سند نامه ::
 
آيت الله گلپايگاني : فكر آنها مخالف فكر ما ميباشد
موضوع : اظهارات گلپايگانى
از : 21 تاریخ 9 / 11 / 46
به : 316 شماره : 4222 / 21
گلپايگانى در صحبتى كه براى طلاب نموده بود اظهار داشت كه ما هيچ گونه اتحاد و پيوستگى با دولت را نداشته و نخواهيم داشت اولاً لباس آنها با لباس ما فرق دارد ثانيا آنها ريش خود را مى‏تراشند و بعضى از آنها نماز نمى‏خوانند ولى ما ريش گذاشته و نماز مى‏خوانيم ثالثا فكر آنها مخالف فكر ما مى‏باشد. بنابراين طلابى كه مشمول نظام وظيفه مى‏باشند بدون ترس به خدمت نظام رفته و حاضر به امتحان دادن به وزارت آموزش و پرورش نشويد من تمام مخارج طلاب مشمول و حتى اگر سرپرست خانواده باشند كليه مخارج خانواده آن‏ها را خواهم پرداخت و عين همين صحبت‏ها را به دستگاه حاكمه گفته‏ام و اكنون هم با دولت در بحث و گفتگو مى‏باشم.
نظريه منبع ـ نظرى ندارد.
نظريه رهبر عمليات ـ مفاد گزارش فوق صحت دارد.
نظريه امنيت داخلى ـ با اقدامات گلپايگانى جز مخالفت با برنامه‏هاى دولت چيز ديگرى اطلاق نمى‏شود تصميم در تضعيف وى نهايت ضرورت را دارد. روحانى
در پرونده 9292 بايگانى شود.
آقاى صابرى گزارشى در اين مورد واصل شود 11 / 11