاب به منزل آيت‏اله گلپايگانى
شماره : 3004 / 21 تاریخ 21 / 7 / 47
عطف / پيرو 2946 / 21 ـ 20 / 7 / 47
ساعت 30 / 17 روز 19 / 7 / 47 تعدادى در حدود 150 نفر از طلاب حوزه علميه قم كه اكثر آنها را طلاب نجف‏آبادى تشكيل مى‏داد به تدريج در منزل گلپايگانى حاضر شدند ابتدا طلبه‏اى به نام شيخ عباس تهرانى خطابه‏اى درباره دين اسلام و تبليغ به نفع دين و مجال ندادن به دشمنان قرائت كرد و در خاتمه درباره لانه فساد و سينما و مضرات آن مطالبى ايراد نمود. سپس گلپايگانى گفت من به نوبه خودم در اين مورد به كليه مقامات قم تذكر داده و حتى از طريق تهران نيز اقداماتى به عمل آورده‏ام و به همين جهت ديشب با آقاى شريعتمدارى نيز تماس گرفته و به ايشان هم تذكر دادم كه اقدام نمايد. همچنين به اهالى قم به خصوص بازاريان سفارش كرده‏ام كه از ايجاد سينما در قم اظهار تنفر كنند و از شما نيز مى‏خواهم كه بين مردم تبليغ نماييد تا متنفر باشند و روى خودشان را برگردانند. ضمنا در نظر داشتم فردا يعنى بيستم مهر در جلسه درس به طلاب نيز تذكر بدهم. گلپايگانى از طلاب خواست تا به منزل آقاى شريعتمدارى و ساير مراجع قم نيز عزيمت و از آنان بخواهند تا در زمينه جلوگيرى از تأسيس سينما اقدام كنند پس از پايان سخنان گلپايگانى شيخ عباس تهرانى گفت آقا ما چند روز قبل با عده‏اى از فضلاء قم دور هم بوديم و اين جريان در آنجا مطرح گرديد و آقايان فضلا از من خواستند در اين مورد تحقيق كنم و پس از تحقيقات لازم براى من ثابت شد كه شخصى به نام على بشارتيان مؤسس سينما است شيخ عباس افزود يكى از دوستانم كه در پيشاهنگى قم عضويت دارد به طور خصوصى به من گفت كه دانش‏آموزان و پيشاهنگان قم از فرماندار تقاضا كردند تا در قم سينما ساخته شود فرماندار به آنان اعلام نمود كه تا به حال سه نفر از اهالى قم جهت اخذ پروانه ساختمان سينما نزد وى رفته اما تقاضاى آنان را رد كرده است لكن با تقاضاى بشارتيان موافقت نموده تا ببيند انعكاس روحانيت چيست شيخ عباس افزود آقا غرض اين است كه دسته جمعى تظاهر و اقدام شود همچنان كه در آبادان عمل كردند گلپايگانى از شيخ عباس سئوال كرد فرماندار اظهار كرده كه خودش جواز تأسيس سينما [را ]به بشارتيان صادر كرده است؟ شيخ عباس گفت بلى. گلپايگانى پاسخ داد من به خود فرماندار نيز در اين مورد تذكر داده‏ام و شما هم تنفر كنيد ضمنا صلاح نبود كه با اين وضع نزد من بيائيد زيرا اين موضوع سياسى نيست و فقط از راه تبليغ و تنفر مى‏شود آن را حل كرد. ضمنا به دو نفر از بازاريان مى‏گويم تا بشارتيان را نصيحت نمايند و اگر وى منصرف نشد به او سلام نكنند سپس طلبه‏اى به نام نصراله صالحى نجف‏آبادى گفت آقا تنفر فايده ندارد و چون كليه اهالى قم در اختيار شما هستند بهتر است فتوى بدهيد. گلپايگانى پاسخ داد ما در رساله خود فتوى داده‏ايم و در آنجا ننوشته‏ايم كه ساختن سينما حلال است و در خاتمه ضمن دعا گفت خداوند انشاءاله به مؤسس سينما مهلت ندهد و چون اين موضوع مربوط به دولت و سياست نيست لذا با ابراز تنفر و ناراحتى عموم مردم اميد است حل شود. نظريه منبع ــ بهتر است درباره جلسه فضلا از شيخ عباس تهرانى تحقيقاتى به عمل آورد. نظريه رهبر عمليات ــ مفاد گزارش فوق صحيح است و اصلح است ضمن شناسائى محركين اصلى اعمال و رفتار و فعاليتهاى آنان دقيقا تحت كنترل قرار گيرد. مرشد نظريه امنيت داخلى ــ برداشتى كه طلاب در زمينه مخالفت با ايجاد سينما نموده‏اند بايستى با مقابله شديد روبرو شود با اين ترتيب كه دو نفر از سران و عواملى كه ديگران را تحريك و با خود به منزل آيات مى‏كشانند احضار و تذكرات لازم به آنان داده شود و محركين يكى پس از ديگرى شناسائى و تصميمات جدى‏ترى نسبت به آنان گرفته شود مقرر فرمائيد از طريق مركز به شهربانى كل و از آن طريق به شهربانى محل دستورات لازم براى انجام پيش‏بينى‏هاى صحيح و جلوگيرى از موضوع حوادث احتمالى به عمل آمده و تسهيلات لازم از طريق شهربانى محل و كلانترى مربوطه از هر جهت به منظور تقويت هر چه بيشتر سازنده در نظر گرفته شود. روحانى.