سند نامه ::
 
آيت الله گلپايگاني : مردم با آغوش باز از نمايندگان ما استقبال مى‏كنند

موضوع : اظهارات آيت‏اله گلپايگانى
از : 21 تاریخ 20 / 3 / 47
به : 316 شماره : 1119 / 21
ساعت 30ـ17 روز فوق شيخ ياسرى1 كه از علماى تهران مى‏باشد به اتفاق سه نفر ديگر در اندرونى منزل گلپايگانى با وى ملاقات نمودند ياسرى ضمن بحث خطاب به گلپايگانى گفت شما تاكنون راجع به موقوفات چه اقدامى به عمل آورده‏ايد گلپايگانى پاسخ داد من در اين مورد از آقاى عصار سئوال كردم كه براى چه منظورى اين همه موقوفات را در اختيار گرفته‏ايد او جواب داد كه تبديل به احسن مى‏كنيم همچنين نامه‏اى براى شاهنشاه آريامهر نوشتم و ايشان نسبت به رؤساى امور تندى كردند. ضمنا به آقاى عصار متذكر گرديدم چنانچه قصد اصلاح حوزه علميه را داريد ما خودمان بهتر از شما مى‏توانيم اين كار را انجام دهيم زيرا شما مى‏خواهيد از يك نفر نظير محسن اشراقى آيت‏اله بسازيد و آن گاه در رأس امور بگذاريد كه كسى خريدار آن نباشد اگر يك نفر مثل مرحوم حاج شيخ عبدالكريم و يا آيت‏اله بروجردى انتخاب مى‏كرديد ما نيز تابع آن مى‏شديم ولى هر طلبه‏اى كه از سازمان دينى اوقاف به شهرستانها و يا دهات اطراف وارد مى‏شود كسى به آنان اعتنا نمى‏كند و مورد احترام مردم نيستند ما هم دستور داده‏ايم شهريه اينگونه طلاب را قطع كنند و چنانچه كسى نيز به آنها وجهى از بابت سهم امام بدهد و نزد ما بياورند قبول نمى‏كنيم و بايد به صاحبش برگردانند لكن مردم با آغوش باز از نمايندگان ما استقبال مى‏كنند و وجوهات خود را با ميل و رغبت به آنان مى‏پردازند و ما هم تا سر حد امكان به اين افراد كمك مى‏كنيم و احتياجى هم به موقوفات نداريم زيرا من شخصا در اراك. اصفهان. سمنان. شهررى و ساير شهرستانها شهريه مى‏دهم و طلبه تربيت مى‏كنم شيخ ياسرى سپس درباره آزمايش طلاب از گلپايگانى سئوال نمود مشاراليه اظهار داشت ما تا به حال قبول نكرده‏ايم كه دولت در امر امتحان طلاب دخالت نمايد زيرا امتحانى كه ما از طلاب به عمل مى‏آوريم خيلى عميق‏تر از دوره مرحوم شيخ عبدالكريم است و اغلب طلاب از بدو ورود به حوزه در اختيار ما هستند و به نحو مطلوب تربيت مى‏شوند و حاج آقا مهدى (مهدى گلپايگانى) نيز نهايت مراقبت را از آنان به عمل مى‏آورد. همين قدر بدانيد يكى از طلابى را كه به خدمت سربازى اعزام داشته‏اند اظهار مى‏كرد من در عرض سال ممكن بود يك نفر را هدايت كنم لكن حالا در سربازخانه عده‏اى را هدايت كرده‏ام گلپايگانى افزود كه به خانواده طلابى كه به خدمت اعزام مى‏شوند كمك مى‏كنم و وضع آنها تأمين است وى در خاتمه اضافه كرد [ناخوانا ]آقاى عصار تبديل به احسن مى‏كند آيا اقدام آنها خوبست يا اينكه تربيت اهل علم كه ما انجام مى‏دهيم ما بدون تشريفات طورى رفتار مى‏كنيم كه اين همه اهل علم بدون اينكه كسى در رأس آنها قرار بگيرد عالم و دانشمند بار مى‏آيند نه آنكه مثل محصلين ديگر با اين وضع فرهنگ تربيت شوند و آخرالامر يك زن تكليف علماء را تعيين كند ساعت 30ـ18 ياسرى به اتفاق همراهان خود از منزل گلپايگانى خارج و گويا به تهران مراجعت نمودند.
نظريه منبع ـ نظرى ندارد.
نظريه رهبر عمليات ـ به نظر مى‏رسد مفاد گزارش فوق صحيح باشد ضمنا مشخصات بيشترى از ياسرى در دست نبوده و هدف اصلى از مسافرت وى به قم نيز معلوم نيست. مرشد
نظريه امنيت داخلى ـ نظرى ندارم. روحانى
رونوشت به پرونده شيخ ياسر ضميمه گرديد به پرونده 9292 بايگانى شود 26 / ... / صابرى.

-----------------------
1ـ مرحوم آيت‏اللّه‏ حاج شيخ محمود ياسرى فرزند مرحوم حجه‏الاسلام حاج ملاعباس ياسرى در حدود سال 1306 هجرى قمرى در تهران به دنيا آمد. پس از خواندن مقدمات و ادبيات و سطوح عالى در خدمت مرحوم آيت‏اللّه‏ حاج شيخ باقر معزالدوله از محضر مرحوم آيت‏اللّه‏ العظمى حاج شيخ عبدالنبى نورى استفاده در علوم معقول و منقول نموده و از محضر عالم ربانى مرحوم حاج سيد عبدالكريم لاهيجانى فيض برده است. وى از علماى با تقوى و فضيلت و مورد وثوق و توجه مردم تهران بود و در مسجد ارك كه از مساجد معروف تهران است اقامه جماعت مى‏نمود. (ر.ك: گنجينه دانشمندان، محمد شريف رازى، جلد چهارم، صفحه 593 تا 597) وى به دستور مرحوم آيت‏اللّه‏ بروجردى امامت مسجد ارك تهران را پذيرفته و حدود 12 سال در آن مسجد به امامت و هدايت و ارشاد مردم اشتغال داشت. آيت‏اللّه‏ ياسرى در اوايل سال 1353 دارفانى را وداع گفت.