سند نامه ::
 
آيت الله گلپايگاني : مردم خيال ميكنند با دولت تباني داريم
موضوع : اظهارات آيت‏اله گلپايگانى
از : 21 تاریخ 9 / 2 / 47
به : 316 شماره : 417 / 21

روز 8 / 2 / 47 آيت‏اله گلپايگانى ضمن صحبت خصوصى اظهار داشت من خود مى‏دانم كه از طرف دستگاه براى پاره‏اى از نامه‏ها و تلگرافات ما ترتيب اثر داده نمى‏شود اما اگر گاهگاهى درباره بعضى موضوعات اقدام نكرده و به طور ظاهرى اعتراض ننمائيم مردم خيال مى‏كنند كه با دولت تبانى داريم و روى مشاوره و تبانى ما با دستگاه پاره‏اى از حوادث انجام مى‏شود لكن من با تمام گله‏ها و شكوه‏ها اعتراف مى‏كنم كه امروز تنها كشورى كه شعائر مذهبى و دينى مخصوصا امور مربوط به ولايت در آن به چشم مى‏خورد كشور ماست1 آقاى گلپايگانى افزود من وقتى شنيدم كه در آن شب كذائى بهلول2 معروف در نجف منبر رفته و شب بعد آقاى خمينى در نماز حاضر نشده و عملاً مخالفت خود را با اعمال وى ثابت كرده است خيلى خشنود شدم.
نظريه منبع ـ نظرى ندارد.
نظريه رهبر عمليات ـ با توجه به اينكه تاكنون اقدامات حادى از طرف گلپايگانى بر عليه دستگاه مشاهده نگرديده است مفاد گزارش فوق صحيح به نظر مى‏رسد. مرشد...
نظريه امنيت داخلى ـ موضوع سخنرانى بهلول و ايراد مطالب خلاف وى در حوزه علميه تقريبا گسترش يافته موضوع گزارش منبع نيز به نظر صحيح مى‏رسد. روحانى.
آقاى اوانى در گزارش روزانه درج شود 11 / 2 در گزارش درج شد 11 / 2
------------------------------

1ـ پرواضح است، در ميان كشورهاى دنيا، ايران تنها كشورى است كه قانون اساسى آن بر اساس منويات شيعه اثنى‏عشر و اهل بيت پيغمبر اكرم(ص) تدوين يافته و شيعه اثنى‏عشر در آن به رسميت شناخته شده‏اند.
2ـ محمدتقى بهلول فرزند شيخ نظام‏الدين در سال 1288 ه ش در شهرستان گناباد متولد شد. مشاراليه در سال 1314 در جريان مسجد گوهرشاد در مشهد داراى نقش مستقيم بود و پس از آن متوارى گرديد و به افغانستان رفت كه به علت روابط ايران و كابل، در آنجا دستگير و مدت 12 سال در زندان كابل، محبوس شد و پس از آن براى مدت 5 سال به شهر مزارشريف تبعيد گشت و چون بر اعتقادات خود پاى مى‏فشرد مجددا به زندان افتاد و مدت 14 سال در جلال‏آباد محبوس بود تا اينكه پس از 33 سال اسارت در افغانستان پس از آزادى به مصر رفت و به مدت يك سال و نيم در اداره راديوى مصر مشغول به كار شد و از آنجا به عراق (كربلا) رفت و در نهايت در سال 1349 به همراه معاودين عراقى به ايران بازگشت و دستگير شد و پس از بازجويى‏هاى زياد به علت كهولت سن و زجرهاى زندانهاى افغانستان مورد عفو قرار گرفت. شيخ بهلول فردى اهل شعر و مسلط به ادبيات عرب است كه داراى اشعار بسيارى به عربى و فارسى در زمينه‏هاى مختلف مى‏باشد. ر.ك: كتاب 8، ص 106، خاطرات بهلول، تهران.