سند نامه ::
 
اعلام برنامه امتحانات از سوي آيت الله گلپايگاني

پيوست سند 4242 / 21 تاریخ 10 / 11 / 46
رونوشت برنامه امتحان از طرف گلپايگانى

با تأييدات خداوند متعال در ظل توجهات حضرت ولى عصر(س) بر حسب‏الامر حضرت ا...[آيت‏اللّه‏ ]العظمى آقاى گلپايگانى مدظله العالى برنامه امتحانات عمومى در 3 رتبه اعلام مى‏شود. كسانى كه مايل به شركت در امتحان باشند از بيست و ششم شوال (7 / 11 / 46) جهت ثبت‏نام به دفتر مدرسه فيضيه از ساعت 10 تا 12 صبح مراجعه نمايند. شرايط شركت در امتحان : كسانى مى‏توانند در امتحانات رتبه دوم و سوم شركت نمايند كه در امتحان رتبه اول و دوم قبول شده باشند.
2ـ امتحان در دو قسمت كتبى و شفاهى انجام مى‏گيرد. كسانى مى‏توانند در اين امتحان شفاهى شركت نمايند كه در امتحان كتبى قبول شده باشند.
3ـ كسانى كه در 2 نوبت در يك مرتبه مردود باشند حق شركت در رتبه بعد را ندارند.
4ـ در يك ماد امتحان (0) بگيرند مردود شناخته مى‏شوند. مواد امتحان رتبه اول :
1ـ عقائد از كتاب باب حادى عشر
2ـ تفسير = يك آيه از جزء اول قرآن
3ـ اصول = از كتاب معالم الاصول
4ـ معانى و بيان = از = مختصر و مطول
5ـ فقه = از = صلوة 6 و 5
مواد امتحان رتبه دوم
1ـ عقائد از كتاب شرح تجريد
2ـ تفسير يك آيه از جزء اول قرآن
3ـ اصول از كتاب قوانين و رسائل
4ـ معانى و بيان = مطول
5ـ فقه = جلدين شرح لمعه
مواد امتحان رتبه سوم
1ـ عقائد از كتاب شرح تجريد ... [ناخوانا]
2ـ تفسير دو آيه از جزء اول قرآن ... [ناخوانا]
3ـ اصول از كتاب كفايه‏الاصول
4ـ فقه از كتاب مكاسب
محل امتحان و روز امتحان در اول ذيقعده اعلام مى‏شود
احمد غروى